Energietoeslag

Inwoners met een laag inkomen konden in 2022 energietoeslag krijgen van € 1.300 euro netto per huishouden. Ook in 2023 krijgen inwoners met een laag inkomen € 1.300 energietoeslag. De Rijksoverheid heeft dat besloten, omdat de energieprijzen nog steeds hoog zijn. U kunt de energietoeslag voor dit jaar nog niet aanvragen.

Kan ik energietoeslag voor 2023 aanvragen?

Nee, dat kan nog niet. Wij kunnen de regeling pas uitvoeren als de wet daarvoor is goedgekeurd. De nieuwe wet is waarschijnlijk deze zomer klaar. Daarna kunnen we aanvragen voor energietoeslag behandelen en deze betalen. Zodra we meer weten, leest u het op deze pagina.

Moet ik weer energietoeslag aanvragen als ik het in 2022 heb aangevraagd? 

Als u in 2022 energietoeslag heeft gekregen, hoeft u dit niet opnieuw aan te vragen. De gemeente gaat na of u met uw inkomen voldoet aan de voorwaarden. Heeft u in 2022 energietoeslag uit een andere gemeente gekregen? Dan moet u de energietoeslag wel opnieuw aanvragen.

In 2023 kunt u energietoeslag krijgen als u 130% van het sociaal minimum verdient. In 2022 was dit 120%. Had u in 2022 geen recht op energietoeslag? Dan heeft u dit in 2023 misschien wel. Bekijk de normbedragen voor 2023.

Wat zijn de voorwaarden voor energietoeslag 2023?

  • U woont op de datum van uw aanvraag in Haarlemmermeer.  
  • U bent 21 jaar of ouder.  
  • U heeft een laag inkomen op de datum van uw aanvraag. U ontvangt een uitkering, pensioen of verdient maximaal 130% van het sociaal minimum. (In 2022 was dit was 120%.) Bekijk de normbedragen per 2023. De Rijksoverheid gebruikt een grens van 120% van het minimuminkomen.
  • U woont niet in een instelling.  
  • U bent niet dakloos of thuisloos.  

Heeft u in 2022 energietoeslag aangevraagd en gekregen? Dan hoeft u dit niet opnieuw aan te vragen. Heeft u in 2022 energietoeslag uit een andere gemeente gekregen? Dan moet u dit wel opnieuw aanvragen.

Heb ik bij een uitkering van de gemeente recht op energietoeslag?

U ontvangt de energietoeslag automatisch als u op 1 januari 2023 een uitkering van de gemeente kreeg. U krijgt het bedrag in 1 keer. U hoeft dan niet zelf energietoeslag aan te vragen.  

  • U krijgt de energietoeslag ook automatisch op uw rekening als:  
  • U elke maand bijzondere bijstand ontvangt van de gemeente.  
  • U een aanvullend inkomen ouderen ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank.  Dit is wat anders dan een  AOW.

Heeft u na 1 januari 2023 een uitkering gekregen? En had u als inwoner van Haarlemmermeer een minimuminkomen?  Dan kunt u later dit jaar energietoeslag aanvragen.

Heb ik als student recht op energietoeslag?

Studenten hebben geen recht op energietoeslag. Sommige studenten hebben misschien wel recht op bijzondere bijstand voor gestegen energiekosten. Bekijk vraag en antwoord tegemoetkoming kosten energie voor studenten.

Kan ik hulp krijgen bij geldzorgen?

U kunt afspraken over betalen maken met uw energiebedrijf. Of u kunt hulp bij schulden krijgen. Schuldhulp via de gemeente is gratis. U kunt ook hulp krijgen als u nog géén schulden heeft.

Een vrijwilliger van Humanitas of Meerwaarde kan u helpen bij uw financiële administratie. Ook kan er gratis een energiecoach van Energiebank Haarlemmermeer langskomen. De energiecoach helpt grip te krijgen op de energierekening en geeft praktische besparingstips.

Kan ik tips en hulp krijgen om energie te besparen?

Ja, u kunt u hulp krijgen bij het besparen van energie. De Energiebank Haarlemmermeer geeft gratis energieadvies. Dit is een advies aan huis door een energiecoach. Ook kan er een fixer langskomen. Dat is iemand die helpt bij het installeren van gratis kleine maatregelen. Daarmee kunt u energie besparen. Samen kijkt u wat er mogelijk is in uw woning.

Bekijk simpele dingen die u kunt doen om energie te besparen.