Aanbestedingen

Gemeente Haarlemmermeer vindt het belangrijk dat haar leveranciers maatschappelijk betrokken zijn. Bij alle inkopen en aanbestedingen kijkt de gemeente naar social return, kansen voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers), kansen voor midden- en kleinbedrijf (mkb) en duurzaamheid.

Wat is een aanbesteding?

Een aanbesteding is een proces dat ingaat als een opdrachtgever bekendmaakt dat hij op zoek is naar een uitvoerende partij voor een bepaalde opdracht. En hij bedrijven uitnodigt om hiervoor een offerte te maken. 

Wat is social return?

Social return is het maken van afspraken over arbeids- en stageplaatsen bij opdrachten voor diensten, werken en leveringen. Bijvoorbeeld de afspraak dat de opdrachtnemer een bepaald aantal of bepaald percentage mensen met een uitkering in dienst neemt. Of de afspraak dat de opdrachtnemer stageplekken en leer-werkplekken maakt voor jongeren met een beperking. Het doel van social return is om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk of werkervaring te helpen.

Wanneer moet de gemeente een opdracht aanbesteden?

De geschatte waarde van een opdracht bepaalt de werkwijze van de gemeente. Bedraagt een opdracht evenveel of meer dan de Europese drempelwaardeexterne-link-icoon? Dan moet de gemeente de opdracht Europees aanbesteden.

Kleinere opdrachten

Bij kleinere opdrachten vraagt gemeente Haarlemmermeer meerdere offertes aan. Het gaat om:

  • Diensten tussen € 50.000 en de Europese drempelwaarde. Bijvoorbeeld de beveiliging van kantoren.
  • Leveringen tussen € 50.000 en de Europese drempelwaarde. Bijvoorbeeld de aankoop of huur van koffie-automaten.
  • Werken tussen de € 150.000 en 1,5 miljoen euro. Bijvoorbeeld de aanleg van een weg. Bij werken houdt de gemeente rekening met eerdere prestaties en resultaten.

Grotere opdrachten

Alle lopende aanbestedingen, aankondigingen, rectificaties en gunningen van de gemeente Haarlemmermeer boven de drempelwaarden, vindt u op TenderNedexterne-link-icoon. TenderNed is het platform waarop alle overheden hun nationale en Europese aanbestedingen plaatsen. Ondernemingen laten hun bedrijfsgegevens, bewijsstukken en offertes zien via TenderNed.

Tijdelijke opdrachten: externe inhuur

Bent u op zoek naar een (tijdelijke) opdracht? Op Haarlemmermeer huurt inexterne-link-icoon:

  • kunt u zich inschrijven voor de marktplaats van de gemeente Haarlemmermeer,
  • kunt u opdrachten bekijken voor (tijdelijk) personeel.

De gemeente stelt het niet op prijs als bedrijven reageren om hun diensten aan te bieden.

Hulp bij aanbesteding

Heeft u hulp nodig bij een aanbesteding of heeft u vragen? Stuur een e-mail naar  inkoop@haarlemmermeer.nl.