Wethouder Charif El Idrissi

Wethouder Werk & Inkomen, Arbeidsmarktbeleid, Inburgering en Automatisering

Afbeelding: foto, portretfoto van wethouder Charif el Adrissi

Ik ben Charif El Idrissi, 38 jaren jong. Getrouwd en twee kinderen. Ik ben geboren in Haarlem maar vanaf mijn eerste levensjaar opgegroeid in onze mooie gemeente. Hier heb ik ook onderwijs genoten en een heerlijke jeugd gehad. Ik zie en ervaar Haarlemmermeer dan ook als mijn thuis. Na het behalen van mijn vwo-diploma op het Haarlemmermeer Lyceum ben ik Bedrijfseconomie gaan studeren aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Na het behalen van mijn Mastergraad ben ik in het onderwijs terechtgekomen waar ik met veel plezier de vakken Economie en Bedrijfseconomie heb gedoceerd.

Mijn keuze om een aantal jaren geleden te kiezen voor de politiek lag niet zozeer in het meebrengen van mijn expertise naar de raad, maar kwam meer voort uit mijn passie om het verschil te maken voor anderen. In de komende vier jaar zal ik portefeuilles onder mijn hoede hebben die direct invloed hebben op de mens: Werk & Inkomen, Arbeidsmarktbeleid, Inburgering, Asielzaken & Integratie, Digitalisering, Inkoop, Personeel en Bedrijfsvoering. Gericht op onze inwoners, nieuwkomers, het ambtelijk apparaat of anderen die werken binnen of met de interne organisatie. Met de mens centraal wil ik de aankomende jaren het verschil maken voor deze groepen.

Dit college wil in de aankomende vier jaar onder andere aan de slag met het creëren van de juiste randvoorwaarden voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Verder blijft het versterken van de alliantie tussen onderwijs en arbeidsmarkt ook in de aankomende periode een belangrijk speerpunt. Daarbij dient de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt als een fundament onder een goed functionerende arbeidsmarkt die mee ademt op allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. En met de uitdagingen in het vooruitzicht zoals de inflatie, hoge energieprijzen en de toenemende schuldenproblematiek willen we de meest kwetsbaren in onze gemeente beschermen door het minimabeleid te handhaven. Daarnaast willen we onderzoeken of er financiële ruimte is om de groeiende groep werkenden, die niet rond kunnen komen, beter te ondersteunen.

Portefeuille

Charif El Idrissi is is de 5e locoburgemeester

  • Werk &  inkomen (sociale zaken)
  • Arbeidsmarktbeleid
  • Inburgering 
  • Asielzaken & Integratie
  • Digitalisering 
  • Personeel
  • ​Inkoop- en aanbestedingsbeleid
  • Bedrijfsvoering en organisatie 

Contact en CV