Verhuizen naar het buitenland

Verhuizen alle bewoners van het adres mee? Dan kunt u de verhuizing digitaal of aan de balie doorgeven. Blijven er één of meer personen van het gezin achter? Dan kan de verhuizing alleen aan de balie worden doorgegeven. Iedereen die weggaat komt persoonlijk naar de balie toe.

Wie mag een verhuizing naar het buitenland doorgeven?

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is, geeft zelf zijn of haar emigratie door.

 • Ouders, voogden of verzorgers geven de emigratie voor kinderen jonger dan 16 jaar door.

 • Samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners mogen de emigratie voor elkaar doorgeven.

 • Ouders en hun meerderjarige kinderen (ouder dan 16 jaar) mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. Als ze op hetzelfde adres wonen.

 • Curatoren geven de emigratie door voor mensen die onder curatele zijn gesteld.

Hoe kan ik een verhuizing naar het buitenland doorgeven?

Online doorgeven

Verhuizen alle bewoners van het adres mee? Dan meldt u uw verhuizing via het online formulierexterne-link-icoon. U heeft een DigiD nodig.

Aan de balie

U kunt uw verhuizing naar het buitenland doorgeven aan onze balie van Burgerzaken. U maakt daarvoor een afspraak via 0900 1852

Verhuizen één of meer personen van het gezin niet mee naar het buitenland? Dan kunt u de verhuizing alleen aan de balie doorgegeven. Iedereen die naar het buitenland gaat verhuizen moet persoonlijk naar de balie komen. 

Wanneer geef ik mijn verhuizing door?

 • U geeft uw emigratie binnen 5 dagen vóór uw vertrek door. De datum van aangifte bij de gemeente wordt uw datum van uitschrijving.
 • Het is niet mogelijk uw emigratie eerder dan 5 dagen vóór uw vertrek door te geven.
 • Uw rechten in Nederland lopen nog maximaal 5 dagen door.
 • Uw verhuizing naar het buitenland wordt doorgegeven aan andere instanties van de overheid.

Wat neem ik mee naar de afspraak?

U neemt mee bij het doorgeven van de verhuizing:

 • Iedereen die naar het buitenland gaat verhuizen neemt een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, Identiteitsbewijs voor vreemdelingen) mee. 

 • Het adres in het buitenland.

Wat kost het doorgeven van een verhuizing naar het buitenland?

Het doorgeven van een verhuizing naar het buitenland (emigratie) kost niets.