Wijkbudget voor uw wijk of buurt

Heeft u samen met buurtbewoners een leuk idee? Wilt u een gezamenlijke activiteit voor de wijk organiseren? Doe dan een aanvraag voor een wijkbudget. Het gaat vooral om iets samen doen, actieve inzet en het vergroten van de betrokkenheid bij uw buurt.

Waarvoor kan ik een wijkbudget aanvragen?

Het doel van het wijkbudget is bewoners samenbrengen. Iedereen kan een wijkbudget aanvragen. En iedereen moet mee kunnen doen aan de activiteiten. Heeft u een leuk idee voor uw buurt of wijk? Doe dan een aanvraag voor een subsidie van de gemeente. 

Als uw initiatief of plan buurtbewoners samenbrengt en de betrokkenheid bij de buurt of wijk vergroot, kunt u in aanmerking komen voor een wijkbudget. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Wijkfeesten, straatfeesten, muziekfeesten, zomerfeesten of jaarfeesten waar buurtbewoners samenkomen.
 • Sport- of speeldagen waar kinderen en hun ouders nieuwe sporten ontdekken en lekker buiten zijn.
 • ​Activiteiten tijdens burendag.
 • Een sporttoernooi met buurtbewoners, zoals voetbal, badminton of tafeltennis.

Spelregels

Er is veel mogelijk, maar er zijn wel spelregels. Wijkbudgetten zijn bijvoorbeeld niet bedoeld voor initiatieven die alleen gaan over veranderingen in de openbare buitenruimte. Zoals de aanleg van een speeltuin. Verder gelden de regels uit de Uitwerkingsnota Subsidies.

Vragen over een wijkbudget?

Twijfelt u of uw initiatief voldoet? De gebiedsmanagers helpen u graag.  

Hoe vraag ik een wijkbudget aan?

Gebruik de knop 'Wijkbudget aanvragen' en vul het formulier in. Bent u een particulier? Dan logt u in met uw DigiD. Stichtingen en verenigingen dienen een aanvraag in met eHerkenning.

Vindt u de aanvraag van een wijkbudget ingewikkeld en heeft u hulp nodig? Bel dan 0900 1852 of mail naar info@haarlemmermeer.nl en gebruik als onderwerp 'Wijkbudget aanvragen'. 

Wat moet ik meesturen bij een aanvraag voor een wijkbudget?

Bij een aanvraag stuurt u 2 dingen mee: 

 1. Een plan van aanpak: een uitgewerkt plan van de activiteit waarvoor u een wijkbudget nodig heeft.
 2. De begroting: hoeveel geld uw idee kost, met daarbij een toelichting. Geef duidelijk aan wat de kostenposten en inkomsten zijn. 30% van de kosten die onder de subsidie vallen moet u zelf betalen. Kosten zoals als eten en drinken tellen hierbij niet mee. Geef ook aan hoe u deze betaalt.

Waar kan ik geen wijkbudget voor aanvragen?

U kunt geen wijkbudget aanvragen voor: 

 • een buurt- of straatbarbecue
 • een jubileumviering
 • kosten voor eten en drinken.

Wanneer hoor ik of ik een wijkbudget krijg?

U krijgt binnen 8 weken per e-mail een reactie op uw aanvraag (op het e-mailadres dat u opgeeft bij uw aanvraag). Ontvangt u de informatie liever per post? Stuur dan een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl en geef dit aan.

Van aanvraag tot besluit

Nadat u uw aanvraag heeft gedaan, gebeuren er 4 dingen. Dit kan maximaal 8 weken duren. 

 1. U krijgt een bevestiging per e-mail dat uw aanvraag is ontvangen.
 2. De gemeente beoordeelt uw aanvraag.
 3. Het college van burgemeester en wethouders beslist of u een wijkbudget krijgt.
 4. Bij een positief besluit ontvangt u het wijkbudget zo snel mogelijk.

Hoe en wanneer moet ik mijn wijkbudget verantwoorden?

Heeft u een wijkbudget aangevraagd dat is toegekend? Dan moet u dit verantwoorden. Dat betekent dat u de gemeente laat zien dat u het geld heeft gebruikt waarvoor u het heeft aangevraagd.

Verantwoording indienen

U gebruikt het formulier Wijkbudget verantwoorden. Daar logt u in met DigiD of eHerkenning. Hierna kunt u uw verantwoording indienen. Houd het zaaknummer dan bij de hand. Dit zaaknummer staat in de brief waarin de gemeente het wijkbudget heeft toegekend. Let op: in deze brief leest u ook wanneer u het wijkbudget op zijn laatst moet verantwoorden.

Wat staat er in uw verantwoording?

In de verantwoording zet u het volgende:

 • Een beschrijving van hoe de activiteit is verlopen. Bijvoorbeeld hoeveel mensen hebben deelgenomen.
 • Of u het volledige wijkbudget heeft gebruikt. Upload hiervoor een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de activiteit.
 • Foto's of video's van de activiteit.
 • Een link naar bijvoorbeeld Facebook, Twitter of Instagram als u daarop iets heeft gedeeld over de activiteit.

Vaststelling wijkbudget

Nadat u uw verantwoording heeft opgestuurd, krijgt u:

 • Een bevestiging per e-mail dat de gemeente uw verantwoording heeft ontvangen.
 • Binnen 8 weken nog een e-mail. Daarin staat hoeveel wijkbudget u definitief krijgt. Dat heet het 'vaststellingsbesluit'.

Waar vind ik meer informatie?

Wilt u meer weten over: