Subsidieregister

In het subsidieregister staan subsidieaanvragen die gemeente Haarlemmermeer heeft ontvangen en waarvoor een beschikking is afgegeven.

Wat staat er in het subsidieregister?

In het subsidieregister staan aanvragen die de gemeente Haarlemmermeer heeft ontvangen en behandeld. Er is dan een beschikking aan de organisatie of particulier afgegeven. Met andere woorden: de aanvraag is goedgekeurd. Eenmaal per jaar wordt het register bijgewerkt.

In het register staat:

  • Jaar van subsidieaanvraag.
  • Aanvrager subsidie (organisatie).
  • Soort subsidie.
  • Subsidiebedrag.

Subsidiebedrag kan veranderen

Bij het ‘Subsidiebedrag’ staan zowel verleende subsidies als definitief vastgestelde subsidies. Na afloop moet de aanvrager een inhoudelijke en financiële verantwoording indienen. Daarna stelt de gemeente het subsidiebedrag vast. Het vastgestelde bedrag kan even hoog of lager zijn dan de verleende subsidie.

Subsidieregister 2023

Het subsidieregister is bijgewerkt tot en met maart 2023.

AanvragerSoort subsidie€ Subsidiebedrag
ParticulierWijkbudgetten375,00
ParticulierWijkbudgetten2.500,00
50+ Biljartvereniging 't KAB Prestatiesubsidie2.522,92
Aalsmeers HarmonieGenormeerde subsidie1.674,11
AJK HaarlemmermeerEenmalige subsidie5.000,00
Badmintonclub De MeershuttleGenormeerde subsidie3.858,00
Badmintonvereniging
Nieuw-Vennep
Genormeerde subsidie3.800,00
Badmintonvereniging FloriandeGenormeerde subsidie4.009,80
Bewonersvereniging
Vrijschot
Genormeerde subsidie1.100,00
Bureau DiscriminatiezakenPrestatiesubsidie132.320,00
Buurtvereniging DijkhuisGenormeerde subsidie2.000,00
Buurtvereniging DijkhuisGenormeerde subsidie2.000,00
Buurtvereniging DijkhuisGenormeerde subsidie375,00
Buurtvereniging
Nieuwe Meer 
Genormeerde subsidie2.100,00
Buurtvereniging
Nieuwe Meer 
Genormeerde subsidie1.175,00
Buurtvereniging 't Oude BuurtjeGenormeerde subsidie2.440,00
Buurtvereniging 't Oude BuurtjeGenormeerde subsidie3.481,60
Christelijk Gemengd Koor
Cantamus
Genormeerde subsidie3.400,00
Crash Research in AviationPrestatiesubsidie35.387,43
Christelijk Gemengde
Zangvereniging Hosanna in
Excelsis
Genormeerde subsidie2.500,00
Cruquius BuurtverenigingGenormeerde subsidie2.000,00
Cruquius BuurtverenigingGenormeerde subsidie2.000,00
De Blokkendoos Speel-O-TheekEenmalige subsidie24.632,38
De Koekenbieren V.O.F. KinderdagverblijfPrestatiesubsidie35.450,00
De RijzenspelersGenormeerde subsidie1.468,75
De Spiering Jeugdwerk Genormeerde subsidie6.000,00
DignaEenmalige subsidie25.000,00
Diversion Holding B.V.Prestatiesubsidie49.335,00
Dorpsraad BeinsdorpGenormeerde subsidie2.000,00
Dorpsraad BeinsdorpGenormeerde subsidie1.175,00
Dorpsraad BuitenkaagGenormeerde subsidie1.500,00
Dorpsraad LijndenGenormeerde subsidie2.500,00
Dorpsraad LijndenGenormeerde subsidie2.000,00
Dorpsraad LijndenWijkbudgetten1.250,00
Dorpsraad ZWB-HalfwegGenormeerde subsidie3.750,00
Dorpsvereniging Haarlemmerliede
& Spaarnwoude
Genormeerde subsidie1.460,00
Droger Kan Niet smartlappenkoorGenormeerde subsidie4.117,50
EensgezindheidGenormeerde subsidie6.500,00
Excelsior H'meers OratoriumkoorGenormeerde subsidie7.007,20
Excelsior MuziekverenigingGenormeerde subsidie3.396,42
FreeStyle GymnasticGenormeerde subsidie44.535,00
Genesis ToneelverenigingGenormeerde subsidie1.818,50
GGZ inGeestEenmalige subsidie61.692,00
GGZ inGeestPrestatiesubsidie50.737,15
GGZ inGeestPrestatiesubsidie72.272,90
Groengroep De FruittuinenWijkbudgetten300,00
Gymnastiekvereniging RijsenhoutGenormeerde subsidie882,00
Haarlemmermeers mannenkoor
Zang & Vriendschap 
Genormeerde subsidie3.400,00
HappyKids Kinderopvang BVPrestatiesubsidie254.745,60
Harmonie De
SpaarneBazuin
Genormeerde subsidie1.700,00
Hoofddorp BasketbalverenigingGenormeerde subsidie24.674,00
Hoofddorp PioniersEenmalige subsidie2.228,80
Hoofddorp TennisverenigingGenormeerde subsidie4.500,00
HumanitasPrestatiesubsidie12.390,40
HumanitasPrestatiesubsidie6.928,00
H.T.C.Genormeerde subsidie1.987,48
Interkerkelijk Jongerenkoor DesireGenormeerde subsidie4.436,67
Interkerkelijk MannenkoorGenormeerde subsidie4.000,00
Jeugdcircus AcrobaticoGenormeerde subsidie5.891,78
JINCPrestatiesubsidie17.500,00
Katholieke Bond voor
Ouderen
Genormeerde subsidie2.662,40
Kinderopvang Aan de LiedePrestatiesubsidie10.313,00
Korfbalvereniging KIOSGenormeerde subsidie3.797,00
Kunst Na Arbeid MuziekverenigingGenormeerde subsidie2.000,00
Mantelzorg en MeerPrestatiesubsidie338.100,00
Morrend VolkGenormeerde subsidie3.615,94
Oranjevereniging BeatrixGenormeerde subsidie2.060,50
Parnassia GroepPrestatiesubsidie158.655,00
Petanque LijndenGenormeerde subsidie2.992,72
Proeflokaal De PolderboomEenmalige subsidie2.745,16
Rhythmic Dreams GymnasticGenormeerde subsidie3.342,00
S.V. Pax HaarlemmermeerGenormeerde subsidie71.513,00
Seniorenvereniging
Haarlemmermeer Zuid
Genormeerde subsidie3.686,40
Seniorenvereniging ZWHGenormeerde subsidie2.500,00
Singing UnlimitedGenormeerde subsidie4.158,00
SMOMGenormeerde subsidie2.917,10
SMOMGenormeerde subsidie2.917,10
SOPOHPrestatiesubsidie6.156,00
Speeltuin- en
Buurtvereniging
Badhoevedorp
Genormeerde subsidie14.953,75
Speeltuinvereniging Zwanenburg-West Genormeerde subsidie36.500,00
Sportfondsen HaarlemmermeerPrestatiesubsidie9.158,00
Sportfondsen HaarlemmermeerPrestatiesubsidie10.187,60
Sportvereniging AbbenesGenormeerde subsidie456,80
Sportvereniging ChristofoorGenormeerde subsidie9.756,25
Sportvereniging D.S.O.V.Eenmalige subsidie573,06
Sportvereniging LotusGenormeerde subsidie2.500,00
Stichting Al FajerGenormeerde subsidie2.771,24
Stichting Algemene
Vrijwillige Hulpdienst 
Genormeerde subsidie500,00
Stichting Aloysius Prestatiesubsidie7.729,00
Stichting Aloysius Prestatiesubsidie4.068,00
Stichting Aloysius Prestatiesubsidie5.650,00
Stichting Alzheimer
Nederland
Prestatiesubsidie3.250,00
Stichting Amstelring GroepEenmalige subsidie5.000,00
Stichting Amstelring GroepEenmalige subsidie5.000,00
Stichting Amstelring GroepPrestatiesubsidie17.520,00
Stichting Amstelring GroepPrestatiesubsidie40.500,00
Stichting Arkin Eenmalige subsidie19.582,00
Stichting Arkin Prestatiesubsidie37.437,44
Stichting Arkin Prestatiesubsidie17.986,50
Stichting Badhoevedorp
AED Proof
Genormeerde subsidie450,00
Stichting BejaardensoosGenormeerde subsidie1.525,00
Stichting Belangengroep Gehandicapten Prestatiesubsidie16.384,00
Stichting BIZ Bedrijven
Graan voor Visch
Prestatiesubsidie79.540,00
Stichting BIZ centrumPrestatiesubsidie137.837,00
Stichting BIZ CruquiusPrestatiesubsidie38.994,00
Stichting C. Prestatiesubsidie15.236.000,00
Stichting Cruquius ConcertenPrestatiesubsidie10.000,00
Stichting cultureel Centrum
Stompe Toren
Prestatiesubsidie2.500,00
Stichting De AanloopGenormeerde subsidie9.368,99
Stichting De AanloopGenormeerde subsidie1.200,00
Stichting De AanloopPrestatiesubsidie5.970,29
Stichting De BaanEenmalige subsidie10.750,00
Stichting De Cruquius HaarlemmermeerPrestatiesubsidie312.898,78
Stichting De Jeugd Van GisterenPrestatiesubsidie2.295,73
Stichting De MeervaartEenmalige subsidie7.680,00
Stichting De Toekomst en MeerGenormeerde subsidie1.192,50
Stichting De Zevensprong Genormeerde subsidie1.077,00
Stichting Diversiteitscentrum Genormeerde subsidie1.690,86
Stichting Dorpscentrum
Spaarndam
Prestatiesubsidie143.802,41
Stichting Dorpscentrum
Spaarndam
Eenmalige subsidie2.500,00
Stichting Dorpshuis AbbenesPrestatiesubsidie27.648,00
Stichting Dorpshuis Zwaanshoek/OaseGenormeerde subsidie3.200,00
Stichting Dorpshuis Zwaanshoek/OasePrestatiesubsidie6.260,74
Stichting Dorpshuis Zwaanshoek/OaseGenormeerde subsidie3.504,00
Stichting Dorpsraad AbbenesGenormeerde subsidie2.400,00
Stichting Dorpsraad AbbenesGenormeerde subsidie1.766,40
Stichting Dorpsraad
Nieuw-Vennep
Genormeerde subsidie4.500,00
Stichting Dorpsraad SpaarndamGenormeerde subsidie3.000,00
Stichting Dorpsraad ZwaanshoekGenormeerde subsidie2.900,00
Stichting Dunamare
Onderwijsgroep
Prestatiesubsidie82.350,00
Stichting Dunamare
Onderwijsgroep
Prestatiesubsidie45.512,00
Stichting Dunamare
Onderwijsgroep
Prestatiesubsidie4.180,00
Stichting ETOPrestatiesubsidie241.241,00
Stichting GinDSPrestatiesubsidie25.000,00
Stichting Haarlemmermeer
Marathon
Eenmalige subsidie7.500,00
Stichting HaltPrestatiesubsidie63.630,00
Stichting Herstelacademie HaarlemPrestatiesubsidie45.508,00
Stichting Haarlemmermeer met ElkaarGenormeerde subsidie948,13
Stichting Hoofddorp NoordGenormeerde subsidie1.800,00
Stichting Hoofddorp NoordWijkbudgetten2.492,50
Stichting Huan Le ChinezenGenormeerde subsidie2.755,83
Stichting Inloophuis AdamasPrestatiesubsidie27.500,00
Stichting Inloophuis
Esperanza
Prestatiesubsidie8.350,00
Stichting Islamitische
Sociaal-cultureel centrum
Haarlemmermeer
Genormeerde subsidie2.910,16
Stichting Islamitische
Sociaal-cultureel centrum
Haarlemmermeer
Prestatiesubsidie5.924,00
Stichting Jeugdland
Haarlemmermeer
Prestatiesubsidie92.108,60
Stichting Jeugdland Nieuw-
Vennep
Prestatiesubsidie87.270,00
Stichting Jeugdvereniging Don
Bosco Spaarndam 
Genormeerde subsidie15.489,53
Stichting Karavaan ExceptionelPrestatiesubsidie85.888,00
Stichting KikidPrestatiesubsidie46.600,00
Stichting Kindercentra
Peuteropvang
Prestatiesubsidie41.146,00
Stichting Kinderopvang HaarlemmermeerPrestatiesubsidie59.187,00
Stichting Kinderopvang HaarlemmermeerPrestatiesubsidie2.036.000,00
Stichting Kinderopvang HaarlemmermeerPrestatiesubsidie36.170,00
Stichting Kinderopvang HaarlemmermeerPrestatiesubsidie11.310,00
Stichting Kortebaandraverij Hoofddorpeenmalige subsidie5.000,00
Stichting Kunstfort
Activiteiten
Prestatiesubsidie194.867,20
Stichting Maatvast
Haarlemmermeer
Eenmalige subsidie20.000,00
Stichting Maatvast
Haarlemmermeer
Eenmalige subsidie80.000,00
Stichting Maatvast
Haarlemmermeer
Prestatiesubsidie4.214.427,00
Stichting MarhabaGenormeerde subsidie2.911,98
Stichting Marokkaanse Migranten
Li Salaam
Genormeerde subsidie2.776,25
Stichting Marokkaanse Migranten
Li Salaam
Eenmalige subsidie5.000,00
Stichting MeerOmroepEenmalige subsidie1.500,00
Stichting MeerOmroepPrestatiesubsidie109.148,00
Stichting MeerwaardeEenmalige subsidie98.059,00
Stichting MeerwaardePrestatiesubsidie48.029,28
Stichting MeerwaardePrestatiesubsidie6.292.500,00
