Urgentie aanvragen

Zit u in een noodsituatie? En heeft u daarom dringend een andere woning nodig? Dan kan een urgentieverklaring ervoor zorgen dat u voorrang krijgt op een sociale huurwoning. Om zo'n verklaring te krijgen, moet uw situatie wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Hier leest u wanneer u recht heeft op urgentie en hoe u dit aanvraagt.
Een adviesgesprek over uw kans bij een urgentie-aanvraag is gratis. Doet u vervolgens een aanvraag? Dan komen daar wel kosten bij kijken.
Pas op: er zijn bedrijven die aanbieden om een urgentie-aanvraag voor u te doen. U betaalt dan onnodig extra kosten. Regel uw urgentie-aanvraag daarom via Het Vierde Huis. Zij behandelen elke urgentie-aanvraag in de gemeente Haarlemmermeer en geven u passend advies.

Wat is een urgentieverklaring?

Hulp in noodsituaties

Een urgentieverklaring geeft u voorrang op het krijgen van een sociale huurwoning. Zit u in een noodsituatie en heeft u daarom snel een andere woning nodig? Dan kan een urgentieverklaring ervoor zorgen dat u eerder zo'n huis vindt. U zit in een noodsituatie als u er lichamelijk of geestelijk last van heeft. Of als uw woonsituatie zelfs levensbedreigend is.

Duidelijke voorwaarden

Om urgentie aan te vragen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Die voorwaarden zorgen ervoor dat de urgentieverklaring gegeven wordt aan wie urgentie het meest nodig heeft. Dat moet ook wel: er is veel vraag naar woningen, waardoor voorrang niet zomaar gegeven kan worden. Controleer daarom goed of u aan de voorwaarden voldoet, voordat u een aanvraag doet.

Kan ik een urgentieverklaring aanvragen?

Algemene voorwaarden

U kunt een urgentieverklaring aanvragen als u aan deze voorwaarden voldoet:

 • U bent meerderjarig. Dus 18 jaar of ouder.
 • U woont al 2 jaar in de gemeente Haarlemmermeer. Dat betekent dat u volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 2 jaar bij deze gemeente staat ingeschreven. En dat u tussendoor nergens anders heeft gewoond.
 • U heeft een geldige verblijfstitel. Dat betekent dat er in uw identiteitsbewijs staat dat u Nederlander bent. Of dat er een geldig verblijfsstatus staat in uw verblijfsdocument.
 • Uw woonsituatie zorgt voor gezondheidsklachten. Dat kan lichamelijk letsel zijn, maar kan ook gaan om geestelijke klachten.
 • U kunt het probleem met uw woonsituatie niet zelf oplossen.
 • U heeft uw woonproblemen niet zelf veroorzaakt.

Wettelijke voorwaarden

Er zijn nog 2 wettelijke voorwaarden die ervoor zorgen dat u een urgentieverklaring kunt aanvragen:

 • U krijgt of geeft mantelzorg.
 • U woont in een opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld.

In welke situaties kan ik geen urgentie aanvragen?

Geen reden voor urgentie

Als u in een vervelende woonsituatie zit, is het begrijpelijk dat u met spoed een andere woning zoekt. Toch voldoet u dan vaak niet aan de voorwaarden voor een urgentieverklaring.

Dit zijn redenen die vaak worden opgegeven als reden voor een urgentieverklaring. Maar die het niet zijn:

 • Dakloosheid.
 • Een kleine woning of een woning in slechte staat.
 • U woont bij iemand in huis met wie u het niet goed kunt vinden.
 • Een scheiding of relatiebreuk.
 • Uw woning is te klein als u straks een kind heeft.
 • Overlast of ruzie met uw buren.
 • Financiële problemen, waardoor u de huur niet of nauwelijks kunt betalen.

Dreigt u dakloos te worden? Bekijk bij Dreigende dakloosheid wat de gemeente voor u kan doen. Is er een andere reden, waardoor u geen aanspraak kunt maken op urgentie? Bekijk dan bij Huurwoningen welke mogelijkheden u verder nog heeft.

Hulp van uw zorgverlener

Wilt u na uw verblijf in een zorgorganisatie een woning vinden? Bijvoorbeeld als u bent opgenomen in een psychiatrische organisatie of maatschappelijke opvang? Dan helpt de zorgverlener u hierbij.

Wat kost een aanvraag?

Een aanvraag kost € 50. Bij een 2e aanvraag betaalt u opnieuw € 50.

Hoe vraag ik urgentie aan?

Vraag urgentie aan bij Het Vierde Huis

Heeft u de voorwaarden gelezen? En denkt u dat u recht heeft op een urgentieverklaring? Dan gaat u naar de website van Het Vierde Huisexterne-link-icoon. Dit is de officiële partner van gemeente Haarlemmermeer die urgentieverzoeken behandelt. Vul eerst in de urgentiewijzer de vragenlijstexterne-link-icoon in. Aan het eind van de vragenlijst krijgt u de mogelijkheid om een (gratis) adviesgesprek aan te vragen.

Van aanvraag tot urgentieverklaring

Het proces rondom uw urgentieaanvraag bestaat uit 4 stappen:

 1. Urgentiewijzer: door het invullen van de vragenlijstexterne-link-icoon kunt u onderzoeken of u kans maakt op een urgentieverklaring. U moet inloggen met uw inschrijfgegevens van WoningNet.
 2. Adviesgesprek: het Vierde Huis bespreekt uw inschrijving bij WoningNet Stadsregio Amsterdamexterne-link-icoon, uw woonsituatie en de procedure. Daarna krijgt u advies; heeft het zin om een aanvraag voor urgentie in te dienen of niet?
 3. Aanvraag: u hoort van Het Vierde Huis hoe u uw urgentieverklaring online kunt aanvragen.
 4. Besluit: na het indienen van uw complete aanvraag wordt deze binnen 8 weken beoordeeld. U hoort binnen die tijd of u de urgentieverklaring krijgt.

De gesprekken zijn telefonisch. 

Hoelang blijft een urgentieverklaring geldig?

Met een urgentieverklaring kunt u reageren op woningen die passen bij uw zoekprofiel. Dat profiel staat in uw urgentieverklaring. Uw urgentieverklaring is 6 maanden geldig.

Als u een woning afwijst die bij uw zoekprofiel past, vervalt uw urgentieverklaring.