Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Omgevingsgesprekken

Hoe ziet de omgeving waar we wonen en werken er in de toekomst uit? En hoe gaat Haarlemmermeer om met de grote vraag naar woningen, met mobiliteit, landbouw, economie, natuur, groen en met klimaatverandering?

Deze vragen kwamen in het voorjaar van 2019 aan bod in vijf ‘omgevingsgesprekken’ met inwoners en ondernemers. Iedereen kon zich daarvoor aanmelden. Ruim honderd mensen hebben daaraan meegedaan. De resultaten van de omgevingsgesprekken zijn inbreng voor de Omgevingsvisie. Ook de discussie in de jongerengemeenteraad op 3 juli 2019 en de resultaten van het Jongerenpanel- en het Digipanelonderzoek zijn inbreng voor de Omgevingsvisie.

In de Omgevingsvisie staat in hoe we in Haarlemmermeer ook in de toekomst prettig kunnen wonen en goed kunnen ondernemen. Hieronder staan de verslagen van de omgevingsgesprekken.

mensen voeren gesprekken

Omgevingsgesprekken gemeente Haarlemmermeer. Foto: gemeente Haarlemmermeer.

Verslagen van de omgevingsgesprekken

Tijdens de vijf omgevingsgesprekken hebben deelnemers in kleine groepen met een grote kaart op tafel gesproken over de toekomst van het gebied waar ze wonen. Alles wat tijdens de gesprekken op die kaarten is genoteerd, is weergegeven in de kaarten hieronder. Voor elk omgevingsgesprek is ook een 'rad van de leefomgeving' gemaakt. In het rad van de leefomgeving kunnen inwoners en ondernemers zien welke onderwerpen in de Omgevingsvisie aan bod komen. Het is een hulpmiddel bij de omgevingsgesprekken. Voor elk van de vijf omgevingsgesprekken zijn de opmerkingen van deelnemers op het 'rad' genoteerd. Ook die staan hieronder.