Stichting Motorcross HaarlemmermeerPrestatiesubsidie4.681,00
Stichting Muziekliefhebbers
Hollands Midden
Eenmalige subsidie19.500,00
Stichting NMCX Centrum
voor Duurzaamheid
Prestatiesubsidie693.285,00
Stichting NMCX Centrum
voor Duurzaamheid
Prestatiesubsidie90.000,00
Stichting Olympisch NetwerkPrestatiesubsidie75.500,00
Stichting Ondernemersfonds Hoofddorp CentrumPrestatiesubsidie365.552,26
Stichting OTOEenmalige subsidie9.875,00
Stichting Ouderenwerk VijfhuizenGenormeerde subsidie1.000,00
Stichting PAMIRGenormeerde subsidie1.408,53
Stichting PCSOHPrestatiesubsidie43.445,00
Stichting Protestant Jeugdwerk VijfhuizenGenormeerde subsidie4.507,80
Stichting Protestant Jeugdwerk VijfhuizenGenormeerde subsidie2.030,59
Stichting P-Team HaarlemmermeerGenormeerde subsidie1.306,47
Stichting RK Jeugdbeweging Don BoscoGenormeerde subsidie26.194,11
Stichting SADORGenormeerde subsidie1.400,00
Stichting Samen Fietsen ZWHGenormeerde subsidie1.500,00
Stichting Samen LisserbroekGenormeerde subsidie2.700,00
Stichting Samen LisserbroekGenormeerde subsidie2.661,12
Stichting Scouting KagiwepiGenormeerde subsidie19.500,00
Stichting Scouting Paula GeertsGenormeerde subsidie27.388,00
Stichting Scouting RijnlandGenormeerde subsidie4.859,91
Stichting Scouting Sint MaartenGenormeerde subsidie40.971,60
Stichting Scouting TerraquaGenormeerde subsidie32.083,23
Stichting Scouting Wiol/Willem BarendszgroepGenormeerde subsidie2.162,76
Stichting Senioren Internet Café HaarlemmermeerGenormeerde subsidie2.867,20
Stichting Senioren Samen
Op Weg
Genormeerde subsidie5.000,00
Stichting Siba SahabiEenmalige subsidie3.630,00
Stichting Groepswonen voor Migrantenouderen (SGMO)Genormeerde subsidie7.642,00
Stichting Groepswonen voor Migrantenouderen (SGMO)Eenmalige subsidie8.900,00
Stichting Slachtofferhulp
Nederland
Prestatiesubsidie30.100,00
Stichting SomaliersGenormeerde subsidie2.726,03
Stichting SpaarnesantPrestatiesubsidie4.726,80
Stichting SportFairEenmalige subsidie7.500,00
Stichting Sportservice
Noord-Holland
Eenmalige subsidie15.805,00
Stichting Sportservice
Noord-Holland
Prestatiesubsidie1.805.629,00
Stichting TEAM EDEenmalige subsidie79.278,00
Stichting tot exploitatie van KinderboerderijenPrestatiesubsidie404.623,00
Stichting Vier het levenGenormeerde subsidie750,00
Stichting Vluchtelingenwerk WestEenmalige subsidie18.550,00
Stichting Vluchtelingenwerk WestPrestatiesubsidie1.302.497,00
Stichting Voedselbank HaarlemmermeerGenormeerde subsidie40.000,00
Stichting VOHGenormeerde subsidie725,00
Stichting Vriendschapsband Haarlemmermeer CebuPrestatiesubsidie75.000,00
Stichting Wheels RolstoeldansEenmalige subsidie2.000,00
Stichting Wijkraad BornholmGenormeerde subsidie2.800,00
Stichting Wijkraad
Graan Voor Visch
Genormeerde subsidie3.875,00
Stichting Wijkraad
Graan Voor Visch
Genormeerde subsidie875,00
Stichting Wijkraad
Graan Voor Visch
Wijkbudgetten375,00
Stichting Wijkraad Hoofddorp-centrumGenormeerde subsidie2.000,00
stichting Wijkraad Hoofddorp-OostGenormeerde subsidie1.869,60
stichting Wijkraad OverbosGenormeerde subsidie3.000,00
Stichting Wijkraad PaxGenormeerde subsidie2.000,00
Stichting Wijkraad ToolenburgGenormeerde subsidie1.341,00
Stichting Vrienden StoomgemaalPrestatiesubsidie2.650,00
Stichting Zelfhelp NederlandPrestatiesubsidie4.820,00
Stichting Zingen voor LevenGenormeerde subsidie2.863,00
Stichting Zwanenburg-HalfwegPrestatiesubsidie250.880,00
Sursum CordaGenormeerde subsidie1.061,49
SWV Passend OnderwijsPrestatiesubsidie291.620,00
Tafeltennisvereniging NVPGenormeerde subsidie2.258,50
Tennisclub ZwaanshoekGenormeerde subsidie3.397,45
Tennisvereniging LisserbroekGenormeerde subsidie1.000,00
Tennisvereniging Nieuw VennepGenormeerde subsidie800,00
Tennisvereniging VijfhuizenGenormeerde subsidie3.254,70
Tennisvereniging RijsenhoutGenormeerde subsidie1.394,00
The Challengers
Basketbalvereniging
Genormeerde subsidie4.000,00
Theatersportvereniging
sPierKracht
Genormeerde subsidie2.204,38
Theatervereniging MucatoGenormeerde subsidie3.295,56
Trumpets Of The LordGenormeerde subsidie4.000,00
Veiligheids Kennemerland (VRK)Prestatiesubsidie414.705,00
Vereniging De SchakelGenormeerde subsidie1.645,00
Vereniging Dorp Vijfhuizen Genormeerde subsidie3.100,00
Vereniging Huurders HaarlemmermeerPrestatiesubsidie13.947,50
Vereniging voor Autisme NederlandPrestatiesubsidie9.900,00
Vereniging Vriendenkring De Heimanshof Prestatiesubsidie109.697,91
Vereniging Vrouwenkoor Haarlemmermeer Genormeerde subsidie4.892,19
Vereniging Vrouwenkoor
Con Anima
Genormeerde subsidie2.725,00
VO/SVO Amstelland MeerlandenPrestatiesubsidie100.000,00
VO/SVO Amstelland MeerlandenPrestatiesubsidie92.160,00
Voci VivaciGenormeerde subsidie3.095,00
Volleybal Club HoofddorpGenormeerde subsidie4.476,40
Z.P.C.H.Genormeerde subsidie34.400,00
Zanggroep ExperimentGenormeerde subsidie4.149,26
Zwemvereniging Nieuw VennepGenormeerde subsidie4.500,00
Zwemvereniging De
Waterwolf
Genormeerde subsidie991,08
Eindtotaal38.771.697,94

Subsidieregister 2022

Het subsidieregister is bijgewerkt tot en met september 2023.

