Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Verkeersstructuurplan

De A9 ligt niet meer in Badhoevedorp maar erbuiten. Het verkeer maakt nu anders gebruik van de straten in het dorp dan vóór de omlegging van de A9. In een aantal straten rijdt minder verkeer dan vroeger. Daarnaast komen er nieuwe woningen en daardoor meer auto’s en fietsers. In maart 2024 startte op verzoek van de gemeenteraad een onderzoek naar het verkeer in Badhoevedorp: de Tussenevaluatie VSP.

Waarom doen we de Tussenevaluatie Verkeersstructuurplan (VSP)?

In een VSP bereidt de gemeente zich voor op nieuwe ontwikkelingen. Zoals de gevolgen van meer verkeer en nieuwbouw. Daarom onderzoeken we voor het VSP welke aanpassingen voor het verkeer en gedrag van mensen noodzakelijk zijn. Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst Badhoevedorp een leefbaar en veilig dorp is.  

Met en door inwoners

Badhoevedorpers ervaren meer verkeer en meer verkeersoverlast. Dat er meer verkeer is, komt bijvoorbeeld door de nieuwbouw in de wijk Quatrebras. Daarom startte de gemeente in maart 2024 met de Tussenevaluatie Verkeersstructuurplan 2020. De tussenevaluatie wordt uitgevoerd met en door inwoners. Uit de tussenevaluatie moet blijken: wat gaat goed, wat kan beter of anders. In 2025 moet de tussenevaluatie klaar zijn. De kopgroep met daarin inwoners schrijven mee aan het advies en aanbevelingen voor het verkeer in Badhoevedorp. Dit bieden we aan de gemeenteraad aan. Zij nemen er dan een besluit over.

Kopgroep met inwoners denkt mee over de inhoud  

Woensdagavond 15 mei 2024 maakte de Kopgroep VSP een start met de Tussenevaluatie Verkeersstructuurplan Badhoevedorp. De Kopgroep is een groep inwoners en mensen van belangengroepen, zoals de brandweer en scholen. De Kopgroep denkt mee over de inhoud van de Tussenevaluatie. Dus over welke onderwerpen de Tussenevaluatie moet gaan. En over het belevingsonderzoek en welke vragen we in het najaar aan het hele dorp stellen. Ook beoordelen ze de onderzoeksresultaten. 

Verslagen en informatie Kopgroep VSP

Interesse in de de verslagen van de bijeenkomsten en de informatie die we delen in de Kopgroep VSP? Stuur dan een e-mail aan Like van Hulten via info@haarlemmermeer.nl of 0900-1852. Zet in het onderwerp van uw mail 'opvragen informatie Kopgroep VSP Badhoevedorp'. 

Bekijk in de tabel welke buurten deelnemen aan de Kopgroep.

Waar gaat de Tussenevaluatie VSP over?

Over het beoordelen van het in 2020 geactualiseerde verkeersstructuurplan Badhoevedorp. In een verkeersstructuurplan staat wat de belangrijkste wegen in de toekomst (2030) in het dorp zijn. En welke maatregelen daarbij horen. Meestal gebeurt een evaluatie als het hele plan met maatregelen is uitgevoerd: wat gaat goed, wat kan beter of anders. De gemeenteraad wilde in dit geval, door de zorgen van inwoners over het verkeer, dat er een tussenevaluatie komt. 

De Tussenevaluatie bestaat uit:

 • Verkeerstellingen
 • Verkeersmodel: bepalen hoe het verkeer er in de toekomst uit met gegevens die nu al bekend zijn  
 • Belevingsonderzoek

We bespreken:

 1. Alle - op dat moment - aangelegde verkeersmaatregelen :
 • Aanleg Oleanderlaan
 • Afwaardering Robert Kochstraat naar 30km/u
 • Knip Einsteinlaan
 • Parkeerverbod Keizersweg
 • Fietspad onder A4/A9
 • Nieuwe bushaltes (Oleanderlaan en Badhoevedorp West)
 • Deel van het Lint (van Hoofdweg tot Kamerlingh Onneslaan) (langzaam
 • verkeer)
 • Busbaan Lupinesingel (niet toegankelijk voor doorgaand verkeer)
 • Aanpassing Kamerlingh Onneslaan - Robert Kochstraat (planning
 • 2024-2025).
 1. Verkeersmodelvergelijking van de voorspellingen voor 2030 uit 2018, de echte situatie buiten en de nieuwste voorspellingen voor de toekomst. 
 2. Onderzoek van de verkeersveiligheid en leefbaarheid waarbij naast de onderzoekscijfers we ook de beleving van de inwoners meenemen. 

We nemen in het bijzonder mee:

 • Focusgebied vergroten met de Ringdijk en gewenste maatregelen uit de Visie Ringdijk en Ringvaart
 • De routes van het vrachtverkeer
 • Fietsstructuren
 • “Wat als”-effecten van als de Pa Verkuijllaan 30 km/u zou worden, Burgemeester Amersfoortlaan, Sloterweg, Kamerlingh Onneslaan
 • De raakvlak projecten/gebieden benoemen (Sloterbrug, Mobiliteitsplan Nieuw-West …)
 • OV-bereikbaarheid 

Versies van het verkeersstructuurplan

We bekeken hoe de verkeerssituatie zou worden ná het omleggen van de A9 en ná de nieuwe inrichting van het gebied. 

 • In 2008 maakten we een verkeersstructuurplan Badhoevedorp - Lijnden-Oost (VSP) voor het dorp. In het VSP staan de ideeën voor een goede en veilige doorstroming van het verkeer. 
 • In 2013 maakten we een nieuwe versie van dit plan: actualisatie 2013 verkeersstructuurplan Badhoevedorp - Lijnden-Oost. Voor het VSP van 2008 en 2013 bekeken we hoe de verkeerssituatie zou worden ná het omleggen van de A9 en ná de nieuwe inrichting van het gebied.  
 • Na de omlegging van de A9 maakten we de actualisatie 2020 Verkeersstructuurplan Badhoevedorp.  Op 11 juni 2020 stelde de gemeenteraad het VSP Badhoevedorp vast. Met de aanpassing dat het doortrekken van de Keizersweg richting de Oleanderlaan met een stippellijn op de Verkeerskaart Badhoevedorp komt te staan. Op deze manier blijft deze mogelijkheid in beeld en kan later weer worden bekeken.

Contact

Heeft u vragen? Dan neemt u contact op met het projectteam van de Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp via telefoonnummer 0900 1852 of via info@haarlemmermeer.nl. Zet in het onderwerp van uw mail 'Verkeer Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp'.