Welstand

Welstandseisen zijn eisen aan het uiterlijk van bouwwerken, waar een omgevingsvergunning voor is aangevraagd. De gemeente wil de kwaliteit van bestaande en toekomstige bouwwerken zo goed mogelijk bewaken. De welstandscommissie ziet toe op het behouden van deze kwaliteit.

Om een omgevingsvergunning te krijgen, moet het bouwwerk voldoen aan redelijke eisen van welstand. Dat geldt voor alle plannen die in een welstandsgebied liggen. Op de digitale welstandskaart ziet u welke regels geldig zijn in verschillende gebieden.  

Meer informatie over de criteria, het beleid en de commissie staan op de website Welstand in Beeld.


Agenda van week 29

Dit is de agenda voor de vergadering van de Welstandscommissie Haarlemmermeer op 17 juli 2019. De plannen worden digitaal behandeld. Voor meer informatie kunt u hiervoor mailen naar welstandstoets@haarlemmermeer.nl.

De volgende plannen worden behandeld:
Adres Omschrijving Soort aanvraag Code gemeente

Hoofddorp, AL 2070

Nieuwbouw van twee loftkantoren (fase-1)

Omgevingsvergunning (nieuwbouw)

4110899

Hoofddorp, Mercuriusplein 1

Verbouwen van het Pharos gebouw

Omgevingsvergunning (verbouwing) 4217949

Lijnden, Akerdijk 49

Vergroten van de woning

Omgevingsvergunning (verbouwing) 4312065

Cruquius, Spaarneweg 46

Wijzigen van gevelreclame

Reclameaanvraag 4211721

Vijfhuizen, Fortwachter 16

Uitbreiden van de woning  op het bestaande dakterras

Omgevingsvergunning (verbouwing) 4411437

Zwanenburg, Zwanenburgerdijk 381

Plaatsen dakkapel in het voordakvlak van de woning

Omgevingsvergunning (verbouwing) 4488465

Hoofddorp, Zuidertoren 49

Uitbreiden van de tweede verdieping

Omgevingsvergunning (verbouwing) 4494785

Buitenkaag, Huigsloterdijk 381

Bijgebouw verlagen en toegangsdeur verhogen Wijziging op verleende vergunning 1673337

Omgevingsvergunning (verbouwing) 4501577