AanvragerSoort subsidie€ Subsidiebedrag
50+ BiljartverenigingPrestatiesubsidie3.679,92
Aalsmeers HarmonieGenormeerde subsidie1.701,22
Airport Business Park de Hoek Vereniging ParkmanagementPrestatiesubsidie116.341,80
AJK HaarlemmermeerEenmalige subsidie4.943,00
Amsterdam Sport Events BVEenmalige subsidie12.600,00
ASKOGenormeerde subsidie1.938,86
Atletiekvereniging BadhoevedorpEenmalige subsidie887,00
Badhoevedorp Speeltuin- en BuurtverenigingGenormeerde subsidie15.562,40
Badmintonvereniging FloriandeGenormeerde subsidie3.915,60
Barista Cafe Hoofddorp BVEenmalige subsidie2.702,34
Bewonersvereniging Eiland 9Wijkbudgetten993,50
Bewonersvereniging VrijschotGenormeerde subsidie1.100,00
BIZ Vereniging SpoorzichtPrestatiesubsidie143.600,00
Bureau DiscriminatiezakenPrestatiesubsidie132.320,00
Buurtvereniging DijkhuisGenormeerde subsidie2.000,00
Buurtvereniging DijkhuisGenormeerde subsidie2.000,00
Buurtvereniging Nieuwe Meer Genormeerde subsidie1.400,00
Buurtvereniging Nieuwe Meer Genormeerde subsidie1.725,00
Buurtvereniging Nieuwe Meer Wijkbudgetten249,00
By Matt's B.V.Eenmalige subsidie5.587,00
Caffé MacchiatoEenmalige subsidie1.014,00
Chau B.V.Eenmalige subsidie3.940,00
Christelijk Gemengd Koor CantamusGenormeerde subsidie3.360,00
Christofoor SportverenigingGenormeerde subsidie954,50
Crash Research inAviationPrestatiesubsidie34.558,04
Cross PointWijkbudgetten1.100,00
Cross PointWijkbudgetten1.250,00
Cruquius BuurtverenigingGenormeerde subsidie1.800,00
Cruquius BuurtverenigingGenormeerde subsidie900,00
Cruquius BuurtverenigingWijkbudgetten383,84
De Beren Hoofddorp Eenmalige subsidie4.931,00
De Blokkendoos Speel-O-TheekPrestatiesubsidie19.172,25
De Koekenbieren V.O.F. KinderdagverblijfPrestatiesubsidie26.713,16
De Parel v. Leimuiderbrug BV Eenmalige subsidie3.194,00
De Zoete Inval B.V.Eenmalige subsidie3.541,00
DignaEenmalige subsidie24.048,67
Diversion Holding B.V.Prestatiesubsidie49.335,00
Dorp Vijfhuizen VerenigingGenormeerde subsidie1.010,00
Dorp Vijfhuizen VerenigingGenormeerde subsidie2.000,00
Dorp Vijfhuizen VerenigingGenormeerde subsidie1.100,00
Dorp Vijfhuizen VerenigingWijkbudgetten500,00
Dorpsraad BeinsdorpGenormeerde subsidie1.100,00
Dorpsraad BeinsdorpGenormeerde subsidie1.050,00
Dorpsraad BeinsdorpWijkbudgetten412,90
Dorpsraad BuitenkaagGenormeerde subsidie1.100,00
Dorpsraad BuitenkaagGenormeerde subsidie750,00
Dorpsraad LijndenGenormeerde subsidie500,00
Dorpsraad LijndenGenormeerde subsidie2.000,00
Dorpsraad LijndenGenormeerde subsidie1.596,48
Dorpsraad LijndenGenormeerde subsidie745,00
Dorpsraad LijndenWijkbudgetten1.250,00
Dorpsraad ZWB-HalfwegGenormeerde subsidie1.750,00
Dorpsraad ZWB-HalfwegGenormeerde subsidie2.000,00
Dorpsraad ZWB-HalfwegWijkbudgetten500,00
Dorpsraad ZWB-HalfwegWijkbudgetten500,00
Dorpsraad ZWB-HalfwegWijkbudgetten500,00
EensgezindheidGenormeerde subsidie6.461,65
Excelsior H'meers OratoriumkoorGenormeerde subsidie5.000,00
Excelsior MuziekverenigingGenormeerde subsidie4.735,14
Fire Dance AcadenyEenmalige subsidie867,00
Floriande WinkeliersverenigingWijkbudgetten3.000,00
FoodOnly B.V.Eenmalige subsidie2.058,00
FreeStyle GymnasticGenormeerde subsidie41.922,00
Gebiedscoöperatie NHZEenmalige subsidie15.000,00
GGZ inGeestEenmalige subsidie18.200,00
GGZ inGeestPrestatiesubsidie49.548,00
GGZ inGeestPrestatiesubsidie70.579,00
Golfclub De Drie Gemalen HaarlemmermeerEenmalige subsidie3.008,00
Graan voor Visch Stichting BIZ BedrijvenparkPrestatiesubsidie79.540,00
Grand Cafe  "De Parel"Eenmalige subsidie3.194,00
Grand cafe De BullsEenmalige subsidie1.594,00
Grand Café SjapóEenmalige subsidie612,50
Groengroep De FruittuinenWijkbudgetten325,00
Gymnastiekvereniging RijsenhoutGenormeerde subsidie1.850,00
H.T.C.Eenmalige subsidie500,00
H.T.C.Genormeerde subsidie2.000,00
Haarlemmerliede & Spaarn- DorpGenormeerde subsidie1.128,00
HappyKids Kinderopvang BVEenmalige subsidie317,66
HappyKids Kinderopvang BVPrestatiesubsidie248.406,00
Het Alternatief/Massada Bar-restaurantEenmalige subsidie3.483,00
Het Brasserie GemaalEenmalige subsidie3.563,00
Het Oude Dijkhuis Eenmalige subsidie967,00
HIHCL HP A'dam Airport BVEenmalige subsidie8.000,00
Hockey Club SpaarndamEenmalige subsidie452,89
Hoofddorp BasketbalverenigingGenormeerde subsidie23.266,00
Hoofddorp TennisverenigingGenormeerde subsidie3.895,00
Hoofdvaart CollegeEenmalige subsidie14.849,23
Hosanna In Excelsis Chr.Gem. ZangverenigingGenormeerde subsidie2.745,21
Hotel de Herbergh BadhoevedorpEenmalige subsidie8.000,00
HumanitasPrestatiesubsidie12.100,00
HumanitasPrestatiesubsidie2.930,00
Interkerkelijk MannenkoorGenormeerde subsidie3.900,00
Jeugdcircus AcrobaticoGenormeerde subsidie7.792,40
Jeugdwerk De Spiering Genormeerde subsidie5.324,40
