Energietoeslag

Inwoners met een laag inkomen konden in 2022 energietoeslag krijgen van € 1.300 euro netto per huishouden. Ook in 2023 krijgen inwoners met een laag inkomen € 1.300 energietoeslag. De Rijksoverheid heeft dat besloten, omdat de energieprijzen nog steeds hoog zijn. U kunt de energietoeslag voor dit jaar nog niet aanvragen.

Kan ik nog energietoeslag voor 2022 aanvragen?

Nee, dat kan niet meer. U kon energietoeslag voor 2022 aanvragen tot en met 31 december 2022. 

Kan ik energietoeslag voor 2023 aanvragen?

Nee, dat kan nog niet. Wij kunnen de regeling pas uitvoeren als de wet daarvoor is goedgekeurd. Dat gebeurt waarschijnlijk in juni. Zodra we meer weten, leest u het op deze pagina.

Ik heb in 2022 energietoeslag aangevraagd. Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

De gemeente beslist over uw aanvraag. Wij laten u binnen 12 weken weten of uw aanvraag is goedgekeurd. Soms is de beslistermijn langer. Ook dit hoort u dan van ons. 

Wat zijn de voorwaarden voor energietoeslag 2023?

  • U woonde op 1 januari 2023 in Haarlemmermeer. 
  • U bent 21 jaar of ouder. 
  • U heeft een laag inkomen. U ontvangt een uitkering, pensioen of verdient maximaal 130% van het sociaal minimum. (In 2022 was dit was 120%.) Bekijk de normbedragen per 2023. 
  • U woont niet in een instelling. 
  • U bent niet dakloos of thuisloos. 

Heb ik bij een laag inkomen of weinig geld recht op energietoeslag?

Heeft u een laag inkomen of krijgt u AOW en heeft u geen aanvullend pensioen? Of werkt u als zelfstandige en verdient u weinig geld? Dan kunt u energietoeslag aanvragen.  

In gemeente Haarlemmermeer heeft u vanaf 1 januari 2023 recht op de energietoeslag als u maximaal 130% van het sociaal minimum verdient. Bekijk bij welk inkomen u recht heeft op energietoeslag

Heb ik bij een uitkering van de gemeente recht op energietoeslag?

U ontvangt de energietoeslag automatisch als u op 1 januari 2023 een uitkering van de gemeente kreeg. U krijgt het bedrag in 1 keer. U hoeft dan niet zelf energietoeslag aan te vragen. 

U krijgt de energietoeslag ook automatisch op uw rekening als: 

  • U elke maand bijzondere bijstand ontvangt van de gemeente. 
  • U een aanvullende inkomensvoorziening ouderen ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank. 

Heeft u na 1 januari 2023 een uitkering gekregen? En had u als inwoner van Haarlemmermeer een minimuminkomen op 1 januari 2023?  Dan kunt u later dit jaar energietoeslag aanvragen.  

Heb ik als student recht op energietoeslag?

Studenten hebben geen recht op energietoeslag. Sommige studenten hebben misschien wel recht op bijzondere bijstand voor gestegen energiekosten. Bekijk vraag en antwoord tegemoetkoming kosten energie voor studenten.

Kan ik tips en hulp krijgen om energie te besparen?

Heeft u een minimuminkomen? Dan kunt u hulp krijgen bij het besparen van energie. De Energiebank Haarlemmermeer geeft gratis energieadvies. Dit is een advies aan huis door een energiecoach. Ook kan er een fixer langskomen. Dat is iemand die helpt bij het installeren van gratis kleine energiebesparende maatregelen. Samen kijkt u wat er mogelijk is in uw woning.

Bekijk 12 simpele maatregelen om energie te besparen

Kan ik hulp krijgen bij geldzorgen?

Ja, dat kan. U kunt betaalafspraken maken met uw energiebedrijf. Of u kunt hulp bij schulden krijgen. Schuldhulp via de gemeente is gratis. U kunt ook hulp krijgen als u nog géén schulden heeft.

Een vrijwilliger van Humanitas of Meerwaarde kan u helpen bij uw financiële administratie. Ook kan er gratis een energiecoach van Energiebank Haarlemmermeer langskomen. De energiecoach helpt grip te krijgen op de energierekening en geeft praktische besparingstips.