raadhuisplein

Werkgroep denkt mee over een mooi en gezellig Raadhuisplein

14 september 2020
Stadscentrum Hoofddorp

“Het Raadhuisplein moet ons plein worden. Dé centrale plek in het stadscentrum waar Hoofddorpers naartoe gaan om elkaar te ontmoeten. Het plein verdient meer dan wat het nu uitstraalt”. Zo begint programmamanager Nils Lamme zijn presentatie over de ontwikkelingen in het centrum van Hoofddorp tijdens de eerste digitale bijeenkomst van de werkgroep Raadhuisplein op 9 september.

Dat het Raadhuisplein tot de verbeelding spreekt bleek wel uit de vele reacties op de oproep voor de werkgroep. Ondernemers, bewoners uit de buurt maar ook van andere kernen en vertegenwoordigers van organisaties hadden zich aangemeld. Zij gaven van tevoren aan wat ze met de werkgroep willen bereiken: “een mooi nieuw en gezellig plein dat bijdraagt aan de levendigheid van het centrum, waar commercieel belang en woongenot samenkomen, dat door de inbreng van alle betrokkenen tegemoet komt aan de wensen van vrijwel alle gebruikers en waar we straks trots op zijn.”

raadhuisplein

Foto: Raadhuisplein. Fotograaf: Kees van der Veer.

Samenspel van ontwikkelingen

De werkgroep Raadhuisplein gaat zich de komende tijd vooral bezighouden met het ontwerp van het plein. Hoe het plein er straks uit komt te zien en welke functies het plein krijgt. Maar ook de nieuwbouwontwikkelingen op en rond het Raadhuisplein komen bij de bijeenkomsten van de werkgroep op tafel.  “We hebben te maken met een samenspel van allerlei ontwikkelingen, van nieuwe gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte, niet alleen van het plein zelf maar ook de verbindingen vanaf de Kruisweg, Van der Willigenlaan en Nieuweweg moeten qua uitstraling bij elkaar passen”, zegt Nils Lamme. Hij geeft een korte terugblik op de plannen voor het Raadhuisplein en omgeving sinds 2017 en wat er hierin veranderd is. Zo komt er één gemeentehuis op het Raadhuisplein en niet zoals in het plan van 2018 een renovatie van het voorste deel van het raadhuis en een gemeentekantoor. Het stedenbouwkundige kader voor het stadscentrum uit 2018 wordt daarom nu geactualiseerd.

Van dorpshart naar stadscentrum

Maarten Lankester van bureau Urhahn laat zien wat dit stedenbouwkundige kader inhoudt. Maar eerst doet hij nog even een stap terug: “Hoofddorp was eerst een dorpshart rond kruispunten. Dit centrum is in heel korte tijd gegroeid naar een regionale winkelstad. Nu staan we voor een verdere ontwikkeling naar een stadscentrum. Dat vraagt om nadenken over waar je stad begint en hoe je het centrum binnenkomt, welke type woningen je gaat toevoegen en hoe je rekening houdt met het bestaande”. Hij laat een aantal uitgangspunten zien die te maken hebben met de toegang tot de stad. “Als de Binnenweg wordt ontwikkeld kom je daar meteen het centrum binnen en kun je van daaruit een aantrekkelijke looproute maken naar het winkelgebied. Je kunt een deel van de Burgemeester van der Willigenlaan afwaarderen en de rooilijnen vanaf het Burgemeester van Stamplein doortrekken. Hierdoor ontstaat in deze strook ruimte voor evenementen. Het Raadhuisplein wordt een bruisend, mooi en centraal plein waarvan het nieuwe gemeentehuis een passend onderdeel is.” Maarten laat enkele varianten van de vorm van het gemeentehuis zien en voorbeelden van architectuur. “Het is belangrijk dat er één architectuurtaal is oftewel samenhang in de architectuur van de gebouwen en dat de plinten (begane grond) levendig zijn.” Ook hoekaccenten en verschillende bouwhoogten zijn onderdeel van het stedenbouwkundige kader.

Evenementen en groen

Het onderwerp evenementen is aanleiding tot discussie. Een paar leden van de werkgroep pleiten voor evenementen ook van grotere omvang op het Raadhuisplein zelf, juist omdat het midden in het centrum ligt. Namens de bewoners aan het Raadhuisplein merkt iemand anders uit de werkgroep op dat de bewoners voor gezelligheid en kleinschalige festivals zijn, maar niet wekelijks. Er moet sprake zijn van een goede balans tussen wonen en andere activiteiten. Nils Lamme zegt dat onderzocht wordt wat in de toekomstige situatie de mogelijkheden zijn op het gebied van evenementen op het Raadhuisplein.

De voorbeelden van architectuur leiden tot de reactie dat groen wordt gemist en er veel “verstening” komt, terwijl groen juist erg wordt gewaardeerd. Maarten legt uit dat wat hij laat zien gaat over stedenbouw en dat het groen wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het complete inrichtingsplan.  Een andere vraag is of onderzoek naar wind wordt gedaan om te voorkomen dat er door de gebouwen tochthoeken ontstaan. Nils antwoordt dat een windbelastingsonderzoek op de agenda staat.

De volgende bijeenkomst van de werkgroep Raadhuisplein is op 30 september.