JINCPrestatiesubsidie17.150,00
Jongerenkoor Desire InterkerkelijkGenormeerde subsidie2.800,00
Joseph B.V.Eenmalige subsidie2.612,00
Katholieke Bond voor OuderenGenormeerde subsidie2.600,00
Kinderopvang Aan de LiedePrestatiesubsidie11.296,00
KNZBPrestatiesubsidie62.864,30
Korfbalvereniging  KIOSEenmalige subsidie253,00
Korfbalvereniging  KIOSGenormeerde subsidie4.175,00
Kunst 2001Prestatiesubsidie13.242,85
Long Island B.V.Eenmalige subsidie3.563,00
Lowietje aan de KaagEenmalige subsidie656,00
Lowietje Nieuw-VennepEenmalige subsidie1.541,25
Lunchroom Plein 7 V.O.F.Eenmalige subsidie1.492,00
M.H.C. De ReigersEenmalige subsidie1.469,00
Mantelzorg en MeerEenmalige subsidie33.724,00
Mantelzorg en MeerPrestatiesubsidie330.042,00
Meer PrimairGenormeerde subsidie60.998,55
Meershuttle BadmintonclubGenormeerde subsidie3.477,00
Midway Joy SingersGenormeerde subsidie2.287,50
Montessorivereniging HaarlemmermeerGenormeerde subsidie6.194,28
Morrend VolkGenormeerde subsidie3.565,00
MoSuy/ I' HirondelleEenmalige subsidie881,00
Motel Haarlemmermeer B.V.Eenmalige subsidie8.000,00
Muziekvereniging Kunst Na Arbeid Genormeerde subsidie1.775,00
Next Events B.V.Prestatiesubsidie30.000,00
Nieuw-Vennep TennisverenigingGenormeerde subsidie1.394,00
O Sole Mio V.O.F. RestaurantEenmalige subsidie2.417,00
Oranjevereninging BeatrixWijkbudgetten150,00
Parnassia GroepPrestatiesubsidie154.937,00
ParticulierEenmalige subsidie1.000,00
ParticulierEenmalige subsidie1.000,00
ParticulierEenmalige subsidie11.123,35
ParticulierEenmalige subsidie1.000,00
ParticulierEenmalige subsidie1.000,00
ParticulierEenmalige subsidie3.987,30
ParticulierEenmalige subsidie3.025,00
ParticulierEenmalige subsidie1.000,00
ParticulierEenmalige subsidie1.000,00
ParticulierEenmalige subsidie1.000,00
ParticulierEenmalige subsidie972,00
ParticulierEenmalige subsidie1.000,00
ParticulierEenmalige subsidie3.538,57
ParticulierEenmalige subsidie15.000,00
ParticulierEenmalige subsidie1.000,00
ParticulierEenmalige subsidie1.000,00
ParticulierEenmalige subsidie1.000,00
ParticulierEenmalige subsidie1.000,00
ParticulierEenmalige subsidie1.000,00
ParticulierEenmalige subsidie1.000,00
ParticulierEenmalige subsidie1.000,00
ParticulierEenmalige subsidie1.000,00
ParticulierEenmalige subsidie8.665,35
ParticulierEenmalige subsidie1.000,00
ParticulierEenmalige subsidie1.000,00
ParticulierEenmalige subsidie1.000,00
ParticulierEenmalige subsidie1.000,00
ParticulierEenmalige subsidie1.000,00
ParticulierEenmalige subsidie1.000,00
ParticulierEenmalige subsidie1.000,00
ParticulierWijkbudgetten1.500,00
ParticulierWijkbudgetten150,00
ParticulierWijkbudgetten359,80
ParticulierWijkbudgetten1.715,00
ParticulierWijkbudgetten875,00
ParticulierWijkbudgetten280,00
ParticulierWijkbudgetten1.225,00
ParticulierWijkbudgetten2.100,00
ParticulierWijkbudgetten546,00
ParticulierWijkbudgetten1.242,50
ParticulierWijkbudgetten339,50
ParticulierWijkbudgetten2.900,00
ParticulierWijkbudgetten976,89
ParticulierWijkbudgetten735,00
ParticulierEenmalige subsidie1.000,00
Petanque LijndenGenormeerde subsidie2.854,22
Power of Food B.V.Eenmalige subsidie950,00
Prodeba B.V.Eenmalige subsidie30.618,20
Proeflokaal De PolderboomEenmalige subsidie2.745,16
Q- Beach B.V.Eenmalige subsidie2.595,24
Rhythmic Dreams GymnasticGenormeerde subsidie2.122,00
RIBW KAMEenmalige subsidie3.443,00
Rijsenhout TennisverenigingEenmalige subsidie114,03
Rijsenhout TennisverenigingGenormeerde subsidie1.394,00
Rijzenspelers DeGenormeerde subsidie1.393,64
RPJ Hoofddorp BV/La CubanitaEenmalige subsidie1.785,00
S.V. Pax HaarlemmermeerGenormeerde subsidie52.077,48
SADC N.V.Eenmalige subsidie501.616,00
SASAGenormeerde subsidie950,00
SASAGenormeerde subsidie3.250,00
Schiphol Nederland B.V.Eenmalige subsidie1.977.000,00
Scouting Kagiwepi VerenigingGenormeerde subsidie17.735,00
Scouting Paula Geerts Genormeerde subsidie25.180,05
Scouting Rijnland StichtingGenormeerde subsidie4.718,52
Scouting Sint MaartenGenormeerde subsidie40.386,40
Scouting TerraquaPrestatiesubsidie1.476,50
Scouting Terraqua Genormeerde subsidie13.673,33
Scouting Wiol/Willem Barendszgroep Genormeerde subsidie2.578,33
SEINGenormeerde subsidie2.001,81
SeniorenverenigingGenormeerde subsidie3.600,00
Seniorenvereniging ZWHGenormeerde subsidie2.500,00
SGMO Groepswonen voor StichtingGenormeerde subsidie5.000,00
Singing UnlimitedGenormeerde subsidie4.539,08
SMOMEenmalige subsidie10.000,00
SMOMGenormeerde subsidie2.848,73
SMOMGenormeerde subsidie2.848,73
Snackbar Het ElfjeEenmalige subsidie944,00
SOHC St.OndernemersfondsPrestatiesubsidie365.552,26
Speeltuinvereniging Zwanenburg-West Genormeerde subsidie34.311,12
sPierKracht TheatersportverenigingGenormeerde subsidie2.859,71
