Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie van Haarlemmermeer bestaat uit ruim 900 formatieplaatsen. De werknemers werken hard om de ruim 154.000 inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente goed van dienst te zijn.

In de visie van de organisatie staat de vraag van de klant centraal. Medewerkers hebben oog voor de omgeving en voor de organisatie met haar politieke spanningsveld. De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie werken samen aan de ambitie om een van de beste servicegemeenten van Nederland te zijn. 

Daarbij staat centraal dat u als inwoner weet wat u van ons mag en kan verwachten. Daarom zijn servicebeloften ontwikkeld en samengevoegd in een kwaliteitshandvest. U weet hierdoor precies waar u aan toe bent als u ons belt, bezoekt, schrijft of mailt. Een servicebelofte is een belofte van ons aan u.


Directie gemeente Haarlemmermeer

Naast de algemeen directeur / gemeentesecretaris, heeft de gemeente Haarlemmermeer 4 directeuren. Samen vormen zij de directie van de gemeente Haarlemmermeer. Daarbij hebben directieleden een bepaalde portefeuille en sturen ieder een aantal clusters aan. 

Directieleden gemeente Haarlemmermeer