Uitweg aanleggen of veranderen

Een uitweg verbindt de openbare weg met een particulier terrein. Wilt u een uitweg aanleggen of wilt u een bestaande uitweg veranderen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Kom ik in aanmerking voor een vergunning?

Voordat u een aanvraag doet, kunt u alvast controleren of u wel in aanmerking komt voor een omgevingsvergunning. De gemeente kan een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het maken of veranderen van de uitweg weigeren als:

 • het verkeer op de weg in gevaar komt.
 • de uitweg een openbare parkeerplaats kost in een gebied waar de parkeerdruk hoog is. Ook is er geen mogelijkheid om verder in de straat ter vervangen een parkeerplaats te realiseren. 
 • dit zonder goede reden openbaar groen kost.
 • er al een andere uitweg is op het perceel, en de aanleg van een tweede uitweg een openbare parkeerplaats of openbaar groen kost. 

Heeft u een huurhuis? Dan heeft u toestemming nodig van de verhuurder om uw tuin aan te passen in een parkeerplaats. Wanneer uw verhuurder niet akkoord is, dan heeft het aanvragen van een vergunning geen zin.

Naast de uitweg moet u controleren of u uw terrein mag gebruiken als parkeerplaats. Dit staat in de regels van het omgevingsplan. Dit plan vindt u op het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Meestal mag parkeren op eigen terrein met een auto, maar niet altijd met kampeermiddelen zoals campers, caravans en vouwwagens. Die mag u meestal niet zomaar in uw voortuin parkeren. Als u uw terrein niet mag gebruiken als parkeerplaats dan heeft u naast de uitwegvergunning ook een omgevingsvergunning nodig om af te wijken van de regels van het omgevingsplan.

Stappenplan om te controleren of een vergunning nodig is: 

 1. Vul de vergunningscheck in op het Omgevingsloketexterne-link-icoon.  
 2. U weet nu of u een omgevingsvergunning nodig heeft en voor welke activiteiten.  

Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor een activiteit of moet u een melding doen? Dan kun u deze aanvraag of melding doen via het Omgevingsloket. Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor meerdere activiteiten? Deze activiteiten kunt u tegelijkertijd aanvragen via het Omgevingsloket. 

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van de vragenlijst?

Tijdens de vergunningscheckexterne-link-icoon moet u verschillende vragen beantwoorden. 
Bent u de vergunningscheck aan het invullen, maar komt u er niet uit?  Misschien helpt deze video met uitleg over het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Of de informatie over Het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met team Omgevingsvergunningen via info@haarlemmermeer.nl of via 0900 1852.  

Hoe vraag ik een vergunning aan voor een uitweg?

Een aanvraag voor een vergunning doet u via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Vraagt u de vergunning aan voor uzelf, dan heeft u DigiD nodig. Vraagt u de vergunning aan namens een organisatie, dan heeft u eHerkenning nodig. 

Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag?

Voor het aanvragen van een vergunning voor een uitweg heeft u documenten nodig. Controleer met onderstaande controlelijst of uw aanvraag compleet is.

Aanvraagformulier

Tekeningen

 • Een tekening van de situatie van het stuk grond waarop de uitweg uitkomt. Deze moet op schaal getekend worden (schaal 1:1000 of groter). Op de tekening moet in ieder geval staan:
 1. De locatie van de uitweg.
 2. De breedte van de uitweg.
 3. Afstand van de nieuwe uitweg tot de erfgrens.

Overige zaken

 • Niet verplicht: foto's van de bestaande situatie.

Wat kost een aanvraag?

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een uitweg kost in 2024 € 366,79. Dit betaalt u ook als de gemeente de aanvraag weigert.

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

De gemeente neemt meestal binnen 8 weken een besluit. Soms duurt dit langer. U ontvangt het besluit via e-mail. Krijgt u een vergunning? Dan kan er daarna nog 6 weken bezwaar gemaakt worden tegen dit besluit. 

Aanleggen/veranderen van de uitweg

Als de gemeente de aanvraag voor de vergunning goedkeurt en er zijn geen bezwaren ingediend dan:

 • Geeft de gemeente een gecertificeerd bedrijf de opdracht om de uitweg aan te leggen.
 • Geeft de gemeente een berekening van de kosten. Deze geeft de gemeente tegelijk met de vergunning. De kosten zijn voor de aanvrager. 
 • Besluit de aanvrager of dit akkoord is en de uitweg dus aangelegd zal worden.
 • Tekent de aanvrager de verklaring voor het akkoord, die de gemeente tegelijk met de vergunning geeft. De aanvrager stuurt de verklaring ondertekend terug naar de gemeente.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met team Omgevingsvergunningen via info@haarlemmermeer.nl of 0900 1852.

Gaat het om een bedrijfsmatige aanvraag? En wilt u de status van uw aanvraag weten? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via 088 567 0200

Bent u van een bedrijf of goed doel? En heeft u een plan (initiatief) dat niet past in de regels van het omgevingsplan? Neem dan contact op met het Ondernemersplein via  ondernemersplein@haarlemmermeer.nl of via 0900 1852.