Sportclub WesteinderWijkbudgetten1.519,00
Sportfondsen HaarlemmermeerPrestatiesubsidie7.416,00
Sportfondsen HaarlemmermeerPrestatiesubsidie9.431,00
Sportsbar A B.V.Eenmalige subsidie3.103,00
Sportsbar B B.V.Eenmalige subsidie152,00
Sportservice HaarlemmermeerEenmalige subsidie81.020,00
Sportvereniging AbbenesGenormeerde subsidie473,96
Sportvereniging LotusEenmalige subsidie424,34
Sportvereniging LotusGenormeerde subsidie2.500,00
Stadsherstel Amsterdam NVEenmalige subsidie350.500,00
Stichting Al FajerGenormeerde subsidie2.706,29
Stichting Algemene Vrijwillige HulpdienstGenormeerde subsidie500,00
Stichting AloysiusEenmalige subsidie5.828,00
Stichting AloysiusGenormeerde subsidie3.323,76
Stichting AloysiusPrestatiesubsidie5.534,45
Stichting AloysiusPrestatiesubsidie3.388,01
Stichting Alzheimer NederlandPrestatiesubsidie2.315,28
Stichting Amstelring GroepEenmalige subsidie6.492,50
Stichting Amstelring GroepPrestatiesubsidie11.020,00
Stichting Amstelring GroepPrestatiesubsidie32.000,00
Stichting ArkinEenmalige subsidie14.350,00
Stichting ArkinEenmalige subsidie43.188,00
Stichting ArkinPrestatiesubsidie36.560,00
Stichting ArkinPrestatiesubsidie16.835,00
Stichting Baseball Academy Prestatiesubsidie7.500,00
Stichting BejaardensoosGenormeerde subsidie619,16
Stichting Belangengroep Gehandicapten Prestatiesubsidie16.000,00
Stichting BIZ centrumPrestatiesubsidie127.837,00
Stichting BIZ centrumWijkbudgetten787,00
Stichting BIZ Cruquius Prestatiesubsidie38.994,00
Stichting Bogotá in BeeldEenmalige subsidie3.810,00
Stichting Bogotá in BeeldEenmalige subsidie3.886,00
Stichting Bogotá in BeeldEenmalige subsidie3.654,00
Stichting C punt Haarlemmermeer Eenmalige subsidie11.211,20
Stichting C punt Haarlemmermeer Eenmalige subsidie12.300,00
Stichting C punt Haarlemmermeer Eenmalige subsidie40.000,00
Stichting C punt Haarlemmermeer Eenmalige subsidie26.000,00
Stichting C punt Haarlemmermeer Eenmalige subsidie1.053,50
Stichting C punt Haarlemmermeer Eenmalige subsidie45.538,00
Stichting C punt Haarlemmermeer Eenmalige subsidie9.593,00
Stichting C punt Haarlemmermeer Eenmalige subsidie8.050,00
Stichting C punt Haarlemmermeer Eenmalige subsidie100.000,00
Stichting C punt Haarlemmermeer Eenmalige subsidie23.103,00
Stichting C punt Haarlemmermeer Eenmalige subsidie14.831,00
Stichting C punt Haarlemmermeer Eenmalige subsidie410.466,00
Stichting C punt Haarlemmermeer Prestatiesubsidie16.619.700,00
Stichting C punt Haarlemmermeer Prestatiesubsidie11.682,00
Stichting Cebu Vriendschapsband Haarlemmermeer Prestatiesubsidie75.000,00
Stichting Concours Hippique HaarlemmermeerEenmalige subsidie10.941,07
Stichting Cruquius Concerten Prestatiesubsidie10.000,00
Stichting Cultureel Centrum Stompe Toren Prestatiesubsidie2.500,00
Stichting De AanloopGenormeerde subsidie8.475,58
Stichting De AanloopGenormeerde subsidie1.200,00
Stichting De BaanEenmalige subsidie7.700,00
Stichting De BaanEenmalige subsidie12.950,00
Stichting De Cruquius HaarlemmermeerEenmalige subsidie58.300,00
Stichting De Cruquius HaarlemmermeerPrestatiesubsidie297.232,00
Stichting De Eersteling KorenmolenEenmalige subsidie5.000,00
Stichting De Kikkers IndoortennisEenmalige subsidie198,22
Stichting De MeervaartEenmalige subsidie7.500,00
Stichting De Zevensprong Genormeerde subsidie1.400,00
Stichting Diversiteitscentrum Eenmalige subsidie9.200,00
Stichting Diversiteitscentrum Genormeerde subsidie1.651,23
Stichting Dorpscentrum Spaarndam Prestatiesubsidie19.907,04
Stichting Dorpscentrum Spaarndam Wijkbudgetten4.500,00
Stichting DorpsfeestWijkbudgetten5.000,00
Stichting Dorpshuis AbbenesPrestatiesubsidie27.000,00
Stichting Dorpshuis CruquiusWijkbudgetten499,99
Stichting Dorpshuis De Kern Wijkbudgetten1.610,00
Stichting Dorpshuis De Kern Wijkbudgetten263,20
Stichting Dorpshuis Zwaanshoek/Oase Genormeerde subsidie1.900,00
Stichting Dorpshuis Zwaanshoek/Oase Genormeerde subsidie1.521,90
Stichting Dorpshuis Zwaanshoek/Oase Genormeerde subsidie2.880,00
Stichting Dorpshuis Zwaanshoek/Oase Prestatiesubsidie4.557,30
Stichting Dorpshuis Zwaanshoek/Oase Wijkbudgetten4.500,00
Stichting Dorpsraad Abbenes Eenmalige subsidie3.600,00
Stichting Dorpsraad Abbenes Genormeerde subsidie2.125,00
Stichting Dorpsraad Abbenes Genormeerde subsidie500,00
Stichting Dorpsraad Abbenes Genormeerde subsidie2.000,00
Stichting Dorpsraad Abbenes Wijkbudgetten420,00
Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep Genormeerde subsidie2.000,00
Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep Genormeerde subsidie4.200,00
Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep Wijkbudgetten4.850,00
Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep Wijkbudgetten4.475,06
Stichting Dorpsraad Spaarndam Genormeerde subsidie2.000,00
