Wijkbudget voor uw wijk of buurt

Heeft u met buurtbewoners een leuk idee? Wilt u samen een activiteit voor de wijk organiseren? Doe dan een aanvraag voor een wijkbudget. Het gaat vooral om iets samen doen, actieve inzet en meer betrokkenheid bij uw buurt.

Waarvoor kan ik een wijkbudget aanvragen?

Breng bewoners samen

Iedereen kan een wijkbudget aanvragen. Heeft u een leuk idee voor uw buurt of wijk? Doe dan een aanvraag. Als uw initiatief of plan buurtbewoners samenbrengt, kunt u in aanmerking komen voor een wijkbudget. Iedereen moet mee kunnen doen aan de activiteiten. Het gaat bijvoorbeeld om: 

 • Wijkfeesten, straatfeesten, muziekfeesten, zomerfeesten of jaarfeesten waar buurtbewoners samenkomen. 
 • Sport- of speeldagen waar kinderen en hun ouders nieuwe sporten ontdekken en lekker buiten zijn. 
 • Activiteiten tijdens burendag of de landelijke vrijwilligersdag. 
 • Een tafeltennistoernooi met buurtbewoners.

Wat zijn de spelregels en voorwaarden?

Er is veel mogelijk, maar er zijn wel spelregels. Een wijkbudget is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen. De aanvraag doet u samen, u organiseert de activiteiten gezamenlijk. Uiteraard kan iedereen uit de straat, buurt of wijk meedoen.  

U kunt geen wijkbudget aanvragen voor: 

 • Een buurt- of straatbarbecue. 
 • Een jubileumviering.
 • Een eigen (besloten) feest.  
 • Kosten van eten en drinken.

Goed om te weten:

De subsidie dekt de helft van de kosten uit uw kostenberekening. 50% van de kosten die onder de subsidie vallen betaalt u zelf.

U kunt niet twee keer in 1 kalenderjaar wijkbudget krijgen voor vergelijkbare activiteiten. Een voorbeeld: u kunt geen wijkbudget krijgen voor een wintermarkt in december als u in juli ook al wijkbudget heeft ontvangen voor een zomermarkt. 

Gaat de activiteit waarvoor u subsidie heeft gekregen niet door? Dan betaalt u de subsidie terug.

Verder gelden de regels uit de Uitwerkingsnota Subsidiesexterne-link-icoon.

Vragen over wijkbudget

Weet u niet zeker of uw initiatief voldoet? De gebiedsmanager van uw gebied helpt u graag.

Hoe vraag ik een wijkbudget aan?

U vraagt een wijkbudget aan via de knop 'Wijkbudget aanvragen'. U logt in met uw DigiD. Stichtingen en verenigingen loggen in met eHerkenning. U levert uw aanvraag minimaal 8 weken voor de start van de activiteit aan.

In het formulier Wijkbudget aanvragen wordt u gevraagd om de volgende informatie toe te voegen:

 1. Een plan van aanpak: een uitgewerkt plan van de activiteit waarvoor u een wijkbudget nodig heeft. 
 2. Een kostenberekening: wat uw idee kost, met daarbij een toelichting. Geef duidelijk aan wat de kosten en inkomsten zijn. 50% van de kosten die onder de subsidie vallen betaalt u zelf. Kosten, zoals eten en drinken tellen hierbij niet mee. Geef ook aan hoe u deze betaalt.

Bent u vergeten een bestand toe te voegen? Of vragen wij aanvullende informatie aan u? Upload uw bestand dan via Bestanden uploaden. U heeft hiervoor het zaaknummer nodig dat in de bevestiging van uw aanvraag staat.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

Nadat u uw aanvraag heeft gedaan, gebeurt het volgende: 

 • U krijgt een bevestiging per e-mail dat uw aanvraag is ontvangen. Hierin staat een zaaknummer. Dit nummer is uniek voor uw aanvraag.  
 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag. 
 • Het college van burgemeester en wethouders beslist of u een wijkbudget krijgt. 
 • U ontvangt het besluit binnen 8 weken. Daarna krijgt u het wijkbudget zo snel mogelijk. 

Waar vind ik meer informatie?

U wilt meer weten over: