Verhuizen vanuit het buitenland

Komt u vanuit het buitenland in Haarlemmermeer wonen? En blijft u binnen een half jaar langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich binnen 5 dagen laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente. Dat geldt ook als u eerder in Nederland ingeschreven heeft gestaan. Bel voor een afspraak om u te laten inschrijven.

Waarom moet ik persoonlijk langskomen als ik verhuis vanuit het buitenland?

De gemeente moet de identiteit (opnieuw) vaststellen van iedereen die aangifte doet om in Nederland te gaan wonen. Daarom moet u persoonlijk met uw identiteitsbewijs langskomen.

Verhuist u met uw gezin? Dan moeten alle gezinsleden persoonlijk langskomen.

Wat neem ik mee naar de afspraak?

Documenten

Bij het inschrijven in de Basisregistratie Personen neemt u het volgende mee:

 • Een geldig paspoort of identiteitskaart.
 • Een bewijs van uw Burgerservicenummer (BSN) als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft.
 • Een kopie van:
  • het koopcontract als u in een koopwoning gaat wonen; 
  • het huurcontract en een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) van de verhuurder. 
 • Een bewijs van uitschrijving als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius komt. Dit bewijs krijgt u mee als u uw vertrek doorgeeft aan de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsadministratie.

Woont u bij iemand in? Dan neemt u ook mee:

 • Een formulier schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner: Toestemmingsformulier Inwoning.
 • Een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) van de hoofdbewoner.

Documenten uit het buitenland

Bent u in het buitenland geboren, getrouwd, hertrouwd of gescheiden? Neem ook de volgende documenten mee:

 • Uw geboorteakte.
 • Als u dit heeft: de geboorteakten van uw partner en/of uw kinderen.
 • Als u dit heeft: uw huwelijksakte of bewijs van geregistreerd partnerschap.
 • Als u dit heeft: echtscheidingspapieren.
 • Als u dit heeft: een overlijdensakte van uw partner.
 • Als u dit heeft: adoptiepapieren.

Soms is er een vertaling of legalisatie nodig. Op de website Nederland wereldwijd kunt u dit per land opzoekenexterne-link-icoon.

Heeft u vragen over welk document u naar de afspraak moet meenemen? Bel ons via 0900 1852 of stuur een e-mail naar vestigingen@haarlemmermeer.nl.

Heeft u geen EU-nationaliteit? Neem dan ook 1 van de volgende documenten mee:

 • Een geldig verblijfsdocument.
 • Een verblijfsaantekening van de IND in uw paspoort.
 • Een mvv-visum (een machtiging tot voorlopig verblijf) in uw paspoort.
 • Een brief van de IND waarin staat dat u verblijfsrecht krijgt.

Meer hierover staat op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)externe-link-icoon.

Hoe kan ik mijn verhuizing vanuit het buitenland doorgeven?

Maak een afspraak. Dit kan alleen telefonisch via +31 23 567 65 43 of 0900 1852.

 • U kunt zich alleen inschrijven aan de balie in het gemeentekantoor Beukenhorst in Hoofddorp.
 • De verwerking van uw inschrijving duurt maximaal 4 weken.
 • U krijgt per post of per e-mail een bevestiging van uw inschrijving.

Wat als ik de Nederlandse nationaliteit heb en nog nooit in Nederland heb gewoond?

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en een geldig Nederlands reisdocument? En stond u niet eerder ingeschreven in Nederland en heeft u daarom geen Burgerservicenummer (BSN)? Dan moet u zich bij de gemeente inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit bent u wettelijk verplicht.

Bekijk wat u moet meenemen naar de afspraakexterne-link-icoon.

Wat doe ik als ik eerder stond ingeschreven in Nederland?

Verhuist u vanuit het buitenland terug naar Haarlemmermeer? Of bent u uitgeschreven en wilt u opnieuw ingeschreven worden? Dat kan. In dat geval heeft u al een Burgerservicenummer (BSN).

Bekijk wat u moet meenemen naar de afspraakexterne-link-icoon.

Wat doe ik als ik korter dan 4 maanden in Nederland kom wonen?

Komt u bijvoorbeeld voor seizoenswerk, een korte studie of stage? En heeft u toch een Burgerservicenummer (BSN) nodig? Dan kunt u dit aanvragen bij een RNI-loket. Op de website Nederland wereldwijd staat waar de RNI-loketten zijnexterne-link-icoon.

Wat kost het doorgeven van een verhuizing vanuit het buitenland?

De inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) kost niets.