Vragen en antwoorden Voorzetgebouw

Op deze pagina leest u de antwoorden op de veelgestelde vragen over het Voorzetgebouw.

Algemeen

Het Voorzetgebouw maakt onderdeel uit van de vernieuwing van het Raadhuisplein dat een levendige en aantrekkelijke ontmoetingsplek in het stadscentrum wordt. Het Voortzetgebouw levert een bijdrage aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van het Raadhuisplein. 

Op dit moment gaan wij uit van een boetiekhotel in combinatie met horeca op de begane grond van het gebouw. Een boetiekhotel is een kleinschalig hotel en vaak geen onderdeel van een grote keten. Voordat wij een ontwikkelaar gaan zoeken om hiermee aan de slag te gaan, willen wij eerst peilen of er vanuit de markt voldoende vraag is naar deze invulling. Dit doen wij door een marktconsultatie houden. Mocht uit deze marktconsultatie blijken dat er toch geen vraag is naar deze invulling, dan zullen wij het Stedenbouwkundig Programma van Eisen hierop aanpassen. 

Een boetiekhotel heeft een luxueuze, eigenzinnige maar ook intieme sfeer. Boetiekhotels zijn kleinschalig en horen vaak niet tot een hotelketen.

Er wordt op deze locatie geen woningbouw toegevoegd, omdat er veel verschillende functies beoogd zijn in Stadscentrum Hoofddorp. Dat betekent dat we naast woningbouw ook graag een aanbod aan andere functies, zoals culturele voorzieningen en horeca willen hebben. Deze plek van het Voorzetgebouw is heel centraal aan het Raadhuisplein. Dat maakt het een hele goede plek voor een  publieke functie die bijdraagt aan de levendigheid van het plein. 

De grond van het Voorzetgebouw is op dit moment van de gemeente. De grond zal uiteindelijk worden verkocht aan een ontwikkelaar/bouwer.  

Op dit moment is er nog geen ontwikkelaar voor het Voorzetgebouw. De gemeente werkt aan het opstellen van de benodigde documenten om uiteindelijk een tender uit te kunnen zetten. Door middel van een tender zal aan de hand van selectiecriteria gezocht worden naar een ontwikkelaar/bouwer om het Voorzetgebouw te realiseren. 

Het Voorzetgebouw komt naast de bioscoop. Op een 20 meter lange strook voor het gebouw de Meerlanden. In het In het bestemmingsplan staat dat het gebouw een hoogte mag hebben van maximaal 18 meter, met hoogteaccenten tot maximaal 25 meter. Dit past stedenbouwkundig gezien goed in de omgeving.  

Er is nog geen ontwerp voor het Voorzetgebouw. In het bestemmingsplan Hoofddorp Centrum (2016) heeft de locatie van het Voorzetgebouw de specifieke aanduiding van de functie horeca – hotel. Op basis van het Stedenbouwkundig Plan van Eisen (SPvE) en een marktconsultatie voor het beoogde gebruik van het gebouw, zullen wij een tender op de markt zetten om een ontwikkelaar/bouwer te vinden. De gekozen partij maakt het ontwerp voor het gebouw. 

Tijdens de bouw van de Meerlanden is er rekening gehouden met de komst van het Voorzetgebouw. Daarom is de inwendige galerij in de Meerlanden geplaatst aan de kant van het Raadhuisplein en kijken de appartementen uit op het winkelcentrum en het Polderplein.  Zowel de ontwikkelaar/eigenaar van de Meerlanden als de gemeente hebben daarmee destijds al rekening gehouden met de bouw van het Voorzetgebouw. Door de bouw van het Voorzetgebouw verandert de lichtinval in de appartementen dan ook niet. De lichtinval in/op de galerij zal met de komst van het Voorzetgebouw wel veranderen.  

De gemeente controleert of de aanhechting tussen het Voorzetgebouw en de Meerlanden goed gebeurt. Hierbij zullen wij ons ook inspannen om zoveel mogelijk lichtinval in de galerij van de Meerlanden te verkrijgen. Daarnaast toetst de Omgevingsdienst uiteindelijk de vergunningsaanvraag op de wettelijke normen voor wat betreft onder andere de lichtinval. 

Verkeer, parkeren en bereikbaarheid

De parkeervraag voor auto's kan opgelost worden in de omliggende openbare parkeervoorzieningen. De gemeente heeft bij de ontwikkeling van het winkelcentrum 40-50 parkeerplaatsen gereserveerd voor de ontwikkeling van het Voorzetgebouw. Deze plekken kunnen nu ingezet en afgenomen worden. Bezoekers van het Voorzetgebouw die geen gebruik kunnen maken van de bovengenoemde parkeerplaatsen, kunnen gebruik maken van de verschillende openbare parkeergarages in de omgeving. 

Er wordt door de gemeente onderzocht of er in het centrum een of meerdere openbare fietsenstallingen moeten komen en hoeveel fietsstalplaatsen in totaal in het centrum van Hoofddorp moeten komen. De fietsparkeerplekken voor het Voorzetgebouw worden hierin meegenomen.

Op dit moment is de hoofdfietsroute over het Raadhuisplein langs het Voorzetgebouw nog onderdeel van en opgenomen in het verkeersstructuurplan (VSP). 

Planning

De start van de bouw van het Voorzetgebouw wordt op dit moment niet eerder verwacht dan 2025.

Er zijn verschillende ontwikkelingen op en rondom het Raadhuisplein. De ontwikkelingen worden op elkaar afgestemd. 

Contact en meer informatie

We houden de bewoners op de hoogte via onze website, onze Facebookpagina en onze nieuwsbrief. Daarnaast organiseren we regelmatig informatiemarkten rondom de plannen en vorderingen van het Stadscentrum Hoofddorp.