Opvang Oekraïense vluchtelingen

Nederland speelt een grote rol in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Ook gemeente Haarlemmermeer vangt Oekraïners op. U leest hier wat er speelt en hoe u zelf Oekraïners kunt steunen. We blijven de pagina bijwerken met actuele informatie.

Інформація для українських біженців

Інформацію про проживання, реєстрацію, освіту та медичну допомогу можна отримати на сторінці Інформація для українських вимушених переселенців.

For information in English about shelter, registration and healthcare in our municipality, go to Information for Ukrainian refugees

Hoe vangt onze gemeente vluchtelingen op?

Oekraïense vluchtelingen worden op verschillende plekken in onze gemeente opgevangen. Hierin wordt samengewerkt met de Veiligheidsregio Kennemerland. Samen met het Rode Kruisexterne-link-icoon, Leger Des Heilsexterne-link-icoon en GGD Kennemerlandexterne-link-icoon zorgen we ook voor kleding, medicijnen en geestelijke hulp.  

Kan ik zelf vluchtelingen opvangen?

Dat kan. De gemeente werkt hiervoor samen met Takecarebnbexterne-link-icoon. Deze organisatie koppelt vluchtelingen aan gastgezinnen. Als u een vluchteling wilt opvangen, kunt u zich daar inschrijvenexterne-link-icoon.

Vangt u zelfstandig een of meer vluchtelingen op? Dan komen we graag met u in contact. Kunt u ons een e-mail sturen via info@haarlemmermeer.nl (team Asiel)?

Kunt u opvang van Oekraïners niet langer verzorgen? Dan kunt u de Oekraïners laten bellen naar het regionaal telefoonnummer 023 - 511 55 50. Er wordt dan gekeken naar de mogelijkheden om hen onder te brengen op een gemeentelijke opvanglocatie. Dit kan een locatie in de hele regio Kennemerland zijn. Er kan geen voorkeur aangegeven worden.

Krijg ik een vergoeding als ik vluchtelingen opvang?

Nee, daar is geen vergoeding voor. 

Vluchtelingen die niet werken en die u opvangt hebben recht op leefgeld na inschrijving bij de gemeente. U kunt daar onderling afspraken over maken. 

Kunnen vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente?

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen een afspraak maken voor inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). Het gaat hierbij om vluchtelingen die door personen worden opgevangen. 

Maak telefonisch een afspraak via 0900 1852 voor de 'inschrijving BRP'. Dat kan maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.  

Vluchtelingen die tijdelijk in een hotel wonen, kunnen voor hun registratie contact zoeken met de coördinator van het hotel.

Paspoort nodig

Oekraïense vluchtelingen die zich willen inschrijven, hebben een geldig internationaal paspoort nodig. Ze kunnen zelf een afspraak maken voor hun BRP-inschrijving.

Geen paspoort?

Oekraïense vluchtelingen zonder geldig paspoort kunnen hulp krijgen van de Oekraïense ambassade in Den Haagexterne-link-icoon. De ambassade controleert hun naam en identiteit. Klopt alles? Dan krijgen ze een bewijs van nationaliteit en identiteit. Dit is een document waarmee ze zich kunnen laten inschrijven in onze gemeente. De ambassade is hiervoor open van 9.00 tot 13.00 uur op maandag tot en met vrijdag. Oekraïense vluchtelingen kunnen vooraf een aanvraagformulierexterne-link-icoon invullen.

Uitschrijven

Verhuizen Oekraïners binnen Haarlemmermeer of vertrekken zij uit Nederland? Dan is het belangrijk dat de gemeente dit weet.

Doorgeven van de verhuizing kan op de volgende manieren:

Moeten vluchtelingen asiel aanvragen?

Oekraïners hoeven in eerste instantie geen asiel aan te vragen. Zij kunnen visumvrij door Europa reizen dankzij een verdrag met de Europese Unie. En dus ook naar Nederland. Met een geldig paspoort mogen zij 90 dagen in ons land verblijven. Daarnaast kunnen ze een visum kort verblijf voor 90 dagenexterne-link-icoon aanvragen.

