Afbeelding: foto wethouder Charif El Idrissi (Werk & Inkomen, Arbeidsmarktbeleid en Inburgering) en Hans Diek (Regiomanager Vluchtelingenwerk)

Op bezoek bij Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer

07 juli 2022
College van B en W

Verantwoordelijk zijn voor een portefeuille, betekent ook kennismaken met de belangrijkste mensen binnen die portefeuille. Niet alleen binnen de gemeentelijke organisatie maar ook met de zogenaamde ‘ketenpartners’ daarbuiten. Als kersverse wethouder dus tijd om die kennismakingsbezoeken af te leggen. Stichting Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer stond als eerste op het programma.

Vluchtelingenwerk is al jaren een belangrijke partner voor de gemeente Haarlemmermeer met wie nauw samengewerkt wordt. Die samenwerking is intensiever geworden sinds de invoering van de Wet Inburgering in januari van dit jaar. Daarmee verschoof de verantwoordelijkheid voor de inburgering van statushouders van het Rijk naar de gemeenten. Een statushouder is een vluchteling die een verblijfsvergunning toegewezen heeft gekregen en dus deel mag gaan uitmaken van de Nederlandse samenleving.

Op het kantoor van Vluchtelingenwerk in Hoofddorp werden we hartelijk ontvangen door de medewerkers en regiomanager Hans Diek. Hans vertelde over de voornaamste taken van Vluchtelingenwerk en alle vormen van ondersteuning die zij aan vluchtelingen en statushouders bieden. We bespraken de verschillende uitdagingen die er momenteel voor zowel de gemeente als Vluchtelingenwerk liggen. Zoals huisvesting, het grotere takenpakket en de noodzaak voor meer vrijwilligers. Het was vooral fijn om te horen dat de mensen van Vluchtelingenwerk de samenwerking met onze mensen van gemeente Haarlemmermeer als heel prettig ervaren. De lijnen zijn kort, de communicatie is goed en bij uitdagingen wordt er samen in oplossingen gedacht.

We hebben samen een belangrijke taak te vervullen de aankomende jaren. Dankzij de goede samenwerking kan de gemeente, samen met Vluchtelingenwerk, statushouders helpen om in Haarlemmermeer in te burgeren en te aarden in hun nieuwe omgeving.

Het was een interessante eerste kennismaking maar helaas te kort om alle medewerkers en vrijwilligers uitgebreid te kunnen spreken. Ik kijk er naar uit om na de zomer een uitgebreider bezoek aan Vluchtelingenwerk te brengen. 

Afbeelding: foto wethouder Charif El Idrissi (Werk & Inkomen, Arbeidsmarktbeleid en Inburgering) en Hans Diek (Regiomanager Vluchtelingenwerk)

Wethouder Charif El Idrissi (Werk & Inkomen, Arbeidsmarktbeleid en Inburgering) en Hans Diek (Regiomanager Vluchtelingenwerk)