Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Verslag omgevingsgesprek Haarlemmermeer-Zuidoost

Tijdens vijf omgevingsgesprekken in het voorjaar van 2019 hebben deelnemers in kleine groepen met een grote kaart op tafel gesproken over de toekomst van het gebied waar ze wonen. Alle plekken die tijdens het omgevingsgesprek 'Haarlemmermeer-Zuidoost' in het dorpshuis 'Marijke in Burgerveen' op 9 juli 2019 zijn besproken, staan op de kaart aangegeven. Alle opmerkingen die zijn gemaakt bij het 'rad van de leefomgeving' staan in dit verslag. Het verslag kunt u ook hieronder op de pagina lezen.

In het rad van de leefomgeving kunnen inwoners en ondernemers zien welke onderwerpen in de omgevingsvisie aan bod komen. Het is een hulpmiddel bij de omgevingsgesprekken.

Omgevingsgesprek Haarlemmermeer-Zuidoost.

Omgevingsgesprek Haarlemmermeer-Zuidoost. Foto: gemeente Haarlemmermeer.

U kunt het verslag ook hieronder lezen. 

Bescherming van de fysieke leefomgeving

Milieukwaliteit en gezondheid 

Tafel 1 - rood

 • Speeltuin Burgerveen; was een trekpleister (ook voor mensen uit Leimuiden en buitenaf), minder speeltoestellen maakten de speeltuin minder aantrekkelijk.
 • Bootcampers maken ook gebruik van het voetbalveld in Burgerveen.
 • Toename van geluid in Burgerveen door geluid A4.
 • Onderzoek naar geluid.
 • Zorgen over Schiphol in relatie tot milieukwaliteit en gezondheid.
 • Fijnstof/andere schadelijke stoffen; goed dat onderzocht wordt; van belang dat gemeente hier ook een standpunt in inneemt.
 • Lichthinder Looije en Schenkeveld is aangepakt.

Tafel 2 - blauw

 • Als in Rijsenhout de tweede Kaagbaan komt, bouw daar dan nooit meer grootschalig, gemeente. (als in; niet nog meer mensen in de hinder).
 • Aalsmeerderbrug wordt onleefbaar door de vliegtuigen; ‘Ik sta op het punt m’n huis te verkopen, maar ik woon hier al meer dan 60 jaar en wil hier eigenlijk niet weg. Ik kan wat hebben, maar tegenwoordig...’.
 • Inwoners die er al lang wonen accepteren hinder en overlast van Schiphol. Nieuwe inwoners kijken er echter anders tegenaan. Zij protesteren.
 • Overlast melden bij Schiphol (BAS) is ondoenlijk, het is een onvriendelijk systeem. Wij zijn er mee gestopt, wij melden niet meer.
 • Kunnen de vliegtuigen langer over de A4 uitvliegen in plaats van over de dorpen.
 • We kunnen ’s middags niet buiten zitten.
 • Van twee landingsbanen komen elke minuut vliegtuigen over.
 • Nachtvluchten zijn verschrikkelijk.
 • Ik heb een meetapparaatje thuis, dat meet de fijnstof binnen. Afhankelijk van de wind slaat de meter zwaar uit.
 • De crux bij gezondheid is dat je de achteruitgang van gezondheid niet altijd merkt. De gezondheid gaat sluipend achteruit.

Veiligheid 

Tafel 1 - rood

 • Veel verkeer van Van Lent in Burgerveen; de dijk is hier niet op gebouwd.
 • Zorgen over stabiliteit van de dijk (overstromingsrisico).
 • Risico van kruisende vluchten vliegtuigen; moet leiden tot een limiet aan de vluchten, daar moet eerlijk en transparant mee worden omgegaan.
 • Meer diefstal en berovingen in kleine kernen, waar het vroeger meer in stedelijk gebied was
 • Vroeger was er meer sociale controle en konden de deuren open blijven.

Tafel 2 - blauw

 • Ringdijk is de laatste jaren opgehoogd en hersteld. De vraag is nu hoe je het gaat inrichten. Gemeente, richt het per gebied in. Zorg voor diversiteit per gebied.
 • Het grote vrachtverkeer hoort niet op de dijk. Het is te onveilig vooral voor fietsende kinderen.

Klimaat

Tafel 1 - rood

 • Gemeente moet de regie voeren op alternatieve energiebronnen.
 • Zorg over het volbouwen; veel verharde tuinen en water wat dan niet weg kan.

