Nevenfuncties wethouder Charif El Idrissi

Werk & Inkomen, Arbeidsmarktbeleid, Inburgering en Digitalisering

Nevenfuncties aan het ambt verbonden Qualitate qua (in de hoedanigheid van)Publiek/ PrivaatFrequentie per jaar
G40 Lid pijler Economie en Werk (samen met wethouder Ruigrok)Publiek 5x 
G40 Lid themagroep Sterke Keten van leren, werken, ondernemen en participatie Publiek 6x
G40 Lid Bestuurlijk Kernteam Themagroep Armoede en Schuldhulpverlening  Publiek 12x
Regionaal Werkcentrum Groot Amsterdam (RWC)Bestuurslid Publiek 3x 
AM match Voorzitter bestuur Publiek 10x 
VNG College voor Arbeidszaken Lid Publiek 6x
Amstelland Meerlanden Overleg Lid plenair overleg (alle collegeleden Haarlemmermeer) Publiek 2x 
Algemeen bestuur MRA Lid (alle collegeleden Haarlemmermeer) Publiek 6x