Wat kan ik doen als zorgverlener?

Sinds 1 juli is de Regeling Medische zorg Ontheemden ingegaan. Zorgverleners kunnen van 1 augustus declaraties indienen voor Oekraïense vluchtelingen met BSN. Meer over deze regeling is te vinden op de website van de rijksoverheidexterne-link-icoon

U kunt Oekraïense vluchtelingen zonder burgerservicenummer (BSN) noodzakelijke medische zorg geven. De kosten voor deze zorg kunt u terugvragen. Lees op de website van het CAKexterne-link-icoon hoe dit werkt.

Wat kan ik verder doen om te helpen?

Vrijwilliger worden

Wilt u een rol spelen als vrijwilliger? Daarmee helpt u een hoop. Op Haarlemmermeervoorelkaar.nlexterne-link-icoon is een speciale pagina gemaakt voor hulp aan Oekraïense vluchtelingen. Hier kunt u uw hulpaanbod plaatsen en allerlei hulpvragen vinden of stellen. Ook via Vluchtelingenwerkexterne-link-icoon en RefugeeHelpexterne-link-icoon kunt u zich inzetten voor Oekraïense vluchtelingen.

Het Rode Kruisexterne-link-icoon heeft ook een informatielijn geopend. Ook als u hulp wilt bieden, kunt u daarnaar bellen via 070 44 55 888. De hulplijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 21.00 uur.

Doneren

Via Giro 555externe-link-icoon kunt u iets geven en daarmee eten en onderdak betalen voor vluchtelingen. Ook kunt u zo meehelpen aan medische en geestelijke zorg. Een andere mogelijkheid is Stichting Holland-Oekraïneexterne-link-icoon: met een gift steunt u het vervoer van hulpgoederen naar Oekraïne. Zoals voedsel, water, verbanddozen en veiligheidshelmen.

Krijgen vluchtelingen uit Oekraïne leefgeld?

Er is een landelijke regeling gemaakt, zodat vluchtelingen uit Oekraïne leefgeld krijgen. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld kleding, persoonlijke spullen en maaltijden kopen. U leest hier meer over op de pagina Werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïneexterne-link-icoon van de Rijksoverheid.

Hoe Oekraïense vluchtelingen informatie over leefgeld krijgen, hangt af van hun verblijfplaats:

  • Hotel: de coördinator in het hotel geeft meer uitleg en informatie over leefgeld.
  • In een opvanglocatie of bij iemand thuis: na registratie in de BRP, kan een vluchteling leefgeld aanvragen via leefgeldoekrainers@haarlemmermeer.nl.

Leefgeld wordt zoveel mogelijk uitgekeerd op een Nederlandse bankrekening. Oekraïners moeten deze rekening zelf openen.

Op de Engelstalige pagina en de Oekraïense pagina staat hoeveel leefgeld vluchtelingen ontvangen.

Werken en leefgeld

Wanneer Oekraïners aan het werk gaan, hebben zij niet langer recht op leefgeld. Het leefgeld stopt dan voor het hele gezin. Volwassen kinderen en grootouders zien we als aparte personen of aparte gezinnen. Als zij niet werken, hebben zij recht op leefgeld. 

Wanneer Oekraïners aan het werk gaan, moeten zij dit doorgegeven aan de gemeente via leefgeldoekrainers@haarlemmermeer.nl. Als zij dit niet doorgeven, kan dit gevolgen hebben. Zoals het terugbetalen van het leefgeld.

Oekraïners die langdurig zorg nodig hebben

Oekraïners die langdurige zorg krijgen, hebben ook recht op leefgeld voor kleding en persoonlijke uitgaven. Bijvoorbeeld als ze zijn opgenomen in een kliniek of ziekenhuis.

