Flexwoningen

Flexwoningen zijn kleine woningen die tijdelijk verhuurd worden. Ze zijn bedoeld voor mensen die direct een woning nodig hebben. Zoals starters, statushouders en jongeren uit de gemeente.

Wat is een flexwoning?

Flexwoningen zijn tijdelijke woningen. Bij flexwonen is minstens 1 van de volgende punten tijdelijk: 

  • De woning zelf. 
  • De bewoning (via een tijdelijk huurcontract).
  • De plek waar de flexwoning staat. 

Een flexwoning kan nieuwbouw zijn. Of een bestaand gebouw dat verbouwd is tot woning, zoals een leegstaand kantoor. Flexwoningen kunnen vaak verplaatst of uit elkaar gehaald worden.

Voor wie zijn flexwoningen?

Flexwoningen zijn voor mensen die direct een huis nodig hebben. In ongeveer de helft van de flexwoningen wonen mensen uit de gemeente, zoals jongeren en starters. In de andere helft wonen statushouders die hun leven opbouwen in de gemeente. Veel flexwoningen zijn kleine studio's of hebben een gedeelde badkamer of keuken. Daarom zijn ze meestal niet geschikt voor gezinnen.

Hoe kom ik aan een flexwoning?

Als er een flexwoning beschikbaar is komt deze op WoningNetexterne-link-icoon of 123flexwonenexterne-link-icoon. Als u direct een woning nodig heeft of een jongere of starter bent, kunt u via die websites reageren op de woningen. Daar ziet u ook wat een woning kost.

De gemeente geeft voorrang aan jongeren en starters uit de gemeente Haarlemmermeer. De gemeente bepaalt welke flexwoningen statushouders krijgen. Dit doen ze in overleg met de betrokken verhuurder.  

Bent u per direct op zoek naar een woning, maar zijn er nu geen flexwoningen beschikbaar? Kijk dan of u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring of situatiepuntenexterne-link-icoon op WoningNet. Lees ook wat u kunt doen als u dakloos dreigt te raken.

Hoe lang blijven flexwoningen staan?

Hoe lang de woningen blijven staan verschilt per plek. Voor alle plaatsen geldt dat de flexwoningen er maximaal 15 jaar mogen staan.

Hoe worden buurtbewoners betrokken bij nieuwe flexwoningen?

Als we een nieuwe plaats in gedachten hebben voor flexwoningen delen we dit met buurtbewoners. We plaatsen bijvoorbeeld een nieuwsbericht in InforMeer of op deze pagina. Ook kunt u dan vragen stellen of advies geven aan de dorpsraad. 

We vinden het belangrijk dat inwoners meedenken. Wij willen dat buurtbewoners en bewoners van flexwoningen goed samen kunnen wonen en leven.

Waarom bouwen we flexwoningen?

Er zijn veel mensen op zoek naar een woning. Daar zijn ook mensen bij die per direct op zoek zijn naar een woning, omdat zij anders dakloos raken. Daarnaast zijn wij als gemeente verplicht om statushouders onderdak te bieden. In de komende jaren worden er veel nieuwe huizen in de gemeente gebouwd. Totdat deze woningen er zijn, zorgen flexwoningen voor een minder lange wachtrij.

Waar kan ik vragen stellen?

Staat de informatie waar u naar op zoek bent hier niet tussen? Dan kunt u contact opnemen via info@haarlemmermeer.nl. Ook kunt u meer informatie lezen op de website van Flexwonen Nieuw-Vennep.