Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Voorzetgebouw

Aan het Raadhuisplein is er ruimte voor een nieuw gebouw naast de bioscoop. Op een 20 meter lange strook voor het gebouw de Meerlanden komt het Voorzetgebouw. Het Voorzetgebouw maakt onderdeel uit van de vernieuwing van het Raadhuisplein dat een levendige en aantrekkelijke ontmoetingsplek in het stadscentrum wordt.

Het is de bedoeling dat het Voorzetgebouw meehelpt om het plein aantrekkelijker en levendiger te maken. De gemeente heeft een Stedenbouwkundig Plan van Eisen (SPvE) opgesteld. In het SPvE staan alle eisen waar het voorzetgebouw aan moet voldoen. Wilt u het SPvE ontvangen? Dan kunt u een e-mail sturen naar stadscentrumhoofddorp@haarlemmermeer.nl. Zet hiervoor 'Ontvangen SPvE' in het onderwerp.

Boetiekhotel en horeca

In het bestemmingsplan Hoofddorp Centrumexterne-link-icoon heeft de plek van het voorzetgebouw heeft de specifieke aanduiding voor de functie van horeca-hotel. Daarom heeft de gemeente er in het SPvE voor gekozen dat het Voorzetgebouw de functie van boetiekhotel krijgt. Een boetiekhotel is een kleinschalig hotel en vaak geen onderdeel van een grote keten. Op de begane grond van het Voorzetgebouw is straks ruimte voor horeca. Gasten van het hotel en de horeca kunnen hun auto parkeren in de bestaande ondergrondse parkeergarages.

Planning

De gemeente gaat nu aan de slag met het voorbereiden van een tender. Een tender is een procedure om een ontwikkelaar te kiezen. Voordat de gemeente de tender kan uitzetten, moet zij een aantal dingen uitwerken. Bijvoorbeeld de verplaatsing van de kabels en leidingen onder de plek van het Voorzetgebouw, een oplossing voor fietsparkeren en de afstemming op omliggende projecten, zoals de inrichting van het nieuwe Raadhuisplein. Het Beeldkwaliteitsplan Stadscentrum Hoofddorp moet ook worden vastgesteld. Dit gebeurt tegelijk met de vaststelling van het bestemmingsplan voor het Raadhuisplein en omgeving. Daarna kan de gemeente de tender uitzetten en een ontwikkelaar kiezen.

het gebouw de Meerlanden, hier voor komt het Voorzetgebouw.

Foto: het gebouw de Meerlanden, hier voor komt het Voorzetgebouw.

Meer informatie

Heeft u een vraag aan de gemeente over het Voorzetgebouw? Dan kunt u contact opnemen met Claudia Kraakman, via claudia.kraakman@haarlemmermeer.nl. U kunt ook bellen naar 0900 1852.