Welstand

Welstandseisen zijn eisen aan het uiterlijk van bouwwerken, waar een omgevingsvergunning voor is aangevraagd. De gemeente wil de kwaliteit van bestaande en toekomstige bouwwerken zo goed mogelijk bewaken. De welstandscommissie ziet toe op het behouden van deze kwaliteit.

Om een omgevingsvergunning te krijgen, moet het bouwwerk voldoen aan redelijke eisen van welstand. Dat geldt voor alle plannen die in een welstandsgebied liggen. Op de digitale welstandskaart ziet u welke regels geldig zijn in verschillende gebieden.  

Meer informatie over de criteria, het beleid en de commissie staan op de website Welstand in Beeld.


Agenda van week 37

Dit is de agenda voor de vergadering van de Welstandscommissie Haarlemmermeer op 11 september 2019. De plannen worden digitaal behandeld. Voor meer informatie kunt u hiervoor mailen naar welstandstoets@haarlemmermeer.nl.

De volgende plannen worden behandeld:
Adres Omschrijving Soort aanvraag Code gemeente
Badhoevedorp, Pa Verkuijllaan 44 Plaatsen erker aan voorzijde woning Omgevingsvergunning (verbouwing) 4492477
Badhoevedorp, Pa Verkuijllaan 58 Realiseren van een verbouwing en uitbreiding Omgevingsvergunning (verbouwing) 4568493
Hoofddorp, Muiderbos 110 Vervangen geldautomaat naar G.geldautomaat + vervangen reclame Reclameaanvraag 4550351
Nieuw-Vennep, Pesetaweg 45  Led-scherm plaatsen Preadvies (welstand) 4623661
Oude Meer, Fokkerweg 261 Het plaatsen van een hekwerk Omgevingsvergunning (nieuwbouw) 4454143