Wmo-voorzieningen

Heeft u zorg of ondersteuning nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen? De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt daarbij. Meld uw hulpvraag en vul het formulier in. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Hoe vraag ik zorg of ondersteuning aan?

Heeft u zorg of ondersteuning nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen? U kunt deze hulpvraag melden door op de knop ‘Doe een verzoek’ te klikken. Log in met DigiD en vul daarna het meldingsformulier Sociale Dienstverlening in. Binnen 8 weken wordt uw aanvraag beoordeeld. Daarna gaat een medewerker van de gemeente met u in gesprek over uw situatie.

Dit heeft u nodig bij het invullen van het formulier

 • Uw DigiD.  
 • In het formulier selecteert u dat u een voorziening of hulpmiddel wilt aanvragen.
 • In het formulier omschrijft u waarom u hulp nodig heeft.
 • Het burgerservicenummer (BSN) van uw partner, als u een partner heeft.

Heeft u moeite met het invullen van het formulier? U kunt hulp krijgen via een cliëntondersteuner.

Gesprek met een medewerker

De medewerker kijkt eerst wat u zelf of met hulp van uw buren of familie kunt doen. Misschien is er iemand die u kan helpen in de huishouding of u naar een activiteit kan brengen. 

Er wordt ook gekeken of er algemene voorzieningen zijn die u kunnen helpen, zoals een maaltijdondersteuningexterne-link-icoon of maatjesproject. Lukt dat niet? Dan kijkt de medewerker naar andere oplossingen, zoals een voorziening op maat. Dit heet een maatwerkvoorziening. Dit is hulp dat past bij uw persoonlijke situatie. Dit kan bijvoorbeeld zorg, een hulpmiddel of een aanpassing van uw woning zijn. Om een voorziening op maat te krijgen, heeft u toestemming van de gemeente nodig. De gemeente neemt dit besluit op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U krijgt hierover een brief.

Voor het invullen van het meldingsformulier heeft u DigiD nodig. Bent u getrouwd of woont u samen? Dan heeft u ook het Burgerservicenummer (BSN) van uw partner nodig. Voor kinderen tot 18 jaar kunnen de ouders (of daartoe bevoegd gezag) de melding doen via hun eigen DigiD.

Heeft u geen DigiD? Of heeft degene voor wie u een Wmo-voorziening aanvraagt geen DigiD? Neem telefonisch contact op via 0900 1852.

Ik wil alleen persoonlijke verzorging of verpleging (wijkverpleging). Kan dat?

Heeft u alleen persoonlijke verzorging of verpleging nodig? Deze vorm van zorg noemen we wijkverpleging. U vraagt dit aan bij uw zorgverzekeraar.

Welke soorten zorg of ondersteuning kan ik krijgen?

U kunt gebruik maken van 2 soorten zorg:

 • Algemene voorziening, zoals een maaltijdservice of maatjesproject
 • Voorziening op maat. Dit is persoonlijke hulp speciaal voor uw situatie. U kunt dit krijgen via zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb).

Zorg in natura (zin)

Met zorg in natura regelt de gemeente alles voor u. De gemeente zoekt de meest geschikte zorgaanbieder uit waarmee zij een contract heeft afgesloten en regelt de administratie.

Wilt u weten welke zorg er ingekocht is door de gemeente? Dit kunt u opzoeken op Sociale Kaart Haarlemmermeerexterne-link-icoon.

Een persoonsgebonden budget (pgb)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) bent u verantwoordelijk om zelf de zorg te regelen. U koopt de zorg in, doet de administratie, stelt overeenkomsten op en doet andere verplichtingen die erbij horen. Een medewerker bespreekt met u of een pgb voor u geschikt is.

Lees meer informatie over het pgb.

Voor welke zorg en ondersteuning moet ik een eigen bijdrage betalen?

