Welstand

Welstandseisen zijn eisen aan het uiterlijk van bouwwerken, waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. De gemeente wil de kwaliteit van bestaande en toekomstige bouwwerken zo goed mogelijk bewaken. De welstandscommissie ziet toe op het behouden van deze kwaliteit.

Om een omgevingsvergunning te krijgen, moet het bouwwerk voldoen aan redelijke eisen van welstand. Dat geldt niet voor plannen die in een welstandsvrij gebied liggen: dan wordt er niet getoetst. Op de welstandskaart ziet u welke regels geldig zijn in verschillende gebieden. U leest daar ook meer informatie over de criteria, het beleid en de commissie.

Hoe werkt de Welstandscommissie?

De leden van de commissie zijn niet in dienst van de gemeente, maar van Stichting MOOI Noord-Holland. De commissie is dus onafhankelijk. Uw (concept)aanvraag wordt door een medewerker van de gemeente voorgelegd aan de commissie. Deze medewerker is uw contactpersoon voor de behandeling van uw dossier en uw vragen hierover. Het is niet mogelijk om zelf contact te hebben met de commissie.

Heeft u een vraag over uw (concept)aanvraag? Neem dan contact op met uw contactpersoon van de gemeente via 0900 1852.

Behandeling van uw plan

Staat uw plan op de agenda om te worden behandeld door de commissie? Dan kunt u daarbij aanwezig zijn: dit geeft u aan op het aanvraagformulier. Het is niet verplicht om aanwezig te zijn. Dat is meestal ook niet nodig: zolang uw plan maar duidelijk is getekend en u de belangrijkste gegevens heeft opgestuurd. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens over maten, materialen en kleuren. 

Vergaderingen van de commissie

De commissie vergadert in de even weken over grotere plannen, zoals de bouw van bedrijfspanden of woningen. In de andere weken behandelt de commissie kleine plannen. Zoals de bouw van een dakkapel of een uitbouw van een woning. Deze worden door 1 commissielid behandeld.

Hieronder vindt u de agenda van de plannen die worden behandeld. Wilt u de vergadering bijwonen? Stuur dan een mail naar welstandstoets@haarlemmermeer.nl. Heeft u een andere vraag? Bel dan naar 0900 1852 of stuur een mail naar info@haarlemmermeer.nl.

In verband met het coronavirus zijn de vergaderingen alleen online via Teams volgen. Meld u eerst aan via welstandstoets@haarlemmermeer.nl.

Agenda week 49

Dit is de agenda voor de vergadering van de Welstandscommissie Haarlemmermeer op 7 december om 12.30 uur. De volgende plannen worden behandeld:

Adres Omschrijving Soort aanvraag en code gemeente

Aalsmeerderbrug, Aalsmeerderdijk 427

Het vergroten van de bestaande dakopbouw bij een woning

Omgevingsvergunning (verbouw)

7423089

Badhoevedorp, dr. Sabelstraat 1

Het plaatsen van een carport bij een woning

Omgevingsvergunning (verbouw)

7408097

Haarlemmerliede, Liedeweg 40

Het isoleren van de gevels van de woning

Conceptaanvraag

7323633

Halfweg, Dubbele Buurt 14

Het uitbreiden van de woning aan de voorzijde met dakterras en het plaatsen van 3 dakopbouwen bij een woning

Conceptaanvraag

7368525

Hoofddorp, Boekanierlaan 13

Het verbouwen van de woning

Omgevingsvergunning (verbouw)

7428233

Vijfhuizen, Floriadepark 30, 34, 72, 78, 82, en 84

Het plaatsen van dakopbouwen en dakkappellen bij woningen

Omgevingsvergunning (verbouw)

7318823

Vijfhuizen, Kromme Spieringweg 561

Wijziging eerder verleende vergunning (6940331). Het terugplaatsen van de voorgevellijn (bij een bedrijfspand)

Omgevingsvergunning (verbouw)

7366021