Meer over Haarlemmermeer

Lees verder voor historische, geografische en statistische achtergrondinformatie over Haarlemmermeer.

Ligging en geografie

Haarlemmermeer is strategisch gelegen tussen de steden Amsterdam, Haarlem en Leiden. Voor de drooglegging in 1852 was het Haarlemmermeer een belangrijke scheepvaartroute tussen de Hollandse steden. De gemeentegrens wordt gevormd door de Ringdijk.  

Dorpen en kernen

De gemeente bestaat uit 31 dorpen en kernen. De meeste hiervan waren in het verleden zelfstandige gemeenten. Zie het overzicht op deze pagina en klik door naar cijfers en feiten per wijk, kern en dorp. 

Provincie

De gemeente Haarlemmermeer ligt in de provincie Noord-Hollandexterne-link-icoon

Waterschappen

Het grootste deel van de gemeente Haarlemmermeer ligt in het waterschap Hoogheemraad van Rijnlandexterne-link-icoon. Een klein deel van de voormalige gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude valt onder het Waterschap Amstel, Gooi en Vechtexterne-link-icoon.

Gebiedsontwikkeling

Haarlemmermeer groeit. Tot 2040 komen er in Haarlemmermeer tussen de 20.000 en 40.000 woningen bij. Ook komen er meer locaties voor bedrijven en voorzieningen zoals winkels en scholen. Hoofddorp groeit door naar een stad met meer dan 100.000 inwoners. Op de site Haarlemmermeer van Morgenexterne-link-icoon leest u meer over de visie van de gemeente en de plannen voor de toekomst. Of kijk bij Gebiedsontwikkeling.

Haarlemmermeer in cijfers