Huurwoningen

Zoekt u een huurwoning? Bepaal dan eerst voor welke soort huurwoning u kiest. Hieronder leest u alles over de 3 soorten die er zijn: sociale huurwoningen, flexwoningen en huurwoningen in de vrije sector.

Wat is een sociale huurwoning?

Sociale huurwoningen zijn goedkopere huurwoningen met een maximum huurprijs én een maximum jaarlijkse huurverhoging. Meestal is een sociale huurwoning eigendom van een woningbouwvereniging. Niet iedereen kan een sociale huurwoning huren, omdat uw inkomen niet te hoog mag zijn en gezinsgrootte belangrijk is. In kleinere woningen mogen bijvoorbeeld maximaal 2 mensen wonen. Maar voor grotere woningen heeft een groter gezin voorrang. 

Als u een sociale huurwoning huurt, kan het zo zijn dat u huurtoeslag kunt aanvragen. Meer weten? Kijk dan bij Huurtoeslag van de Belastingdienst.

Een huurwoning vinden

Zoekt u een sociale huurwoning in de gemeente Haarlemmermeer? Kijk dan bij WoningNet Stadsregio Amsterdam. Daar kunt u zich inschrijven als woningzoekende.

Woont u al in de gemeente Haarlemmermeer en zoekt u een andere woning? Dan kunt u ook zoeken in de regio Zuid-Kennemerland. Schrijf u dan in bij Woonservice in Haarlem.

Vanaf 16 januari 2023 is er een nieuw puntensysteem voor het verdelen van sociale huurwoningen. Door vaak te reageren bouwt u meer punten op. Lees meer over het nieuwe puntensysteem op de campagnewebsite.

Urgentieverklaring voor noodgevallen

In extreme gevallen kunt u urgentie aanvragen voor een sociale huurwoning.

Gaat u verhuizen naar een huurwoning? Bekijk dan hoe een verhuizing doorgeven werkt.

Wat is een flexwoning?

Flexwoningen zijn tijdelijke huurwoningen voor bepaalde doelgroepen: 

Spoedzoekers: woningzoekenden die geen urgentieverklaring kunnen krijgen, maar voor wie de kans op dakloosheid groot is. 
Starters. 
Jongeren (vanaf 23 jaar). 
Vergunninghouders: mensen met een verblijfsvergunning.

Altijd tijdelijk 

Bij flexwonen is minstens 1 van de volgende punten tijdelijk: 

  • De woning zelf. 
  • De bewoning (via het gebruik van een tijdelijk huurcontract). 
  • Het gebruik van de plek waar de flexwoning staat. 

Meestal is een flexwoning een wat kleinere huurwoning. 

Plekken voor flexwonen

In Hoofddorp zijn al meerdere flexwoonlocaties: 

  • Lutulistraat en Etta Palmstraat: flexwoningen die de gemeente beheert. 
  • Kaj Munkweg en Hoofdweg: flexwoningen die Ymere verhuurt. 
  • Lincolnpark: Eigen Haard maakt wonen voor jongeren met een flexcontract mogelijk. 

Ook zijn er plannen voor flexwonen in het oude Vestiakantoor. 

Student Housing verzorgt tijdelijke woningen voor studenten in Badhoevedorp

Er zijn nog 2 beoogde flexwoonlocaties in Nieuw-Vennep: Oosterdreef en Sarabande. Kijk bij Flexwonen Nieuw-Vennep voor meer informatie.

Wat betekent huren in de vrije sector?

Minder regels

Voor huurwoningen in de vrije sector gelden minder regels dan voor sociale huurwoningen en flexwoningen. Er is bijvoorbeeld geen maximale huurprijs voor de woning. En als u een woning in de vrije sector huurt, hebt u ook geen recht op huurtoeslag. 

Woning vinden in de vrije sector

Huurwoningen in de vrije sector kunt u op verschillende manieren vinden. Bijvoorbeeld via woningcorporaties of verhuurmakelaars.

Woon ik in een sociale huurwoning of in een vrije sector-woning?

Heeft u al een huurwoning? Maar weet u niet of uw woning een sociale huurwoning of een vrije sector-woning is? Controleer het bij Woon ik in een sociale huurwoning of een vrije sector huurwoning.

Hoe kan ik als 55-plusser beschermd wonen?

Bent u 55 jaar of ouder? En wilt u zelfstandig wonen, maar wel met ondersteuning? Kijk dan bij Wibo-woningen. Daar vindt u ook meer informatie over woonvormen voor senioren.