Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Actualisatie 2020 VSP Badhoevedorp

Op 11 juni 2020 stelde de gemeenteraad het VSP Badhoevedorp vast. Er is een amendement aangenomen om het doortrekken van de Keizersweg richting de Oleanderlaan met een stippellijn toe te voegen aan de Verkeerskaart Badhoevedorp. Deze mogelijkheid kan later weer worden bekeken.

De belangrijkste aanpassingen in de actualisatie 2020

De verkeersstromen door het dorp zijn opnieuw berekend. Uit de tellingen en nieuwe berekeningen blijkt dat: 

  • De Robert Kochstraat kan een 30 kilometerweg worden;
  • Het doortrekken van de Kamerlingh Onneslaan is niet nodig;
  • Het aanpassen van het kruispunt Sloterweg/Schipholweg is niet nodig.

Waarom is de verkeerssituatie opnieuw bekeken?

Na het omleggen van de A9 rijdt er minder verkeer door Badhoevedorp. Dit blijkt uit verkeerstellingen op de Robert Kochstraat in januari 2018. Deze verkeerstelling is een goede graadmeter voor een rondje door het dorp richting de Kamerlingh Onneslaan en vervolgens Burgemeester Amersfoordtlaan. Daarom keken we opnieuw naar de maatregelen uit het VSP van 2008 en 2013. In het gebruikte verkeersmodel staat de nieuwste informatie. Uit nieuwe berekeningen met dit verkeersmodel blijkt dat er minder verkeer door het dorp rijdt dan verwacht. Het verkeer rijdt nu ook al veel meer via de Schipholweg. 

Na het omleggen van de A9 is de Schipholweg de belangrijkste weg naar Badhoevedorp geworden

Vanaf de Schipholweg gaat het verkeer via vijf lanen het dorp in (Oleanderlaan, de Kamerlingh Onneslaan via Sloterweg en Kepplerstraat, Sloterweg, Pa Verkuijllaan en (in de toekomst ) Schuilhoevelaan). Hierdoor rijdt het verkeer niet meer van west naar oost dwars door het dorp, maar kiest het verkeer afhankelijk van de bestemming waar het het dorp in gaat.

Aanpassen Kamerlingh Onneslaan en linksafverbod naar Sloterweg opheffen is niet nodig

De Schipholweg blijkt goed te werken als toegangsweg naar Badhoevedorp. Ook zonder dat de Kamerlingh Onneslaan aansluit op de Schipholweg en zonder dat je, vanaf Haarlem, linksaf het dorp in kunt rijden naar de Sloterweg. 

We hielden tellingen op straat en maakten berekeningen met een model

Met een model kunnen we berekenen hoe in de toekomst de verkeersbewegingen zijn. In het model staan alle wegen van Badhoevedorp, de maximaal toegestane snelheid en het aantal bewoners of werknemers in Badhoevedorp. Ook houdt het model rekening met een groei of krimp van de economie. Voor extra zekerheid hielden we daarnaast nog tellingen op straat.

De wijzigingen uit het VSP 2020 staan op de verkeerskaart 

De verkeerskaart is een bijlage van de tweede actualisatie VSP. En is door de gemeenteraad vastgesteld. Op de kaart staan ook maatregelen die al eerder bekend waren, zoals de afwaardering van de Schipholweg en de knip in de Zeemanlaan. 

Afbeelding: kaart met de doorgaande straten in Badhoevedorp. De Schuilhoevelaan helemaal rechts ligt in de toekomstige woonwijk Schuilhoeve.

Kaart met de doorgaande straten in Badhoevedorp. De Schuilhoevelaan helemaal rechts ligt in de toekomstige woonwijk Schuilhoeve.

Bekijk ook de verkeerskaart in het Verkeerstructuurplan Badhoevedorp 2020 hieronder (bladzijde 6). U kunt de nieuwste versie van de kaart uit juni 2023 ook bij ons opvragen via e-mail badhoevedorp@haarlemmermeer.nl