Mogen vluchtelingen hier werken?

Oekraïners kunnen in Nederland aan het werk. Ze hebben daarvoor wel een BSN nodig. U leest hier meer over op de pagina Werk en Inkomenexterne-link-icoon van de Rijksoverheid.

Vluchtelingen die op zoek zijn naar werk kunnen terecht bij het Werkgevers Service Punt (WSP). Zij kunnen mailen WSP@haarlemmermeer.nl. Het is ook mogelijk om langs te komen. Medewerkers van het WSP zijn op woensdagen aanwezig bij het gemeentekantoor Beukenhorst op de Taurusavenue 100 in toren A, kamer A014. Ze zijn aanwezig tussen 14.00 en 17.00 uur.

Er is geen tolk aanwezig tijdens de spreekuren. Wel wordt gebruik gemaakt van vertaalapps en waar mogelijk wordt in het Engels gecommuniceerd.

Vrijwilligerswerk

Oekraïense vluchtelingen mogen vrijwilligerswerk doen. Dat kunt u aangeven bij uw gemeentelijke opvang. Voor vrijwilligerswerk in en om de gemeentelijke opvanglocatie krijgt u een vergoeding van € 14,- per week. Dit heeft geen gevolgen voor het leefgeld.

Kunnen Oekraïense kinderen hier naar school?

Ja, dat kan. Onderwijs en kinderopvang wordt geregeld door Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH), Stichting Meer Primair en Internationale Schakelklas (ISK). 

Kinderen van 0 tot 4 jaar

Stichting Kinderopvang Haarlemmermeerexterne-link-icoon (SKH)  biedt leerzame kinderopvang. Daar leren peuters van 2 tot 4 jaar spelenderwijs de Nederlandse taal. Dit is niet gratis. Ook voor baby’s en dreumesen van 0 tot 2 jaar is er kinderopvang. Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Customer Care van SKH via 023 567 2020.

Kinderen van 4 tot 12 jaar

Stichting Meer Primairexterne-link-icoon ontvangt kinderen van 4 tot 12 jaar bij internationale taalklassen van kindcentrum Wereldwijsexterne-link-icoon. Daar leren kinderen stapsgewijs de Nederlandse taal. Zij krijgen ook allerlei uitdagende vakken zoals rekenen, lezen, wereldoriëntatie, muziek en gymnastiek.

Locaties:

•    IKC Wereldwijs, Graan voor Visch 14.402, Hoofddorp. 
•    Breedte, Dussenstraat 34, Hoofddorp. 

Kinderen van 12 tot 18 jaar

Kinderen tussen 12 en 18 jaar kunnen terecht bij de internationale schakelklasexterne-link-icoon (ISK) van het Hoofdvaart College. Daar leren de jongeren Nederlands. Ook krijgen ze vakken zoals Engels, burgerschap, sport en kunst.

Locatie:

  • ISK Haarlemmermeer, Hammarskjöldstraat 226, Hoofddorp.  

Kunnen vluchtelingen het openbaar vervoer gebruiken?

Net als iedereen kunnen Oekraïense vluchtelingen betaald het openbaar vervoer gebruiken. Hiervoor is een opgeladen OV-chipkaart nodig. In de bus is een kaartje ook direct te koop met een pinpas. Contant betalen is niet mogelijk.

Waar vind ik meer informatie over de situatie in Oekraïne?

Maakt u zich zorgen over de oorlog in Oekraïne? Of weet u niet goed wat u kunt doen? Neem contact op met het OekraïnePunt van MeerWaardeexterne-link-icoon via 023 30 34 100. U kunt van maandag tot en met vrijdag bellen tussen 09.00 en 17.00 uur. De sociaal werkers staan voor u klaar.

Bij Rijksoverheidexterne-link-icoon vindt u meer informatie over de oorlog en onze nationale veiligheid. Maar bijvoorbeeld ook informatie over nepnieuws.