Flexwoningen bouwen

Flexwoningen zijn tijdelijke woningen die de druk op de woningmarkt moeten verminderen. Om flexwoningen te bouwen, moet u als ontwikkelaar op een aantal dingen letten. Lees welke dat zijn en hoe u een plan indient.

Wat is een flexwoning?

Flexwonen is een verzamelnaam voor verschillende tijdelijke woonoplossingen. Bij een flexwoning is minstens 1 van de volgende punten tijdelijk:

  • De woning zelf.
  • De periode dat iemand er woont (via een tijdelijk huurcontract).
  • Het gebruik van de plek waarop de woning is gebouwd.

Het gaat meestal om kleinere woningen die via transformatie (aanpassingen en verbouwingen) of door nieuwbouw zijn ontstaan.

Voor initiatiefnemers met grond

Uw initiatief indienen

Als u flexwoningen wilt bouwen op grond die u al heeft, en uw plan past niet in de regels uit het Omgevingsplan dan kunt u een initiatief indienen. Bekijk hiervoor dan onze wegwijzer begeleiding bij een initiatief

Expertisecentrum Flexwonen

Expertisecentrum Flexwonen zorgt voor betere huisvesting voor mensen die snel een betaalbare woning nodig hebben. Als u informatie over flexwonen zoekt, kunt u dat vinden op de website van Expertisecentrum Flexwonen. Zoals informatie over beleid, leveranciers, beheerders en andere interessante partijen. Ook vindt u er voorbeelden uit de praktijk.

Voor initiatiefnemers zonder grond

Netwerk via Expertisecentrum Flexwonen

Wilt u flexwoningen bouwen, maar heeft u geen grond? Dan kunt u terecht bij het Expertisecentrum Flexwonen. Daar kunt u zich als ondernemer zichtbaar maken.

Openbare aanbestedingen

Op dit moment zijn er geen openbare aanbestedingen voor flexwonen, waarbij grond ter beschikking wordt gesteld.

Voor eigenaren van leegstaande gebouwen

Evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Bent u eigenaar van een leegstaand kantoor, winkelpand of ander gebouw? Dan is het soms mogelijk om deze om te bouwen naar woningen. Er wordt dan eerst gekeken of het gebouw op een goede plek staat en of het gebouw geschikt is. Bijvoorbeeld als een bouwwerk dichtbij een snelweg ligt. Of in het beperkingengebied van Schiphol  of binnen de milieucontouren van een fabriek. 

Ook wordt er bijvoorbeeld gekeken of er voldoende parkeerplaatsen zijn. Met andere woorden, er moet sprake zijn van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Op Informatiepunt Leefomgeving vindt u meer over wat dat inhoudt.

Regeling en vergunning

Als uw gebouw geschikt lijkt om voor flexwoningen in te vestigen, kunt u een verzoek indienen bij de gemeente. Om dit in gang te zetten, vraagt u een omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket. De woningen moeten altijd voldoen aan de regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van bouwwerken in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Meer informatie over omgevingsvergunningen vindt u bij Omgevingsvergunning en vergunningsvrij bouwen.

Soms is het beter om eerst uw plannen te laten bekijken door de gemeente. De gemeente kijkt dan of de aanvraag van voor een vergunning zin heeft. Volg de wegwijzer begeleiding bij een initiatief om te zien waar u met uw plan terecht kan.

Voor aanbieders van grond

Zoekt u een ontwikkelaar om grond te ontwikkelen die u al bezit? Dat kan samen met de gemeente of een corporatie. Neem contact op met het Ondernemersplein voor meer uitleg.

Werkt u liever samen met een commerciële partij? Ga dan via het Expertisecentrum Flexwonen op zoek.

Meestgestelde vragen