Verhuizen in en naar Haarlemmermeer

Verhuist u naar of binnen Haarlemmermeer? Geef het online door. Doe dit binnen 5 dagen nadat u verhuisd bent.
Verhuist u vanuit Haarlemmermeer naar een andere gemeente? Meld dan de verhuizing bij uw nieuwe gemeente. Uitschrijven is niet nodig.

Hoe geef ik mijn verhuizing door?

Met DigiD

 • Meld uw verhuizing via de knop 'Doorgeven'. U logt in met uw Digid. Nog geen DigiD? Lees waar u uw DigiD voor nodig heeft.

In het online formulier staat een vraag waarbij u een scan van uw nieuwe koop- of huurcontract moet uploaden. De maximale grootte van het bestand is 2 MB. Is uw bestand te groot? Dan is het uploaden van de pagina met het nieuwe adres en uw handtekening voldoende. 

Zonder DigiD

Heeft u geen DigiD? U kunt uw verhuizing op een andere manier doorgeven. Kies 1 van deze manieren:

 • Maak een afspraak en geef uw verhuizing door aan de balie. Dit kan via het afspraakformulier.
 • Print het verhuisformulier uit, vul dit in en stuur het per post op.
 • Bel met de gemeente via 0900 1852.

Het doorgeven van een verhuizing kost niets.

Wat neem ik mee als ik mijn verhuizing aan de balie doorgeef?

 • Een identiteitsbewijs: uw paspoort, uw identiteitskaart of uw rijbewijs.
 • Een bewijs van uw nieuwe adres. De pagina's van uw koopcontract of huurcontract waar het nieuwe adres, uw naam en handtekening op staan zijn voldoende.
 • Woont u bij iemand in? Laat dan de hoofdbewoner het Toestemmingsformulier Inwoning invullen en ondertekenen. Neem ook een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van de hoofdbewoner mee.
 • De gemeente kan u vragen om meer documenten mee te nemen.

Wanneer geef ik mijn verhuizing door?

 • Geef uw verhuizing door binnen 5 dagen nadat u bent verhuisd.

 • U mag uw verhuizing ook eerder doorgeven. Dat kan vanaf 4 weken voordat u verhuist.

 • Geeft u uw verhuizing later dan 5 dagen ná uw verhuizing door? Dan komt de datum waarop u uw melding doorgeeft als verhuisdatum in de basisregistratie personen (BRP) te staan.

Wie mag een verhuizing doorgeven?

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is mag zelf zijn of haar verhuizing doorgeven.

 • Ouders, voogden of verzorgers geven de verhuizing door voor kinderen jonger dan 16 jaar.

 • Curatoren geven de verhuizing door voor mensen die onder curatele zijn gesteld.

 • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. Dit kan alleen als u op hetzelfde adres woont en naar hetzelfde adres verhuist.

 • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. Dit kan alleen als u op hetzelfde adres woont en naar hetzelfde adres verhuist. Heeft u een samenlevingscontract? Dan doet u allebei apart uw eigen verhuisaangifte.

 • Meerderjarigen mogen de verhuizing doorgeven voor personen die hen daarvoor hebben gemachtigd.

Kan ik iemand machtigen om mijn verhuizing door te geven?

U kunt iemand machtigen door het machtigingsformulier in te vullen. Met dit machtigingsformulier geeft u iemand anders toestemming om bepaalde zaken voor u te regelen. Onderaan het formulier zet u uw handtekening met pen.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het machtigingsformulier? Bel naar 0900 1852.

Wat moet u meenemen naar de gemeente als u gemachtigd bent?

Neem het volgende mee als iemand u gemachtigd heeft:

 • Het ingevulde en getekende machtigingsformulier.
 • Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon die u heeft gemachtigd.
 • Uw eigen, geldige paspoort of identiteitskaart.

Wanneer krijg ik een bevestiging?

Binnen ongeveer 3 weken ontvangt u op uw nieuwe adres de bevestiging dat we uw verhuizing verwerkt hebben. De gemeente geeft uw verhuizing door aan andere instanties van de overheid. Op de website van Rijksoverheid leest u welke organisaties uw gegevens kunnen inzien.

U kunt uw adres van inschrijving ook controleren op Mijnoverheid.nl bij 'Persoonlijke gegevens'.

Wat doe ik als ik een uitkering van de gemeente heb?

Als u een uitkering van de gemeente heeft en verhuist, dan meldt u uw verhuizing 2 keer:

 1. Geef uw verhuizing digitaal door of door aan de balie.
 2. Meld uw verhuizing ook via het wijzigingsformulier bij het Cluster Sociale Dienstverlening.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Bel naar 0900 1852 of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl.