De markt op het Van Stamplein in betere tijden

Extra aandacht voor veiligheid op weekmarkten

26 maart 2020
Stadscentrum Hoofddorp

Alle bijeenkomsten en evenementen zijn tot 1 juni verboden. Dat staat in de noodverordening die uiterlijk vrijdagochtend 27 maart zal ingaan. Markten vallen niet onder de noodverordening. De zeven weekmarkten in Haarlemmermeer gaan dan ook door, waaronder de vrijdagmarkt op het Van Stamplein in Hoofddorp. Waarom is dat? En hoe wordt er gelet op de veiligheid?

De markten gaan door omdat het belangrijk is dat mensen hun boodschappen kunnen blijven doen en eten kunnen kopen. Dat kan in een supermarkt maar óók op een markt in de buitenlucht. Door supermarkten en markten open te houden, zijn er voor mensen meer mogelijkheden om op verschillende plekken en momenten boodschappen te doen. 

De markt op het Van Stamplein in betere tijden

De markt op het Van Stamplein in betere tijden. Foto: Kees van der Veer

Voldoende ruimte tussen de kramen

De markten kunnen alleen doorgaan als er veel aandacht is voor de veiligheid. De marktbranche heeft daarvoor regels opgesteld. Zo moet er voldoende ruimte zijn tussen de kramen en moeten de marktkooplieden er goed op letten dat zij 1,5 meter afstand houden van de klanten. Er zijn er geen proeverijen en geen zitjes of statafels. Bij zogeheten ‘inloopkramen’ worden bezoekers geleidelijk toegelaten. De marktkooplui gebruiken handschoenen bij vers bereide producten en waar nodig zijn handschoenen beschikbaar voor klanten om producten te pakken. Handcontact wordt vermeden en er wordt zoveel mogelijk met pin betaald.

Weekmarkt Van Stamplein

Vanaf vrijdag wordt de weekmarkt op het Burgemeester van Stamplein verspreid over 3 pleinen: het Van Stamplein, het Raadhuisplein en het Dik Tromplein. Kramen waar veel bezoekers komen zijn verspreid over de markt om de bezoekers beter te verdelen. Ook zijn de looppaden verbreed naar 6 tot 9 meter.

Handhavers en marktmeesters controleren

De regel dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar moeten bewaren geldt overal, en dus zeker ook hier. Bij de markten staan borden die mensen hierop wijzen. Handhavers en de marktmeesters controleren of mensen inderdaad voldoende afstand houden en of het niet te druk wordt op de markten. Zij treden op als dat nodig is. Als bezoekers en marktkooplui zich niet houden aan de maatregelen kan burgemeester Marianne Schuurmans, als voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland, de markt sluiten.