Bent u 18 jaar of ouder? U betaalt dan een eigen bijdrage voor deze voorzieningen op maat:

 • Alle hulpmiddelen, behalve rolstoelen.
 • Aanpassingen aan de woning.
 • Vervoer, zoals een scootmobiel. Uitzondering hierop is het collectieve Wmo-vervoer (RegioRijder). Hiervoor legt het CAK geen eigen bijdrage op. Wel betaalt u een tarief dat gelijk is aan het tarief van het gewone openbaar vervoer. 
 • Begeleiding en ondersteuning bij een gestructureerd huishouden.
 • Individuele begeleiding.
 • Dagbesteding en vervoer van en naar dagbesteding.
 • Kortdurend verblijf (bijvoorbeeld als u af en toe in een zorginstelling logeert).

Hoeveel eigen bijdrage moet ik betalen?

De eigen bijdrage is maximaal € 20,60 per maand. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd en of u wel of geen partner heeft. CAK bepaalt hoeveel uw eigen bedrage is. Lees meer over hoe het CAK de hoogte van de eigen bijdrage bepaaltexterne-link-icoon. U kunt met de rekenhulp van CAKexterne-link-icoon uw eigen bijdrage berekenen. U betaalt de eigen bijdrage zolang u zorg of ondersteuning heeft of totdat de kostprijs is bereikt.

De eigen bijdrage Wmo heet ook wel het ‘abonnementstarief’. De reden daarvoor is dat de eigen bijdrage niet afhangt is van hoeveel zorg u heeft. Het werkt dus net als een abonnement op de krant of voor de sportschool. Zolang u zorg heeft of gebruikmaakt van een hulpmiddel (bijvoorbeeld een scootmobiel) betaalt u hiervoor een maandelijkse bijdrage. Dat geldt ook voor periodes waarin u zelf besluit geen gebruik te maken van de zorg, bijvoorbeeld door vakantie.

De eigen bijdrage is gelijk voor zorg in natura en zorg via een persoonsgebonden budget (pgb). U kunt de eigen bijdrage niet betalen met het persoonsgebonden budget.

Een uitzondering is de eigen bijdrage voor maatschappelijke opvang. Hiervoor betaalt u een tarief dat vastgesteld is door de centrumgemeente (Haarlem).

Aan wie betaal ik de eigen bijdrage?

U ontvangt elke maand een rekening van het CAK voor uw eigen bijdrage. U betaalt deze via een automatische incasso of acceptgiro. U betaalt dus niet aan de gemeente.

Wilt u meer informatie? Of heeft u een vraag over het betalen van een rekening van het CAK? Kijk op de website van het CAKexterne-link-icoon of bel gratis met het CAK via 0800 1925. Belt u vanuit het buitenland? Dan gelden de standaard kosten om te bellen.

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

 • Heeft u het formulier ingevuld en verstuurd? Een medewerker van de gemeente belt u om uw vraag te bespreken.
 • Als het nodig is, maakt de medewerker met u een afspraak voor een gesprek. We praten dan over uw situatie en waar u tegenaan loopt.
 • Eerst kijken we wat u zelf of met hulp van uw familie of buren kunt doen. Daarna kijken we naar andere oplossingen, zoals een algemene voorziening of een voorziening op maat. Daarna bespreken we of zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) bij u past. We maken daar met u afspraken over.
 • De gemeente probeert uw aanvraag binnen 8 weken te beoordelen.

Wat doe ik als mijn indicatie afloopt?

Heeft u bijvoorbeeld een indicatie voor dagbesteding, individuele begeleiding of kortdurend verblijf? Neem 2 maanden voor het verloop van uw indicatie contact op met uw zorgaanbieder. U hoeft het aanvraagformulier op deze pagina niet in te vullen.

Waar vind ik meer informatie?

Heeft u een vraag over de sociale dienstverlening van de gemeente? Neem dan telefonisch contact op via 0900 1852.

Kijk voor algemene vragen over de Wmo op de website van het CAKexterne-link-icoon. Of bel gratis met het CAK via 0800 1925. Belt u vanuit het buitenland? Dan gelden de standaard kosten om te bellen.

Heeft u daarna nog vragen? Dan kunt u uw casemanager benaderen.

U kunt ook hulp krijgen van een cliëntondersteunerexterne-link-icoon. De cliëntondersteuner is onafhankelijk en u hoeft er niet voor te betalen.