Geef bruggen een naam

De gemeente vindt dat bruggen een mooie naam verdienen. Een aantal gemeentelijke bruggen heeft nog geen naam. Daarom roept de gemeente uw hulp in. Weet u een goede naam? Laat het ons weten.

Welke bruggen hebben nog geen naam?

Heeft een brug geen naambordje? Dan heeft de brug vaak nog geen naam. Voor deze bruggen kunt u een naam bedenken.

Soms heeft een brug nog geen naambordje, maar al wel een naam. Dan is de naam nog niet verwerkt in de gemeentelijke administratie. Of het naambordje moet nog geplaatst worden. Als u voor zo'n brug een naam bedenkt, hoort u dat na inzending van uw voorstel.

In de gemeente zijn veel waterwegen en veel bruggen. Daarom kunnen we helaas geen actuele lijst maken met bruggen zonder naam.

Welke bruggen hebben dankzij inwoners een naam gekregen?

Veel inwoners hebben meegedaan met het bedenken van namen. Veel bruggen hebben dankzij hen een naam gekregen. Ter inspiratie hier enkele recente voorbeelden:

 • De brug in het verlengde van de Dr. Heijelaan in Abbenes heet nu Dr. J.P. Heijebrug. Dr. J.P. Heije was arts en tekstdichter. Hij verbleef regelmatig bij vrienden in Abbenes en zijn graf ligt langs de Dr. Heijelaan in Abbenes. 
 • De brug bij het gemaal in Lijnden heet nu Wittebrug. In de Lijndense gemeenschap wordt deze brug veelal aangeduid als de witte brug, gezien de kleurstelling van deze brug. 
 • De brug ter hoogte van de Madeliefstraat in Nieuw-Vennep heet Spoorbrug. Veel Vennepers noemen het al de Spoorbrug. Er bestaat ook een oude ansichtkaart van deze brug met de naam 'Spoorbrug' erop. 
 • De brug in het verlengde van de Guldenweg in Nieuw-Vennep heet nu Linquendabrug. Deze brug verbindt de wijk Linquenda met het gedeelte van Nieuw-Vennep dat ten oosten van Nieuw-Vennep ligt. Door de ligging van deze brug is voor de Linquendabrug gekozen.

Wat zijn de richtlijnen voor de naamgeving?

De naam van een brug moet aan een aantal regels voldoen:

 • Een brug kan de naam van een persoon krijgen als deze persoon:
  • Zich altijd goed heeft gedragen.
  • Van bijzondere betekenis is geweest voor de gemeenschap.
  • Minimaal 15 jaar is overleden.
  • In de buurt van de brug heeft gewoond. Of op een andere manier binding heeft gehad met de omgeving van de brug.
 • Namen van bedrijven zijn niet toegestaan.
 • De naam komt in dezelfde woonwijk of woonkern waar de brug ligt nog niet voor in het straatnamenregister.
 • Als kan worden aangetoond dat de brug in de volksmond al een naam heeft, heeft deze naam de voorkeur.
 • Alleen gemeentelijke bruggen kunnen een naam krijgen. Het gaat niet om spoorbruggen of bruggen van provinciale wegen of snelwegen. 

Voldoet de naam die u bedenkt aan deze richtlijnen? Dan is die naam een kanshebber. 

Hoe dien ik een naam voor een brug in?

 1. U stuurt de naam voor een brug naar bruggen@haarlemmermeer.nl.
 2. De straatnamencommissie bekijkt de inzendingen 1 keer per kwartaal en stelt een advies op.
 3. Het college van burgemeester en wethouders bepaalt welke namen de bruggen krijgen.
 4. U en andere inzenders krijgen een e-mail met de namen die door het college zijn gekozen.

Zorg ervoor dat u de richtlijnen goed leest, voordat u uw voorstel instuurt. Dan weet u zeker dat de naam gekozen kan worden die u heeft bedacht.

Wij wensen u veel inspiratie en succes met de inzending!