Tafel 2 - blauw

 • Datacenters stoten veel warmte uit. Houd die energie vast en gebruik die energie. In andere gemeentes kan het al/gebeurt het al.
 • Haal de warmte van Schiphol met een buisverbinding naar de woon- en werkgebieden.
 • Gemeente zet partijen aan tafel om energie te laten hergebruiken. In Rijsenhout zijn enorme datacenters. Energie moet technisch toch hergebruikt kunnen worden

Natuur en landschap

Tafel 1 - rood

 • De vogelwerkgroep werkt samen met Greenbase boeren.
 • Op de dijk bij de piekberging liggen kansen voor ecologische structuren en vogels (bosjes).
 • Zuidelijk deel interessant voor vogels (bosjes langs Rijkswegen).
 • Aantrekkelijke recreatiegebieden zijn Haarlemmermeerse Bos, de Kaag en Westeinder. Meer mogelijkheden worden gezien voor de zuidpunt.
 • PARK21; mooi als daar recreatiegebied komt.
 • PARK21; ruimte niet compleet vol zetten met bomen.

Tafel 2 – blauw

 • Houd de contouren en groene linten in de polder in stand. Het zijn mooie verbindingen.
 • Het Oosteinderpoeltje en de Westeinderplas zijn ontzettend mooi. Ook de fietsroute is een leuk voorbeeld hoe je het moet doen.
 • Het park naast de N196 bij Rijsenhout is hartstikke leuk. Goed dat het er is. Het heeft alleen meer onderhoud nodig.
 • Goede zet dat de dijk als recreatief wordt gezien. Het is echt een vooruitgang en goed voor de rust.
 • Koester de natuur en ga niet in dit tempo door met de verstedelijking.
 • A9 bij Badhoevedorp wordt omgelegd, maar een weg weghalen in Badhoevedorp betekent nog niet dat het 1 dorp is. Hoe kom je tot 1 dorp? En waarom wordt er niet meer groen aangelegd?
 • Verbind de kernen en gebieden meer met elkaar. Het is te los nu.
 • Waterrecreatie is slecht mogelijk in Haarlemmermeer.
 • Haal het watertoerisme de polder binnen. Zou leuk zijn als de Hoofdvaart bevaren kan worden. Zet de sluizen open.
 • Bijzondere natuur is bijvoorbeeld de Rietlanden. Is geen stukje van Haarlemmermeer, maar kan samen met Aalsmeer iets leuks mee gedaan worden.
 • Fort Aalsmeer Crash-museum laat het daar zitten/bestaan. Dat past in het toerismeverhaal dat Haarlemmermeer beter kan uitdragen; ‘Het past bij ons’.
 • Historisch erfgoed moeten we koesteren. Bijvoorbeeld oude graanschuren langs de dijk en de gemalen.

Vervullen maatschappelijke behoeften

Natuurlijke hulpbronnen

Tafel 1 – rood

 • Windmolens zorgen voor veel dode vogels en insecten.
 • Kritisch geluid over de nadelige kant van zonne-energie en windmolens; de nadelige kant wordt niet getoond.
 • Zonnepanelen op vruchtbare grond is zonde.
 • Waterstof als toekomstige mogelijkheid (injecteren in gasnet).
 • Burgerveen was al bezig met idee verduurzamen dorp (bijvoorbeeld biomimicry).

Tafel 2 - blauw

 • In Burgerveen zijn er geluiden; ‘Ik ben 75 jaar, waarom zou ik nog zonnepanelen op m’n dak doen?’
 • In de winter staan kassen open om warmte kwijt te raken, dat is zonde.
 • Windmolen bij de A4; er was veel belangstelling voor energiemaatregelen. Alleen het dorp is vergrijsd en daadwerkelijke resultaten komen nog niet.
 • Zonnepark dat had op daken gemoeten. Waarom is dat op de grond gezet? Zonde.
 • Waarom gebruiken we waterberging (in het zuiden) ook niet voor warmte/energie- opslag?

Economie 

Tafel 1 - rood

 • Bedrijf vestigde zich op Spoorzicht vanwege beschikbare ruimte en link met de luchthaven (vliegtuigtechniek).
 • Sterke relatie tussen glastuinbouwcomplex en luchthaven. •
 • Tomatenkwekers Looije en Schenkeveld hebben inmiddels een goede relatie met Burgerveen en Rijsenhout.
 • Burgerveners hebben geen economische binding met Looije, bij Schenkeveld werkt veel jeugd uit Rijsenhout.

Tafel 2 - blauw

 • MRA wil toeristen deze regio in hebben (en de stad uit). Dus zet Haarlemmermeer in als toeristische attractie, het moet aantrekkelijk gemaakt worden.
 • Toerisme en stilte gaan niet samen. Stilte wordt een schaars goed, dat moeten we beschermen.