Stichting Dorpsraad Spaarndam Genormeerde subsidie700,00
Stichting Dorpsraad Spaarndam Wijkbudgetten479,00
Stichting Dorpsraad Zwaanshoek Genormeerde subsidie2.000,00
Stichting Dorpsraad Zwaanshoek Genormeerde subsidie600,00
Stichting Dunamare Onderwijsgroep Genormeerde subsidie30.165,64
Stichting Dunamare Onderwijsgroep Prestatiesubsidie81.000,00
Stichting Dunamare Onderwijsgroep Prestatiesubsidie4.180,00
Stichting Esperanza Inloophuis Prestatiesubsidie8.183,00
Stichting ETOPrestatiesubsidie257.280,00
Stichting Fietsmaatjes HaarlemmermeerEenmalige subsidie9.050,00
Stichting Floreer Genormeerde subsidie54.854,63
Stichting Floreer Prestatiesubsidie5.394,60
Stichting Fort van Hoofddorp Eenmalige subsidie10.117,00
Stichting Fort van Hoofddorp Eenmalige subsidie3.395,00
Stichting GIG Haarlemmermeer Eenmalige subsidie3.500,00
Stichting GinDSPrestatiesubsidie25.000,00
Stichting HaltEenmalige subsidie4.230,00
Stichting HaltPrestatiesubsidie62.963,50
Stichting Herstelacademie Haarlem Prestatiesubsidie44.207,00
Stichting Hoofddorp Noord Genormeerde subsidie1.800,00
Stichting Hoofddorp Noord Wijkbudgetten945,00
Stichting Huan Le ChinezenGenormeerde subsidie2.691,24
Stichting iHUB Onderwijs Genormeerde subsidie1.473,03
Stichting Inloophuis Adamas Prestatiesubsidie28.126,00
Stichting Iris voor Christelijk Voorgezet OnderwijsGenormeerde subsidie49.075,82
Stichting Isl basisonderwijs AmsterdamGenormeerde subsidie1.674,47
Stichting Islamitische Sociaal- cultureel centrum HaarlemmermeerEenmalige subsidie10.681,00
Stichting Islamitische Sociaal- cultureel centrum HaarlemmermeerGenormeerde subsidie2.841,95
Stichting Islamitische Sociaal- cultureel centrum HaarlemmermeerPrestatiesubsidie5.924,00
Stichting Jeugdhulp KenterPrestatiesubsidie8.000,00
Stichting Jeugdland Haarlemmermeer Prestatiesubsidie102.149,80
Stichting Jeugdland Nieuw-Vennep Prestatiesubsidie84.356,75
Stichting Jeugdvereniging Don Bosco Spaarndam Genormeerde subsidie9.158,00
Stichting Jong Leren Genormeerde subsidie35.163,87
Stichting Judo Yushi Topsport Prestatiesubsidie5.453,00
Stichting Karavaan ExceptionelPrestatiesubsidie83.875,00
Stichting KikidEenmalige subsidie22.050,00
Stichting KikidPrestatiesubsidie43.800,00
Stichting Kindercentra Peuteropvang Prestatiesubsidie33.493,00
Stichting Kinderopvang HaarlemmermeerPrestatiesubsidie57.800,00
Stichting Kinderopvang HaarlemmermeerPrestatiesubsidie1.771.975,00
Stichting Kinderopvang HaarlemmermeerPrestatiesubsidie35.322,00
Stichting Kinderopvang HaarlemmermeerPrestatiesubsidie11.045,00
Stichting KoetActief Wijkbudgetten800,00
Stichting KortebaanEenmalige subsidie5.000,00
Stichting Kunstfort Activiteiten Prestatiesubsidie188.172,30
Stichting Kunstijsbaan KennemerlandEenmalige subsidie7.500,00
Stichting Levvel Genormeerde subsidie881,30
Stichting Li Salaam Marokkaanse Migranten Genormeerde subsidie2.711,18
Stichting Maatvast Haarlemmermeer Eenmalige subsidie82.000,00
Stichting Maatvast Haarlemmermeer Eenmalige subsidie147.300,00
Stichting Maatvast Haarlemmermeer Prestatiesubsidie4.488.815,00
Stichting Maatvast Haarlemmermeer Prestatiesubsidie16.002,00
Stichting Marathon Haarlemmermeer Eenmalige subsidie7.500,00
Stichting Marhaba Eenmalige subsidie8.000,00
Stichting Marhaba Eenmalige subsidie6.902,93
Stichting Marhaba Genormeerde subsidie2.848,73
Stichting Meer Jazz HaarlemmermeerPrestatiesubsidie57.224,00
Stichting MeerOmroep Eenmalige subsidie1.500,00
Stichting MeerOmroep Eenmalige subsidie11.111,72
Stichting MeerOmroep Prestatiesubsidie105.600,00
Stichting Meerwaarde Eenmalige subsidie107.338,44
Stichting Meerwaarde Eenmalige subsidie7.689,00
Stichting Meerwaarde Eenmalige subsidie107.945,00
Stichting Meerwaarde Prestatiesubsidie6.189.466,70
Stichting Muziekliefhebbers Hollands Midden Eenmalige subsidie15.000,00
Stichting NabestaandenzorgEenmalige subsidie14.615,72
Stichting NMCX Centrum voor DuurzaamheidEenmalige subsidie32.232,00
Stichting NMCX Centrum voor DuurzaamheidPrestatiesubsidie529.341,00
Stichting NMCX Centrum voor DuurzaamheidPrestatiesubsidie90.000,00
Stichting Olympisch Netwerk Prestatiesubsidie85.900,00
Stichting ONTDECEenmalige subsidie25.000,00
Stichting OTOEenmalige subsidie10.000,00
Stichting PAMIR Eenmalige subsidie11.000,00
Stichting PAMIR Genormeerde subsidie1.375,52
Stichting PCSOH Prestatiesubsidie174.210,00
Stichting Protestant Jeugdwerk VijfhuizenGenormeerde subsidie3.164,00
Stichting Protestant Jeugdwerk VijfhuizenGenormeerde subsidie1.983,00
Stichting P-Team Haarlemmermeer Genormeerde subsidie1.275,85
Stichting P-Team Haarlemmermeer Wijkbudgetten150,00
Stichting Recreatie Haarlemmermeer StichGenormeerde subsidie4.015,54
Stichting RK Jeugdbeweging Don BoscoGenormeerde subsidie22.948,53
