Welkom bij gemeente Haarlemmermeer

Gemeentelijke organisatie

In de gemeente Haarlemmermeer zetten dagelijks 1200 gemeenteambtenaren zich in voor ruim 163.000 inwoners. Zij doen dat samen met de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en onder leiding van het directieteam.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit 19 clusters en de griffie. De medewerkers zijn actief op verschillende terreinen. Zij maken beleid (bijvoorbeeld woningbouw en mobiliteit), verlenen diensten, geven informatie en dragen zorg voor de omgeving en het welzijn van alle inwoners.

In al onze dienstverlening staan 4 serviceprincipes centraal: makkelijk, betrouwbaar, menselijk en verbonden. 

Een afbeelding met een organogram waarin de namen van de 4 domeinen en 19 clusters van de gemeente in staan.

Organogram van de gemeentelijke organisatie

Overzicht van de organisatie

De afbeelding hierboven laat zien hoe de gemeente Haarlemmermeer is georganiseerd. De organisatie heeft 4 domeinen:

 • Fysiek
 • Sociaal
 • Bestuur en control
 • Bedrijfsvoering en Klant Contact Centrum 

Verschillende afdelingen

De 4 domeinen bestaan uit verschillende afdelingen. Dat zijn in totaal 19 afdelingen (clusters) en de griffie.

Het Fysiek Domein bestaat uit de clusters: 

 • Projecten
 • Veiligheid
 • Beheer en Onderhoud
 • Ingenieursbureau
 • Gebieds- en Relatiemanagement
 • Grond- en Vastgoedzaken
 • Ruimte, Economie en Duurzaamheid

Het Sociaal Domein bestaat uit de clusters: 

 • Samenleving, Sport en Cultuur
 • Sociale Dienstverlening
 • Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg

Het Domein Bestuur en control bestaat uit de clusters: 

 • Staf, Bestuur en Directie
 • Corporate Control

Het Domein Bedrijfsvoering en Klantcontactcentrum bestaat uit de clusters:

 • Facility Management
 • Financiën en Administratie
 • Inkoop en Juridische Zaken
 • Communicatie en Externe Betrekkingen
 • Human Resource Management
 • Klant Contact Centrum
 • Info+

De directie van Haarlemmermeer

Het directieteam geeft leiding aan de gemeentelijke organisatie. Op de pagina Directie leest u meer over de verantwoordelijkheden en de nevenfuncties van de directieleden.