Uitweg aanleggen of veranderen

Een uitweg verbindt de openbare weg met een particulier terrein. Wilt u een uitweg aanleggen of wilt u een bestaande uitweg veranderen? Dan heeft u een vergunning nodig.

Kom ik in aanmerking voor een vergunning?

Voordat u een aanvraag doet, kunt u alvast controleren of u wel in aanmerking komt voor een omgevingsvergunning. De gemeente kan een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het maken of veranderen van de uitweg weigeren als:

 • Het verkeer op de weg in gevaar komt. Denk hierbij aan bochten die niet overzichtelijk zijn of als de uitweg te dicht bij kruispunten, rotondes of brandpoorten komt. Of als bij het in- of uitrijden van de uitweg geen goed overzicht is op de weg doordat er bijvoorbeeld bomen, borden of lichtmasten in de weg staan. Soms kunnen deze verplaatst worden, maar soms ook niet. Dit beoordeelt de gemeente bij de aanvraag.
 • Dit in een gebied waar de parkeerdruk hoog is een openbare parkeerplaats kost. Een openbare parkeerplaats is ook een stuk weg waarop volgens het bestemmingsplan geparkeerd mag worden en waar geen parkeerverbodsbord is geplaatst op straat. De parkeerdruk is in ieder geval hoog als er sprake is van betaald parkeren, een parkeerschijfzone of parkeergebieden voor vergunninghouders. 
 • Dit zonder goede reden openbaar groen kost. Bomen, maar ook struiken moeten meestal worden behouden voor de waterstand in de gemeente Haarlemmermeer. Het kan ook zijn dat bomen monumentaal zijn of in een laanbeplanting horen en daarmee beeldbepalend zijn. Ook kan het zijn dat er beschermde dieren leven in en rondom het groen. Dan wordt er geen toestemming gegeven voor een uitweg.
 • Er al een andere uitweg is, en de aanleg van deze tweede uitweg een openbare parkeerplaats of openbaar groen kost. 

Heeft u een huurhuis? Dan heeft u toestemming nodig van de verhuurder om uw tuin aan te passen in een parkeerplaats. Wanneer uw verhuurder niet akkoord is, dan heeft het aanvragen van een vergunning geen zin. Dan betaalt u voor een aanvraag en kunt vervolgens geen gebruik maken van de vergunning.

Naast de uitweg moet u controleren of u uw terrein mag gebruiken als parkeerplaats. Dit staat in de regels van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan vindt u op de website Ruimtelijke Plannen. Meestal mag parkeren op eigen terrein met een auto, maar niet altijd met kampeermiddelen zoals campers, caravans en vouwwagens. Die mag u meestal niet zomaar in uw voortuin parkeren. Als u uw terrein niet mag gebruiken als parkeerplaats dan heeft u naast de uitwegvergunning ook een omgevingsvergunning nodig voor het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening. 

Hoe vraag ik een vergunning aan voor een uitweg?

Heeft u een vergunning nodig? Vraag deze dan aan via het Omgevingsloket. Vraagt u de vergunning aan voor uzelf, dan heeft u DigiD nodig. Vraagt u de vergunning aan namens een organisatie, dan heeft u eHerkenning nodig.

Papieren aanvraag

Via het Omgevingsloket kunt u ook een papieren aanvraag samenstellen. U kunt uw aanvraag na het invullen samen met de aanvullende stukken mailen naar info@haarlemmermeer.nl of opsturen naar:

Gemeente Haarlemmermeer
Cluster Veiligheid
Team Vergunningen
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag?

Voor het aanvragen van een vergunning voor een uitweg heeft u documenten nodig. Controleer met onderstaande controlelijst of uw aanvraag compleet is.

Aanvraagformulier

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is te vinden op de website van het Omgevingsloket.

Tekeningen

 • Een tekening van de situatie van het stuk grond waarop gebouwd wordt. Deze moet op schaal getekend worden (schaal 1:1000 of groter). Op de tekening moet in ieder geval staan:
 1. De locatie van de uitweg.
 2. De breedte van de uitweg.
 3. Eventuele andere wegen.
 4. Afstand van de nieuwe uitweg tot de erfgrens.

Overige zaken

 • Foto's van de bestaande situatie, met daarop ook de gebouwen die direct om uw gebouw liggen.

Wat kost een aanvraag?

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een uitweg kost in 2023 € 322,60. Dit betaalt u ook als de gemeente de aanvraag weigert.

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

De gemeente neemt meestal binnen 8 weken een besluit. Soms duurt dit langer. U ontvangt het besluit via e-mail. Krijgt u een vergunning? Dan kan er daarna nog 6 weken bezwaar gemaakt worden tegen dit besluit. U kunt tot die tijd dan ook het beste wachten met de uitvoer van uw plannen. Gaat het om een bedrijfspand? En wilt u de status van uw aanvraag weten? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via telefoonnummer 088 567 0200.

Aanleggen/veranderen van de uitweg

Als de gemeente de aanvraag voor de vergunning goedkeurt dan:

 • Geeft de gemeente een gecertificeerd bedrijf de opdracht om de uitweg aan te leggen.
 • Geeft de gemeente een berekening van de kosten. Deze geeft de gemeente tegelijk met de vergunning. De kosten zijn voor de aanvrager. 
 • Besluit de aanvrager of dit akkoord is en de uitweg dus aangelegd zal worden.
 • Tekent de aanvrager de verklaring voor het akkoord, die de gemeente tegelijk met de vergunning geeft. De aanvrager stuurt de verklaring ondertekend terug naar de gemeente.

Waar kan ik terecht met vragen?

Wilt u nog iets weten? Bijvoorbeeld over het aanvragen van een vergunning of over de proef vergunningsvrij bouwen? Of over het doen van een conceptaanvraag? Bel dan met team vergunningen via 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl

Gaat het om een bedrijfspand? En wilt u de status van uw aanvraag weten? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via 088 567 0200.

Bent u een bedrijf of goed doel? En heeft u een plan (initiatief) dat niet past in de regels van het bestemmingsplan? Neem dan contact op met het Ondernemersplein via ondernemersplein@haarlemmermeer.nl of via 0900 1852.