Terrassen: de regels

Voor elk terras zijn regels. Net als voor eventuele terrasuitbreiding. Lees waaraan uw terras moet voldoen.

Wanneer mag ik een terras openen?

Als u een geldige terrasvergunning of terrasmelding heeft, kunt u een terras openen. Bijvoorbeeld als u een horecagelegenheid heeft met een alcoholvergunning. Of als u alleen een exploitatievergunning heeft voor een alcoholvrij horecabedrijf met terras. 

Opent u een terras bij een maatschappelijke accommodatie, zoals een dorpshuis? Dan moet u zich natuurlijk wel aan de algemene regels en richtlijnen houden. Die vindt u op deze pagina.

Wat zijn de kosten?

Als u al een terrasvergunning heeft, kunt u zonder kosten uw terras openen of uitbreiden. Er is namelijk geen sprake van een wijziging van een terrasvergunning of een nieuwe aanvraag. Het gaat om een tijdelijke situatie.

Heeft u nog geen terrasvergunning? Dan moet u deze vergunning aanvragen en daar zijn wel kosten aan verbonden.

Hoe groot mag mijn terras zijn?

Soms staat er in het bestemmingsplan wat de maximale afmeting van uw terras mag zijn. Bijvoorbeeld als er een maximumpercentage wordt genoemd, of regels over ondergeschikte horeca. Bij een horeca- en/of exploitatievergunning wordt hier ook op getoetst.

Uw terras moet aansluiten bij de veiligheidsregels die er zijn. Kijk daarvoor bij het kopje 'Welke regels gelden er op en om mijn terras?'. Denk daarom goed na over de impact die het terras heeft op de omgeving, maar ook op de bedrijfsvoering in uw horecabedrijf. En bedenk hoe u omgaat met (de hoeveelheid) bezoekers.

Let op: het gebruik van betaald parkeren parkeerplaatsen als terras buiten het terrasseizoen is niet toegestaan. Hier wordt op gehandhaafd.

Welke regels gelden er op en om mijn terras?

Sinds 1 oktober 2022 zijn de tijdelijke regels om terrassen te mogen uitbreiden vervallen. Horeca-ondernemers in Haarlemmermeer zijn hiervan op de hoogte gebracht. Er wordt op dit moment gekeken naar de mogelijkheid om de uitbreiding van terrassen te verlengen. Hier is nog geen definitief besluit over genomen. Wanneer hierover een besluit genomen is, worden horeca ondernemers hiervan op de hoogte gebracht.

Let op: het gebruik van parkeerplaatsen met betaald parkeren als terras buiten het terrasseizoen is niet toegestaan. Hier wordt op gehandhaafd.

Wat gebeurt er als het te druk wordt bij mijn terras?

Het (tijdelijke) terras kan worden ingeperkt of zelfs door de burgemeester worden gesloten als er:

  • Gemotiveerde bezwaren zijn waaruit blijkt dat de woon- en leefomgeving onacceptabel worden belast.
  • Er klachten voortkomen uit het gebruik van het (tijdelijke) terras voortvloeien.

Welke openingstijden gelden voor mijn terras?

Hoort uw terras bij een horecazaak? Uw terras heeft dan dezelfde openingstijden als de zaak. 

Heeft u een ondergeschikt terras bij uw winkel? Dan heeft uw terras dezelfde sluitingstijd als uw winkel, zoals in de Winkeltijdenwet staat.

Mag ik heaters, parasols en overkappingen op mijn terras plaatsen?

U mag mobiele terrasverwarmers (heaters) op uw terras plaatsen. En mobiele parasols of vergelijkbare overkappingen, zolang u ze makkelijk kunt verplaatsen en ze aan 3 kanten open zijn.

Het verankeren van parasols of vergelijkbare tijdelijke overkappingen in de grond is alleen toegestaan zonder aanpassing van de bestaande bestrating en na schriftelijke toestemming van de gemeente. Eventuele kosten door beschadiging van de bestrating of eigendommen van de gemeenten of anderen zijn voor rekening van de ondernemer.

Bij (tijdelijke) sluiting van een openbare inrichting, als gevolg van een landelijke of bestuurlijke maatregel, moeten het tijdelijke terras en de parasols en soortgelijke tijdelijke overkappingen verwijderd zijn.

Hoe ga ik om met andere terrassen, markten en evenementen?

U kunt met andere ondernemers hierover in gesprek gaan.

De gemeente geeft hiervoor alleen de kaders. Het is aan u en uw medeondernemers om voor een eerlijke verdeling van de ruimte te zorgen. Net als voor een veilige invulling. Op die veiligheid wordt getoetst.

(Tijdelijke) terrassen dienen aan te sluiten bij de veiligheidsprotocollen van de centra en rekening te houden met de (tijdelijke) markt en evenementen. Het (uitgebreide) terras kan tijdelijk worden ingeperkt als gevolg van een evenement. 

Het is verboden een terras te plaatsen op de locatie van een weekmarkt op de dag dat deze weekmarkt plaatsvindt.

Hoe kan ik de gemeente bereiken?

Heeft u vragen? Bijvoorbeeld omdat u niet goed weet hoe u uw terras het beste kunt uitbreiden? Stuur dan een e-mail naar info.terras.horeca@haarlemmermeer.nl.