Ruimtelijk- economische structuur 

Tafel 1 - rood

 • Goede bereikbaarheid naar Rotterdam en Amsterdam is aantrekkelijk.
 • Centrale ligging van Rijsenhout was een vestigingsfactor om er te gaan wonen (fietsen naar station).

Tafel 2 - blauw

 • Op de dijk wordt 30km zone en verkeersluw toegejuicht. Echter als er files zijn op de A4 dan leidt Google je ook om over die dijk. 
 • Fietspad over Geniedijk wordt zeer goed gebruikt. Het is echter ook en hoofdfietspad. Wordt zomaar een week afgesloten bij evenementen. Bijvoorbeeld bij de expo Vijfhuizen.
 • Vanaf P&R Nieuw-Vennep een fietssnelweg maken naar de Keukenhof.
 • ‘Openbaar vervoer in Burgerveen is nul’.
 • Wandelgebied bij Weg om de noord/zonnepark moet doorgetrokken worden.
 • Maak een metrohalte in Badhoevedorp.
 • Ik verheug me op de metrohalte Badhoevedorp Stad. Het is een van de scenario’s. De metro zou echt een toevoeging zijn. Daarmee stimuleer je echt de verstedelijking.
 • Haarlemmermeer raakt vol. Zoveel ontwikkelingen, nog meer wegen. Oprukkende kassen en logistieke centra.

Wonen en woonomgeving 

Tafel 1 - rood

 • In de toekomst zal de polder steeds meer worden dichtgebouwd, nu is er nog grote ruimte met hier en daar bebouwing.
 • Bouwen op plaatsen waar bebouwing niet gebruikt wordt (bijvoorbeeld oude kassen).
 • Er moet een uitspraak over de reservering van de 2e Kaagbaan komen.
 • Woningbouw is noodzakelijk voor Rijsenhout, maar geluid is een probleem.
 • Huurwoningen zijn koopwoningen geworden in Burgerveen, daar zijn veel gezinnen in getrokken. Nieuwbouw van woningen is in Burgerveen niet noodzakelijk.
 • Burgerveen veel verjongd in tegenstelling tot andere kernen.
 • Aantrekkelijkheid van Burgerveen zit in mooi huis met veel ruimte, groen en tuin, goede prijs, fijne buurt, prachtige omgeving; altijd een vakantiegevoel. Geen OV is nadeel, wel een station op fietsafstand.
 • Sociaal en economische binding Rijsenhout is sterk op Aalsmeer gericht.
 • Burgerveen is gericht op Leimuiden, Rijsenhout en Nieuw-Vennep qua scholen; Burgerveense docenten op Rijsenhoutse school heeft aantrekkende werking.
 • Kans voor de koppeling van sport aan bedrijf Van der Valk.

Tafel 2 - blauw

 • Waar moeten we nog wonen? Als er ook meer stilte moet komen en ook het landschap beschermd moet worden.
 • Supermarkt is er in Leimuiden en Rijsenhout. Mensen gaan ook naar Nieuw-Vennep.

Welzijn

Tafel 1 - rood

 • Rijsenhout wil verjongen, meer jeugd is goed voor scholen, voorzieningen en sport.
 • Grote zorg is als de supermarkt weg zou gaan.
 • Rijsenhout heeft rijk verenigingsleven voor ouderen; ouderen hoeven niet eenzaam te zijn (Zonnebloem, Zorgzaam Rijsenhout).
 • Huurders (zowel jong en ouder) die er komen wonen maken niet veel contact, ze zijn minder betrokken en ook sneller weg (logisch want vaak minder vrije keuze).
 • In Burgerveen zorg als er arbeidsmigranten komen.
 • In Rijsenhout al vrij veel verhuurd aan (Poolse) arbeidsmigranten (kwekerswoningen), is geschikt volk.
 • Aandachtspunt is zwerfvuil van arbeidsmigranten; uitleg geven (door werkgever of gemeente?) over omgang met inwoners en gedrag.

Tafel 2 - blauw

 • Voorzieningen dorpshuis Burgerveen worden goed bezocht wanneer er activiteiten zijn. Mensen zijn sociaal betrokken.
 • Hetzelfde geldt voor Aalsmeerderbrug. Maar die hebben geen dorpshuis.
 • Uitgaan doen we in Nieuw-Vennep.
 • Het gebied trekt ook veel wielrenners en dagjesmensen. Bijvoorbeeld in De Parel in Leimuiderbrug.
 • In Burgerveen is sprake van veel vergrijzing. Er wonen maar een paar gezinnen.
 • In Aalsmeerderbrug komen de laatste tijd steeds meer gezinnen. Ze komen uit de regio.