Subsidie verantwoorden

Heeft u een activiteit georganiseerd waarvoor u subsidie ontving en moet u die verantwoorden? Lees hier wat u daarvoor moet doen.

Subsidie aanvragen en verantwoorden

Na het besteden van de subsidie moet u verantwoording afleggen. Dat betekent dat u de gemeente laat zien welke activiteiten u heeft uitgevoerd en hoe het financieel is gegaan. Als de gemeente akkoord gaat met de verantwoording, stelt zij de subsidie vast.

Wilt u subsidie aanvragen? Dat doet u op de pagina Subsidie aanvragen. Daar leest u ook meer over de regels voor het aanvragen van subsidie.

Hoe lang heb ik de tijd om te verantwoorden?

Let op: verantwoordt u de subsidie te laat of is de verantwoording onvolledig? Dan kan de gemeente de subsidie korten met maximaal 5%. 

Soort subsidieMoment waarop uw verantwoording uiterlijk bij de gemeente binnen moet zijn
Eenmalige subsidieBinnen 13 weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden.
Subsidie restauratie gemeentelijk erfgoedBinnen 13 weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden.
Structurele (jaarlijkse) subsidieUiterlijk 15 april na afloop van het subsidiejaar.
Subsidie voor kunst- of cultuuronderwijsUiterlijk 1 oktober via Kunst en Cultuur op Schoolexterne-link-icoon.

Wat moet ik meesturen bij mijn verantwoording?

De gemeente controleert of u de subsidie heeft gebruikt waarvoor u deze heeft aangevraagd.

Stuur bij uw verantwoording mee:

 • De jaarrekening van het afgelopen jaar.
 • Een verslag over de activiteiten van het afgelopen subsidiejaar.
 • Een toelichting op eventuele bestemmingsreserves of voorzieningen.
 • Een samenstellingsverklaring van de accountant (vanaf € 50.000).
 • Een controleverklaring van de accountant (vanaf € 250.000).

Is uw bestand te groot om tijdens uw verantwoording te uploaden? Of bent u vergeten een bestand toe te voegen? Upload uw bestand dan alsnog.

Waar moet ik verder op letten als ik online subsidie verantwoord?

Tips bij het online formulier

 • Heeft u inlogproblemen? Mogelijk komt dit doordat u geen cookies accepteert. Bekijk de instructie Cookies beherenexterne-link-icoon van Veilig Internetten over hoe u cookies accepteert. Een andere oplossing kan zijn dat u een incognitovensterexterne-link-icoon gebruikt in uw internetbrowser.
 • Het formulier sluit automatisch af als het 15 minuten openstaat zonder dat u iets in het formulier doet. Dat is een beveiliging. Houdt u daar rekening mee bij het invullen.
 • Kies de juiste subsidie: bij Categorie kiest u Verdeelregel subsidie.

Wanneer hoor ik welk bedrag ik definitief krijg?

Nadat u uw verantwoording heeft verstuurd:

 • Krijgt u een bevestiging per e-mail dat uw verantwoording is ontvangen.
 • Is het een eenmalige subsidie? Dan ontvangt u binnen 8 weken een e-mail met het besluit. Daarin staat hoeveel subsidie u definitief krijgt.
 • Is het een jaarlijkse subsidie? Dan ontvangt u binnen 12 weken een e-mail met het besluit. Daarin staat hoeveel subsidie u definitief krijgt.

Ik heb een voornemen ontvangen. Wat kan ik doen?

U kunt een zienswijze indienen. Dat moet binnen 2 weken na de verzenddatum van het voornemen. Dat kan op 2 manieren: