Winterse gladheid en strooien

Wegen en fietspaden moeten ook in de winter voor gebruikers veilig zijn. Is het buiten glad? Dan zorgt het bedrijf Meerlanden er voor de gemeente voor dat gestrooid wordt.

Een gevaarlijke situatie melden

Een gevaarlijke situatie door gladheid? Meld het online via de pagina Schade en overlast direct melden. U kunt uw melding ook via het telefoonnummer 0900 1852 doorgeven.

Wanneer wordt er gestrooid?

Van 1 november tot 1 april worden wegen en fietspaden gestrooid bij verwachte gladheid. Dit gebeurt zoveel mogelijk vóórdat het glad wordt. Een strooiactie start vaak ongeveer 4 uur vóór de verwachte gladheid.

Aanleiding om te strooien

Er wordt gestrooid op basis van:

 • Gladheidsverwachting.
 • Metingen in het wegdek.
 • Eigen waarneming.

Gladheid ontstaat door winterse neerslag en bevriezen van natte weggedeelten. 

Waar wordt gestrooid?

U ziet alle strooiroutes in gemeente Haarlemmermeer op de kaart met strooiroutes. Meerlanden strooit voor gemeente Haarlemmermeer de volgende wegen als het glad is:

 • De wegen die een verbinding zijn tussen rijkswegen of provinciale wegen en erftoegangswegen.
 • Veelgebruikte erftoegangswegen. Erftoegangswegen zijn wegen binnen en buiten de bebouwde kom die toegang geven tot bestemmingen.
 • Uitrukroutes voor de hulpdiensten.
 • Busroutes.
 • Veelgebruikte fietspaden.
 • Rondom speciale bestemmingen zoals scholen, seniorencomplexen en het ziekenhuis.

Extreme gladheid of veel sneeuw

Is het erg glad of blijft het lang glad? Dan strooit Meerlanden ook op veelgebruikte plekken zoals stations, bushaltes en looproutes naar voorzieningen. Is er veel sneeuw gevallen? Dan helpen boeren mee om met sneeuwschuivers en borstelmachines de weg vrij te maken.

Rijkswegen en N-wegen

 • De gemeente zorgt voor de bestrijding van gladheid op gemeentewegen.
 • Rijkswaterstaat strooit de rijkswegen. In Haarlemmermeer zijn dat de A4, A44, A5 en A9. Kijk voor meer informatie op de pagina Gladheid van Rijkswaterstaat.
 • De provincie Noord-Holland strooit de N-wegen (N201, N205 en N207) en vrijliggende busbanen van R-net. Kijk voor meer informatie op de pagina Strooien bij gladheid van Provincie Noord-Holland.

Waar wordt niet gestrooid?

Er wordt niet gestrooid op stoepen en in de meeste woonstraten met weinig verkeer. Ook in parken en recreatiegebieden wordt niet gestrooid.

Wat kan ik zelf doen om gladheid te voorkomen?

 • Maak zelf de stoep voor uw deur sneeuw- en ijsvrij.
 • Op bijna 200 plekken in de gemeente staan zoutkisten. Dit gratis zout mag u strooien op bruggen en andere plekken waar geen strooiwagens komen.

Bekijk het overzicht van de zoutkisten in gemeente Haarlemmermeer.