Energietoeslag

Heeft u een laag inkomen en kunt u daarmee uw energierekening niet betalen? Dan kunt u energietoeslag krijgen. Met dit extra geld kunt u een deel van de energiekosten betalen. De energietoeslag is een bedrag van € 1300 netto per huishouden. U kunt dit maar 1 keer aanvragen. In 2023 wordt opnieuw € 1300 energietoeslag uitgekeerd.

Krijg ik de energietoeslag in 1 keer?

Dat hangt af van uw situatie. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • U doet nu een aanvraag: u krijgt het totale bedrag van € 1.300 in 1 keer automatisch uitgekeerd.
 • U heeft een toeslag van € 800 aangevraagd maar nog niet ontvangen: u krijgt het totale bedrag van € 1.300 in 1 keer automatisch.
 • U heeft de toeslag van € 800 aangevraagd én ontvangen: de verhoging met € 500 heeft u eind oktober automatisch ontvangen.

Wat heb ik nodig voor het invullen van het formulier?

 • Uw DigiD. 
 • DigiD van uw partner, als u een partner heeft. 
 • Uw inkomsten uit januari 2022 en een bewijs of bewijzen daarvan. 
 • De inkomsten van uw partner uit januari 2022 en een bewijs of bewijzen daarvan.
 • Een afschrift (foto of schermafdruk) van uw bankrekening waarop uw naam en bankrekeningnummer staan.

Heeft u moeite met het invullen van het formulier? U kunt hulp krijgen via een cliëntondersteuner.

Heb ik bij een laag inkomen of weinig geld recht op energietoeslag?

Heeft u een laag inkomen of krijgt u AOW en heeft u geen aanvullend pensioen? Of werkt u als zelfstandige en verdient u weinig geld? Dan kunt u energietoeslag aanvragen. 

Bekijk bij welk inkomen u recht heeft op energietoeslag.

Heb ik bij een uitkering van de gemeente recht op energietoeslag?

Op 1 januari 2022 een uitkering

Ontving u op 1 januari 2022 een uitkering van de gemeente? Dan heeft u de energietoeslag automatisch ontvangen. U hoefde de energietoeslag dus niet zelf aan te vragen.

U kreeg u de energietoeslag ook automatisch op uw rekening als:

 • u elke maand bijzondere bijstand ontvangt van de gemeente.
 • u een aanvullende inkomensvoorziening ouderen van de Sociale Verzekeringsbank ontvangt.

Na 1 januari 2022 een uitkering

Heeft u na 1 januari 2022 een uitkering gekregen? En had u als inwoner van Haarlemmermeer een minimuminkomen op 1 januari 2022?  Dan kunt u alsnog de energietoeslag aanvragen. Dit kan via de knop ‘Energietoeslag aanvragen’.

Heb ik als student recht op energietoeslag?

Studenten hebben geen recht op energietoeslag. Sommige studenten hebben misschien wel recht op bijzondere bijstand voor gestegen energiekosten. Studenten kunnen de bijzondere bijstand voor gestegen energiekosten via bovenstaand formulier aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden voor energietoeslag?

 • U woonde op 1 januari 2022 in Haarlemmermeer.
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U heeft een laag inkomen.
 • U woont niet in een instelling.
 • U bent niet dakloos of thuisloos.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

De gemeente beslist over uw aanvraag. Wij laten u binnen 12 weken weten of uw aanvraag is goedgekeurd. Soms is de beslistermijn langer. Ook dit hoort u dan van ons.

Kan ik tips en hulp krijgen om energie te besparen?

Heeft u een minimuminkomen? Dan kunt u hulp krijgen bij het besparen van energie. De Energiebank Haarlemmermeer geeft gratis energieadvies. Dit is een advies aan huis door een energiecoach. Ook kan er een fixer langskomen. Dat is iemand die helpt bij het installeren van gratis kleine energiebesparende maatregelen. Samen kijkt u wat er mogelijk is in uw woning.