Afbeelding: foto van Charif El Idrissi is wethouder Werk & Inkomen, Arbeidsmarktbeleid, Inburgering en Digitalisering

100 dagen wethouder

23 september 2022
College van B en W

De tijd is voorbijgevlogen sinds we op 15 juni als nieuw college werden geïnstalleerd. We zijn alweer 100 dagen verder. Hoog tijd om terug te blikken naar die eerste paar maanden en vooruit te kijken naar wat ons de komende tijd te wachten staat.

Eén van de belangrijkste zaken die zich de afgelopen tijd heeft afgespeeld is de energieproblematiek. Door de hoge energieprijzen hebben veel Haarlemmermeerders moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Voor sommigen is de situatie inmiddels zo schrijnend dat ze geen geld meer hebben om boodschappen te doen en hun kinderen met een goed ontbijt naar school te laten gaan. Om mensen te helpen met het betalen van hun energierekening heeft de overheid de energietoeslag in het leven geroepen. Voor sommigen is dit helaas niet toereikend. Daarom ben ik verheugd dat op Prinsjesdag bekend werd dat kwetsbare huishoudens ook in 2023 hulp krijgen bij het betalen van hun energierekening.

De uitvoering van de uitbetaling van toeslag ligt in handen van de gemeente. Dat legt extra druk op de organisatie waar ik als wethouder personeelszaken verantwoordelijk voor ben. De organisatie piept en kraakt laatste jaren aan alle kanten. Feit is dat steeds meer zaken op het bordje van de gemeenten komen te liggen: de uitvoering van de participatiewet, de uitbetaling van de steunmaatregelen aan ondernemers in coronatijd, de recente noodopvang van Oekraïense vluchtelingen en de uitvoering van de inburgeringswet.

Daarnaast heeft de gemeente Haarlemmermeer, net als veel andere organisaties, last van de krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn momenteel meer vacatures dan er werkzoekenden zijn. Waren het aanvankelijk vooral de zorg, het onderwijs en de techniek die hiermee te maken hadden, nu worden zo’n beetje alle sectoren getroffen. Het gevolg? Scholen met een lerarentekort, horecazaken die minder vaak opengaan, een nationale luchthaven waar mensen uren in de rij staan vanwege een tekort aan beveiligers.

Dit college zet zich in om deze uitdagingen het hoofd te bieden. In het coalitieakkoord is opgenomen dat we ons gaan inzetten om de verbinding tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs in Haarlemmermeer te versterken. De samenwerking tussen de twee moet niet vrijblijvend zijn maar een stevige basis vormen onder een goed functionerende arbeidsmarkt. Ook op regionaal niveau pakken we de krapte aan. Daar zetten we de komende tijd het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam (RWC) in om werkgevers te helpen met hun personeelsvragen. Dat doen we met de campagne ‘10x10 ik doe mee’. Ondernemers die vragen hebben over om- of bijscholing of over hoe je je personeel in deze krapte anders inzet kunnen zich aanmelden via: 10x10ikdoemee.nl. Na een intakegesprek krijgen zij binnen 10 dagen een kosteloos en op maat gemaakt advies.

Haarlemmermeer gaat zichzelf beter in de markt zetten als aantrekkelijke werkgever om zo de juiste medewerkers te vinden. Al jaren is er een gebrek aan balans tussen de gemeentelijke ambities en de menskracht die daarvoor nodig is. Voldoende werknemers in dienst hebben is een essentiële voorwaarde om de ambities uit ons coalitieakkoord uit te voeren. Daarin staat onder andere dat we ons nog meer in gaan zetten om te zorgen dat inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt betere ondersteuning naar werk krijgen en dat we niemand tussen wal en schip laten vallen. Gemeente Haarlemmermeer heeft een pakket aan steunregelingen voor mensen die niet kunnen rondkomen. Helaas maakt niet iedereen die er recht op heeft gebruik van deze regelingen. We gaan ons daarom in de komende tijd inspannen om ervoor te zorgen dat we deze inwoners beter gaan bereiken zodat we ook hen kunnen steunen in deze lastige tijd. U kunt via de Bereken uw Recht-toolexterne-link-icoon berekenen of u in aanmerking komt voor onze regelingen.

U leest het: genoeg te doen in de aankomende tijd. Schouders eronder om samen met de collega’s van het college van B&W alle inwoners van gemeente Haarlemmermeer goed door deze crisis heen te helpen. Alleen samen komen we hier doorheen.

Afbeelding: foto van Charif El Idrissi is wethouder Werk & Inkomen, Arbeidsmarktbeleid, Inburgering en Digitalisering

Charif El Idrissi is wethouder Werk & Inkomen, Arbeidsmarktbeleid, Inburgering en Digitalisering