Hulp bij uw financiële administratie

Heeft u problemen met het bijhouden van uw administratie voor geldzaken? Bent u het overzicht kwijt? Een vrijwilliger van Humanitas of MeerWaarde kan u hiermee helpen. Die persoon komt dan bij u thuis.

Kan ik hulp krijgen bij mijn financiële administratie en budgetbeheer?

In Haarlemmermeer kunnen vrijwilligers van Humanitas of MeerWaarde helpen met uw geldzaken en financiële administratie. Een vrijwilliger komt bij u thuis om samen met u uw geldzaken en administratie op orde te krijgen. Kijk verder bij Humanitas thuisadministratieexterne-link-icoon en MeerWaarde helpt overzicht krijgen in thuisadministratieexterne-link-icoon. De vrijwilligers helpen gratis. Zij hebben kennis van en ervaring met financiële en administratieve zaken.

Naast Humanitas en MeerWaarde zijn er nog een paar organisaties die u kunnen helpen bij uw financiële administratie.

Migrantenorganisaties Inloopspreekuur (MOI)

U kunt naar het MOI als u een migratieachtergrond heeft. Het MOI kan u helpen bij vragen over (financiële) administratie.
https://www.moi-haarlemmermeer.nlexterne-link-icoon

MEE

Een ondersteuner van MEE Amstel en Zaan kan u advies geven over regelingen, geldzaken, administratie, zorgtoeslag en schulden.
www.mee-az.nlexterne-link-icoon
informatie@mee-az.nl
020 512 7272

Informatiepunt digitale overheid

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren van de overheid? Het Informatiepunt digitale overheid kan u helpen bij het invullen van digitale formulierenexterne-link-icoon. Bijvoorbeeld als u huurtoeslag of studiefinanciering wilt aanvragen.

Wat doe ik bij schulden of betalingsachterstanden?

Heeft u schulden of een betalingsachterstand, dan kunt u schuldhulpverlening aanvragen. Een medewerker van Verder (voorheen PLANgroep) neemt binnen 2 werkdagen contact met u op. Komt u in aanmerking voor hulp,  dan maakt u een plan om uw schulden af te lossen. Door budgetbeheer ontstaan er geen (nieuwe) schulden. En met budgetcoaching leert u weer zelf uw geldzaken te regelen.

Verder, voor schuldhulpverleningexterne-link-icoon voert schuldhulpverlening en budgetbeheer uit voor inwoners van Haarlemmermeer in opdracht van de gemeente.

Kom ik in aanmerking voor hulp bij financiële administratie?

U komt in aanmerking onder de volgende voorwaarden:

  • U woont in de gemeente Haarlemmermeer.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft inkomen of een uitkering.