Mobiliteitsbeleid

Haarlemmermeer ligt in de Metropoolregio Amsterdam, de sterkste economische regio in Nederland. De ligging van Haarlemmermeer in Nederland is ideaal: midden in de Randstad en goed bereikbaar. Die goede bereikbaarheid is heel belangrijk voor inwoners en ondernemers. Haarlemmermeer wil nu en in de toekomst goed bereikbaar blijven.

Uitdagingen

Voor alle vormen van vervoer zijn er uitdagingen in onze gemeente. Naar verwachting groeit het autoverkeer. Daarnaast is er behoefte aan comfortabel openbaar vervoer. En goede aansluiting op treinen vanuit Haarlemmermeer. Het fietsverkeer op grotere afstanden neemt toe dankzij de elektrische fiets. Het huidige fietsnetwerk moeten we verbeteren. Fietsen moet comfortabel, snel en veilig zijn.

1e economische regio

Gemeente Haarlemmermeer wil de nummer 1 economische positie van Metropoolregio Amsterdam houden. Daarvoor moeten verschillende vormen van vervoer goed op elkaar aansluiten. De 9 hoofdpunten uit de Mobiliteitsvisie:

 • Aandacht voor alle soorten vervoer, dus ook vervoer voor en door mensen met een lichamelijke beperking.
 • Meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en technologie. Zoals slimmere verkeerslichten en ruimte voor deelauto’s en -fietsen.
 • Een flexibel en beter verkeer- en vervoersysteem. Bij de bouw wordt rekening gehouden met meer verkeer op deze plek. Verder zorgt de gemeente voor veilige oversteekplaatsen en voor een veilig en goed fietsnetwerk.
 • Bestaande knelpunten oplossen door de doorstroming of veiligheid te verbeteren.
 • Verbeteren met zo min mogelijk overlast. Geluidsoverlast en luchtvervuiling wordt zoveel mogelijk voorkomen.
 • Meer veiligheid en minder verkeersslachtoffers.
 • Zo veel mogelijk aandacht voor knooppunten, fietsers en voetgangers.
 • Meer samenwerking met omliggende gemeenten. En ook met de Rijksoverheid, de provincie, de regio en het bedrijfsleven.
 • Vervuiling tegengaan. Meer ruimte voor fietsen, lopen en openbaar vervoer. En meer laadpunten voor elektrische auto’s. 

Oplossingen voor vervoerproblemen

De Mobiliteitsvisie is uitgewerkt in de Netwerkstudie Haarlemmermeer 2040. De Netwerkstudie beschrijft oplossingen voor vervoerproblemen op basis van 3 principes:

 • Duurzaamheid en nabijheid door bijvoorbeeld lopen en fietsen te bevorderen. We gebruiken de volgorde Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Mobility as a Service (deelvervoer en dergelijke en privé auto). Dat betekent dat de manieren van vervoer in die volgorde belangrijk zijn.
 • Een sterk netwerk, dat ook werkt als er delen uitvallen. Vooral door het goed op elkaar aansluiten van verschillende vormen van vervoer. 
 • Aanpassing aan technische en maatschappelijke ontwikkelingen. Zoals zelfrijdende auto’s, toenemend gebruik elektrische fiets en het doortrekken van de metro naar Hoofddorp.

Wat de gemeente doet en de kosten

In de Onderzoeks- en investeringsagenda Mobiliteit 2020-2023 staat wat de gemeente doet aan vervoerproblemen. En wat dit gaat kosten in de jaren 2020 tot en met 2023.

Contact

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail aan beleidsadviseur Bella Pover naar verkeerenvervoer@haarlemmermeer.nl