Stichting SADOR Genormeerde subsidie1.375,52
Stichting Samen Fietsen ZWH Eenmalige subsidie1.627,58
Stichting Samen Lisserbroek Genormeerde subsidie2.000,00
Stichting Samen Lisserbroek Genormeerde subsidie3.098,75
Stichting Samen Lisserbroek Wijkbudgetten357,85
Stichting Senioren Internet Café HaarlemmermeerGenormeerde subsidie2.800,00
Stichting Senioren Samen Op Weg Genormeerde subsidie3.616,53
Stichting SGMO Groepswonen voor MigrantenouderenGenormeerde subsidie2.462,90
Stichting Slachtofferhulp Nederland Prestatiesubsidie28.300,00
Stichting SomaliersEenmalige subsidie7.350,00
Stichting SomaliersGenormeerde subsidie2.662,14
Stichting Spaarnesant Genormeerde subsidie767,99
Stichting Sport Fair Eenmalige subsidie7.500,00
Stichting Sportservice Noord-Holland Eenmalige subsidie62.400,00
Stichting Sportservice Noord-Holland Eenmalige subsidie97.500,00
Stichting Sportservice Noord-Holland Eenmalige subsidie106.074,37
Stichting Sportservice Noord-Holland Prestatiesubsidie1.763.229,00
Stichting ThuisgekooktEenmalige subsidie25.000,00
Stichting tot exploitatie van KinderboerderijenPrestatiesubsidie395.140,00
Stichting TWijsGenormeerde subsidie3.009,01
Stichting Vier het leven Genormeerde subsidie1.000,00
Stichting Vluchtelingenwerk West Eenmalige subsidie18.550,00
Stichting Vluchtelingenwerk West Prestatiesubsidie699.825,00
Stichting Voedselbank HaarlemmermeerGenormeerde subsidie37.000,00
Stichting VOHGenormeerde subsidie710,00
Stichting VOHWijkbudgetten210,00
Stichting Vrienden van de Oude Kerk Eenmalige subsidie950,00
Stichting Wijkraad BornholmGenormeerde subsidie2.000,00
Stichting Wijkraad BornholmGenormeerde subsidie750,00
Stichting Wijkraad Graan Voor Visch Genormeerde subsidie2.000,00
Stichting Wijkraad Graan Voor Visch Genormeerde subsidie2.662,50
Stichting Wijkraad Graan Voor Visch Wijkbudgetten3.048,50
Stichting Wijkraad Graan Voor Visch Wijkbudgetten500,00
Stichting Wijkraad Hoofddorp-CentrumGenormeerde subsidie1.176,26
Stichting Wijkraad Hoofddorp-CentrumGenormeerde subsidie2.000,00
Stichting Wijkraad Hoofddorp-CentrumGenormeerde subsidie1.300,00
Stichting Wijkraad Overbos Genormeerde subsidie2.000,00
Stichting Wijkraad Overbos Wijkbudgetten3.948,00
Stichting Wijkraad Toolenburg Wijkbudgetten199,90
Stichting Zelfhelp Nederland Prestatiesubsidie4.820,00
Stichting Zingen voor Leven Genormeerde subsidie2.763,00
Stichting Zorgzaam Rijsenhout Wijkbudgetten634,00
Stichting Zorgzaam Rijsenhout Wijkbudgetten115,00
Stichting Zwanenburg-Halfweg Prestatiesubsidie245.000,00
Sursum CordaGenormeerde subsidie1.150,15
SWV Passend OnderwijsPrestatiesubsidie166.788,00
t Oude Buurtje BuurtverenigingGenormeerde subsidie2.000,00
t Oude Buurtje BuurtverenigingGenormeerde subsidie2.212,50
t Oude Buurtje BuurtverenigingGenormeerde subsidie1.187,50
t Oude Buurtje BuurtverenigingWijkbudgetten483,00
Tafeltennisvereniging NVPEenmalige subsidie362,98
Tafeltennisvereniging NVPGenormeerde subsidie1.764,40
Tennisclub ZwaanshoekEenmalige subsidie411,13
Tennisclub ZwaanshoekGenormeerde subsidie3.600,00
Tennisvereniging Lisserbroek Eenmalige subsidie277,66
Tennisvereniging Lisserbroek Genormeerde subsidie1.000,00
Tennisvereniging VijfhuizenEenmalige subsidie379,48
Tennisvereniging VijfhuizenGenormeerde subsidie3.285,10
The Challengers BasketbalverenGenormeerde subsidie4.000,00
Theatervereniging MucatoGenormeerde subsidie262,50
Trumpets Of The LordGenormeerde subsidie4.000,00
Veiligheids Kennemerland (VRK)Eenmalige subsidie49.976,00
Veiligheids Kennemerland (VRK)Prestatiesubsidie409.340,48
Venneper Lodge B.V.Eenmalige subsidie1.300,00
vereniging Badminton Genormeerde subsidie3.785,08
Vereniging De SchakelGenormeerde subsidie1.645,00
Vereniging Huurders HaarlemmermeerPrestatiesubsidie13.620,61
Vereniging voor Autisme NederlandPrestatiesubsidie4.609,03
Vereniging Vriendenkring De Heimanshof Prestatiesubsidie105.214,92
Vereniging Vrouwenkoor Haarlemmermeer Genormeerde subsidie4.700,00
VO/SVO Amstelland MeerlandenPrestatiesubsidie100.000,00
VO/SVO Amstelland MeerlandenPrestatiesubsidie90.000,00
Voci VivaciGenormeerde subsidie4.017,98
Volleybal Club HoofddorpGenormeerde subsidie4.602,00
Wijkraad FloriandeGenormeerde subsidie1.350,00
Wijkraad FloriandeGenormeerde subsidie1.800,00
Wijkraad PaxGenormeerde subsidie2.219,84
Z&EventsEenmalige subsidie2.750,00
Z.P.C.H.Genormeerde subsidie32.961,85
Zang & Vriendschap Haarlemmermeerse mannenkoorGenormeerde subsidie3.400,00
Zanggroep ExperimentGenormeerde subsidie3.040,00
Zwanenburg Voetbal VerenigingEenmalige subsidie210,89
Zwemvereniging De Watervrienden  Genormeerde subsidie4.338,95
Zwemvereniging Nieuw VennepGenormeerde subsidie4.500,00
Eindtotaal44.254.821,72