Wonen in een beschermde omgeving (wibo)

Bent u 55 jaar of ouder, heeft u ondersteuning nodig maar wilt u wel zelfstandig wonen? Dan kunt u misschien een Wibo-woning krijgen. Dit betekent wonen in een beschermde omgeving. Wibo-woningen zijn goed toegankelijk en liggen vaak in de buurt van een zorgcentrum.

Wat is een Wibo-woning?

De afkorting Wibo staat voor wonen in een beschermde omgeving. Deze manier van wonen is bedoeld voor mensen die in Haarlemmermeer wonen en zorg nodig hebben, maar wel zelfstandig kunnen wonen. 

Wibo-woningen zijn goed toegankelijk en liggen vaak in de buurt van een zorgcentrum. Hierdoor kunnen diensten op het gebied van zorg en welzijn in de woningen worden geleverd. Daarnaast kan de bewoner van een Wibo-woning eenvoudiger naar het zorgcentrum toegaan. 

Heb ik een indicatie nodig voor een Wibo-woning?

Ja. U heeft een indicatie van de gemeente nodig om in een Wibo-woning te kunnen wonen. U kunt deze aanvragen door op de knop 'Doe een verzoek' te klikken en het formulier in te vullen. De gemeente verwerkt uw aanvraag binnen 8 weken. 

Voor het invullen van het formulier heeft u DigiD nodig. Bent u getrouwd of woont u samen? Dan is ook de DigiD van uw partner nodig. Voor kinderen tot 18 jaar kunnen de ouders (of daartoe bevoegd gezag) de melding doen via hun eigen DigiD.

Krijgt u een Wibo-indicatie? Dan ontvangt u van de gemeente een brief dat u deze indicatie krijgt. Dit heet een toekenningsbrief. Deze brief wordt dan doorgegeven aan WoningNet. Hiermee krijgt u voorrang op een Wibo-woning. De indicatie is 2 jaar geldig. Dit betekent dat u tijdens die 2 jaar kunt reageren op Wibo-woningen die op de website Woningnet voor regio Amsterdamexterne-link-icoon staan.

Moet ik zelf zoeken naar een Wibo-woning?

Als u een Wibo-indicatie heeft, kunt u zelf reageren op Wibo-woningen in Haarlemmermeer op de website WoningNet voor regio Amsterdamexterne-link-icoon. U krijgt voorrang als de woning het (Haarlemmermeerse) Wibo-label heeft. U vindt deze woningen op de website van WoningNet door in het filter 'doelgroep woning' op 'Wibo-woning' te klikken. U kunt ook op andere woningen reageren zonder dit label, maar dan heeft u geen voorrang. 

Voor de woningen bij zorgcentrum Horizon in Hoofddorp gaat de inschrijving via stichting PSCOH. Bent u geïnteresseerd in een woning in zorgcentrum Horizon? Neem dan contact op met zorgaanbieder PCSOHexterne-link-icoon.

Gaat u vlakbij een zorgcentrum wonen? U kunt dan niet in alle gevallen daar de maaltijd gebruiken of deelnemen aan activiteiten. Dat komt omdat niet alle zorgcentra voldoende mogelijkheden daarvoor hebben.

Krijg ik voorrang op een Wibo-woning?

U krijgt voorrang wanneer u:

 • Minimaal 2 jaar ingeschreven staat in de gemeente Haarlemmermeer én

 • Ingeschreven bent bij WoningNet én 

 • Minimaal 55 jaar of ouder bent

Ook moet u in het bezit bent van 1 van onderstaande:

 • Een geldige indicatie voor beschermd wonen met enige begeleiding.
 • Een geldige indicatie voor een combinatie van 2 of meer vormen van ondersteuning. Dit is op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) zoals persoonlijke verzorging. Of op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zoals hulp bij het huishouden, begeleiding en dagbesteding. 

Of u voorrang krijgt op een woning hangt ook af van:

 • Uw inkomen én
 • Uit hoeveel personen uw huishouden bestaat

Op de website Woningnet voor regio Amsterdamexterne-link-icoon staat bij hoeveel inkomen en de grootte van het huishouden welke huur past. U mag reageren op woningen met die huur. Waarom? Mensen met een laag inkomen krijgen voorrang voor woningen met een lagere huur. Dit heet 'passend toewijzen'.

Hoe blijf ik op de hoogte van mijn verzoek?

 • Heeft u het formulier ingevuld en verstuurd? Een medewerker van de gemeente belt u spoedig om uw vraag te bespreken.
 • Als het nodig is, maakt de medewerker met u een afspraak voor een gesprek. Het gesprek gaat over uw situatie en waar u tegenaan loopt.
 • Wat is er nodig om u verder te helpen? Eerst kijken we samen wat u zelf kunt doen. Of met hulp van uw familie of buren. Lukt dat niet? Dan kijken we naar andere oplossingen. We maken daar met u afspraken over.
 • De gemeente verwerkt uw aanvraag binnen 8 weken.

Hoe regel ik een woning in een verpleeghuis of verzorgingshuis?

Heeft u of uw familielid een aandoening, stoornis of handicap? En is daarom 24 uur per dag zorg of toezicht nodig in bijvoorbeeld een verpleeghuishuis of verzorgingshuis? Dan doet u een aanvraag voor langdurige zorg bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)externe-link-icoon. Op hun website staat ook meer informatie over de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u een vraag over de sociale dienstverlening van de gemeente? Dan neemt u telefonisch contact op via 0900 1852.

Heeft u hulp nodig? U kunt hulp krijgen van een cliëntondersteunerexterne-link-icoon. De cliëntondersteuner is onafhankelijk en u hoeft er niet voor te betalen.