Energietoeslag

Energietoeslag is geld voor inwoners met een laag inkomen voor energiekosten. De energietoeslag voor 2023 is € 1.300. Aanvragen kon tot en met 30 juni 2024. Er komt geen energietoeslag voor 2024.

Voor wie is de energietoeslag 2023?

Huishoudens met een (gezamenlijk) inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Had u in 2022 geen recht op een energietoeslag? Dan heeft u dit over 2023 misschien wel. Bekijk de normbedragen voor 2023 onderaan deze pagina.

Of u de energietoeslag 2023 krijgt en wat u daarvoor moet doen, leest u hieronder.

Ik woon met meerdere personen in mijn woning

 • U heeft een bijstandsuitkering, periodieke bijzondere bijstand, IOAW- IOAZ- of een AIO-uitkering.
 • U bent 21 jaar of ouder.

U krijgt de energietoeslag niet automatisch. U kunt nu de energietoeslag 2023 aanvragen via de knop 'Energietoeslag aanvragen'.

Ik ben tussen 1 oktober 2022 en 30 juni 2023 in Haarlemmermeer gaan wonen

 • U heeft een bijstandsuitkering, periodieke bijzondere bijstand, IOAW- IOAZ- of een AIO-uitkering.
 • U bent 21 jaar of ouder.

U krijgt de energietoeslag niet automatisch. U kunt nu de energietoeslag 2023 aanvragen via de knop 'Energietoeslag aanvragen'.

Ik heb energietoeslag 2022 van een andere gemeente gekregen

 • U bent 21 jaar of ouder.

U krijgt de energietoeslag niet automatisch. U kunt nu de energietoeslag 2023 aanvragen via de knop 'Energietoeslag aanvragen'. 

Ik heb géén bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ- of een AIO-uitkering.

 • U heeft wel een netto inkomen lager dan 130% van de bijstandsnorm.
 • U bent 21 jaar of ouder.

U krijgt de energietoeslag niet automatisch. U kunt nu de energietoeslag 2023 aanvragen via de knop 'Energietoeslag aanvragen'. 

Ik ben kostendeler of heb een ander/hoger inkomen dan vorig jaar

 • U bent 21 jaar of ouder.

Bekijk eerst de normbedragen voor 2023 onderaan deze pagina of u in aanmerking komt voor energietoeslag 2023. Als u in aanmerking komt kunt u de energietoeslag 2023 aanvragen via de knop 'Energietoeslag aanvragen'.  

Ik ben student

Studenten hebben geen recht op de energietoeslag 2023 van de gemeente. U kunt wel een eenmalige toeslag van € 400 krijgen van DUO. DUO keert dit bedrag vanaf januari 2024 automatisch uit. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden voor de tegemoetkoming energiekosten 2023 studentenexterne-link-icoon op de website van de Rijksoverheid. 

Heeft u geen energietoeslag 2023 ontvangen? Maar heeft u er misschien wel recht op? Dan kunt u nu energietoeslag 2023 aanvragen via de knop 'Energietoeslag aanvragen'. Kijk voordat u dat doet eerst goed op uw bijschrijvingen of u de energietoeslag 2023 al heeft ontvangen. 

Wat zijn de voorwaarden voor de energietoeslag 2023?

 • U woont op de datum van uw aanvraag in Haarlemmermeer. 
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U heeft een laag inkomen in november 2023 of december 2023. U ontvangt een uitkering, pensioen of verdient maximaal 130% van het sociaal minimum. Bekijk de 130% bijstandsnormbedragen voor 2023.
 • U woont niet in een instelling.
 • U bent niet dakloos of thuisloos.

Wat heb ik nodig voor het invullen van het formulier?

 • Uw DigiD en eventueel de DigiD van uw partner.
 • Uw inkomsten uit werk, uitkering en overige inkomsten. 
  - Specificatie november 2023 of december 2023 en een bewijs of bewijzen daarvan. 
 • De inkomsten van uw partner uit werk of uitkering en overige inkomsten. 
  - Specificatie november 2023 of december 2023 en een bewijs of bewijzen daarvan. 
 • Uw inkomsten uit eigen onderneming als dat van toepassing is. 
  - Definitieve belastingaanslag van uw eigen onderneming van het jaar 2022. 
 • De inkomsten van uw partner uit eigen onderneming als dat van toepassing is. 
  - Definitieve belastingaanslag van de onderneming van uw partner van het jaar 2022. 
 • Een afschrift (foto of schermafdruk) van uw bankrekening waarop uw naam en bankrekeningnummer staan. 
 • Het energiecontract waarop uw naam of die van uw partner staat.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

De gemeente beslist over uw aanvraag. Wij laten u binnen 8 weken weten of uw aanvraag is goedgekeurd. Soms is de beslistermijn langer. Ook dit hoort u dan van ons. 

Kan ik hulp krijgen bij geldzorgen?

U kunt afspraken over betalen maken met uw energiebedrijf. Of u kunt hulp bij schulden krijgen. Schuldhulp via de gemeente is gratis. U kunt ook hulp krijgen als u nog géén schulden heeft.

Een vrijwilliger van Humanitas of Meerwaarde kan u helpen bij uw financiële administratieexterne-link-icoon. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Dan kunt u ook bij de bibliotheek terechtexterne-link-icoon.

Ook kan er gratis een energiecoach van Energiebank Haarlemmermeerexterne-link-icoon langskomen. De energiecoach helpt grip te krijgen op de energierekening en geeft praktische besparingstips.

Kan ik tips en hulp krijgen om energie te besparen?

Ja, u kunt u hulp krijgen bij het besparen van energie. De Energiebank Haarlemmermeerexterne-link-icoon geeft gratis energieadvies. Dit is een advies aan huis door een energiecoach. Ook kan er een fixer langskomen. Dat is iemand die helpt bij het installeren van gratis kleine maatregelen. Daarmee kunt u energie besparen. Samen kijkt u wat er mogelijk is in uw woning.

Bekijk simpele dingen die u kunt doen om energie te besparen.

Wat waren de netto bedragen 130% bijstandsnorm in 2023?

Bedragen 130% bijstandsnorm als u 21 jaar of ouder bent tot de AOW-leeftijd

U bent:Zonder vakantiegeld
Alleenstaande of alleenstaande ouder€ 1.502,53
Gehuwd of samenwonend€ 2.146,46

Bedragen 130% bijstandsnorm als u de AOW-leeftijd heeft

U bent:Zonder vakantiegeld
Alleenstaande of alleenstaande ouder€ 1.676,71
Gehuwd of samenwonend€ 2.276,85