Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Platform Stadscentrum Hoofddorp

Het platform Stadscentrum Hoofddorp bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers, ontwikkelaars en andere belangengroepen. Het gaat over zaken die belangrijk zijn voor het hele gebied van de Hoofdvaart tot aan het station. Het platform geeft input voor het maken van plannen en reageert op plannen van de gemeente. Het platform neemt geen besluiten over de plannen.

In het platform worden onderwerpen besproken die spelen tijdens de bouwwerkzaamheden, bijvoorbeeld de leefbaarheid en de bereikbaarheid van het centrum. Het platform is niet bedoeld om de verkeerssituatie op dit moment of andere actuele zaken op het gebied van beheer en onderhoud of handhaving in het centrum te bespreken. Daar zijn andere overleggen voor met de omgeving.

Vaste onderdelen van de bijeenkomsten zijn een overzicht van de stand van zaken en de planning van de ontwikkelingen. 

Bijeenkomsten 2021

In 2021 is het platform 2 keer bij elkaar gekomen. Tijdens de bijeenkomsten is bijgepraat en gesproken over de onderwerpen: visie Stadscentrum Hoofddorp en ontwikkelingen van de Vier Meren.

Bijeenkomsten 2020

In 2020 is het platform 5 keer digitaal bij elkaar gekomen. Tijdens de bijeenkomsten is bijgepraat en gesproken over de onderwerpen: ambities, doelen en identiteit, parkeren, bereikbaarheid en mobiliteit, uitvoeringsprogramma commerciële voorzieningen en communicatie.