Stemmen

Op woensdag 22 november 2023 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. U kunt dan stemmen op de partij en kandidaat die u in de Tweede Kamer wilt. Op deze pagina leest u wanneer en hoe u kunt stemmen.

Mag ik stemmen?

U mag stemmen als u aan 3 voorwaarden voldoet:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U bent 18 jaar of ouder op 22 november 2023.
 • U staat ingeschreven in gemeente Haarlemmermeer op 9 oktober 2023 of eerder.

Wanneer mag ik stemmen?

U kunt stemmen op woensdag 22 november 2023 tussen 7.30 tot 21.00 uur. Op maandag 20 en dinsdag 21 november zijn de stembureaus gesloten.

Wat neem ik mee als ik ga stemmen?

Om te stemmen heeft u nodig:

 1. Uw stempas.
 2. Uw identiteitsbewijs. Als identiteitsbewijs kunt u uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs meenemen. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Zorg ervoor dat u uw stempas en identiteitsbewijs allebei bij u heeft als u gaat stemmen. U kunt niet stemmen als u alleen uw stempas of alleen uw identiteitsbewijs bij u heeft.

Hoe stem ik?

Stemmen werkt zo:

 1. U krijgt uw stempas thuisgestuurd via de post. De stempas wordt op z’n laatst 8 november 2023 bezorgd.
 2. De kandidatenlijst ontvangt u uiterlijk op 17 november 2023 via de post. Daarop staat algemene informatie over stemmen en een overzicht van de stembureaus. 
 3. U gaat naar het stembureau en laat daar uw stempas en identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) controleren. Let op: u kunt alleen stemmen als u uw stempas en uw identiteitsbewijs allebei bij u heeft.
 4. U krijgt uw stembiljet. In een stemhokje geeft u met rood potlood op de stembiljetten aan op welke partijkandidaat u stemt. U kunt ook blanco stemmen: dan vult u niets in. Zo gebruikt u wel uw stemrecht, maar geeft u geen voorkeur aan voor een partij of kandidaat.
 5. U doet uw stembiljet in de stembus die daarvoor bedoeld is. Dit staat duidelijk op de stembus aangegeven.  

Wilt u stemmen in een andere gemeente? Dan heeft u een kiezerspas nodig.

Waar kan ik stemmen?

U kunt stemmen bij een van de stembureaus in de gemeente Haarlemmermeer.

Hoe laat ik iemand anders voor me stemmen?

Kunt u niet stemmen op 22 november 2023? Dan kunt u iemand anders namens u laten stemmen. Dit heet iemand machtigen. Dat kan op 2 manieren: u geeft uw stempas persoonlijk aan de gemachtigde of u gebruikt een machtigingsformulier. 

Voorwaarden

Als u iemand namens u wilt laten stemmen, moet deze persoon aan 2 voorwaarden voldoen:

 1. De persoon die namens u stemt woont ook in gemeente Haarlemmermeer.
 2. De persoon die namens u stemt, stemt zelf ook op 22 november 2023. Hij of zij mag uw stem alleen uitbrengen tegelijkertijd met zijn of haar eigen stem.

Deze persoon mag voor maximaal 2 andere personen stemmen, naast zijn of haar eigen stem.

Iemand namens u laten stemmen met uw stempas

U kunt iemand machtigen met uw stempas. Dat werkt zo:

 1. U vult de achterkant van de stempas in. 
 2. U zet uw handtekening op de stempas. 
 3. Ook de persoon die u machtigt zet een handtekening op de stempas. 
 4. U geeft een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aan de persoon die u machtigt. Dit mag ook een foto zijn op een mobiele telefoon of tablet. Zorg dat de foto goed leesbaar is. 
 5. Deze persoon neemt de kopie en uw stempas mee wanneer hij of zij stemt.

Iemand namens u laten stemmen door een schriftelijk verzoek

U kunt een schriftelijk of mondeling verzoek doen om iemand te machtigen:

 • Vraag het schriftelijk aan. U downloadt het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen (pdf) en vult dit in. U zet uw handtekening op het formulier. Ook de persoon die namens u stemt zet een handtekening op het formulier. U stuurt uw verzoek per post naar: Gemeente Haarlemmermeer t.a.v. Burgerzaken, antwoordnummer 57, 2130 VB Hoofddorp. U hoeft u geen postzegel te plakken.  De gemeente heeft het formulier uiterlijk vrijdag 17 november om 17.00 nodig. Als wij het later ontvangen kunnen wij u geen machtiging sturen.
 • Maak een afspraak bij de balie. Dit kan tot en met vrijdag 17 november. U downloadt het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen (pdf) en vult dit in. U zet uw handtekening op het formulier. Ook de persoon die namens u stemt zet een handtekening op het formulier. De persoon die namens u stemt hoeft dan niet mee naar de afspraak. U levert het formulier in bij de balie. U kunt het formulier ook aan de balie invullen. De persoon die namens u stemt moet dan ook mee naar de afspraak. U kunt ook zonder afspraak langskomen. U moet dan misschien wel even wachten tot u geholpen wordt.

Kan ik stemmen in een andere gemeente?

Ja. Dan moet u een kiezerspas aanvragen. U kunt de kiezerspas zo aanvragen:

 • U kunt een schriftelijk verzoek doen. U downloadt het formulier Verzoek om een kiezerspas (pdf) en vult dit in. U stuurt uw verzoek per post naar: Gemeente Haarlemmermeer t.a.v. Burgerzaken, antwoordnummer 57, 2130 VB Hoofddorp. U hoeft u geen postzegel te plakken. De gemeente heeft het formulier uiterlijk vrijdag 17 november om 17.00 uur nodig. Als wij het later ontvangen kunnen wij u geen kiezerspas toesturen.
 • Maak een afspraak om een kiezerspas aan te vragen. Dit kan tot en met dinsdag 21 november. U downloadt het formulier Verzoek om een kiezerspas (pdf) en vult dit in. U zet uw handtekening op het formulier. U levert het formulier in bij de balie. U kunt het formulier ook aan de balie invullen. U kunt ook zonder afspraak langskomen. U moet dan misschien wel even wachten tot u geholpen wordt.

Wat doe ik als ik mijn stempas niet heb gehad of kwijt ben?

U krijgt op z'n laatst 8 november 2023 de stempas per post. 

Waar kan ik terecht met vragen?

Als u vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar verkiezingen@haarlemmermeer.nl. Of bellen naar 0900 1852.