Gemeentelijke organisatie

In de gemeente Haarlemmermeer zetten dagelijks 1200 gemeenteambtenaren zich in voor 160.000 inwoners. Zij doen dat samen met de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en onder leiding van het directieteam.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit 19 clusters en de griffie. De medewerkers zijn actief op verschillende terreinen. Zij maken beleid (bijvoorbeeld woningbouw en mobiliteit), verlenen diensten, geven informatie en dragen zorg voor de omgeving en het welzijn van alle inwoners.

In al onze dienstverlening staan 4 serviceprincipes centraal: makkelijk, betrouwbaar, menselijk en verbonden. 

De directie van de gemeente Haarlemmermeer

5 directeuren vormen samen de directie en sturen de clusters aan. Elke directeur is verantwoordelijk voor een portefeuille met onderwerpen en projecten. De gemeentesecretaris is ook algemeen directeur.

Gemeentesecretaris en algemeen directeur Michiel Ruis 

Michiel Ruis is sinds februari 2022 gemeentesecretaris van Haarlemmermeer. De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en adviseert het college van burgemeester en wethouders. De gemeentesecretaris zorgt voor verbinding tussen de ambtenaren en het bestuur over de opgaven in de gemeente. Michiel stuurt de clusters Concern control en Staf, bestuur en directie aan. 

Nevenfuncties 

 • Directeur Hoofdvaart BV per 15 april 2022: onbetaalde nevenfunctie verbonden aan het ambt. 
 • Voorzitter VVE Melior per 1 januari 2015: onbetaalde nevenfunctie niet verbonden aan het ambt. 

Directeur Rob van Daal 

Portefeuille 

 • Grondzaken en Vastgoed 
 • Beheer Openbare Buitenruimte 
 • Gebiedsgericht werken 
 • Participatie 
 • Economische Zaken 
 • Water en Milieu 

Nevenfuncties 

 • Lid Raad van Toezicht C-creators: per 1 februari 2019, onbetaalde nevenfunctie verbonden aan het ambt. 
 • Directeur Recreatieplas Haarlemmermeer B.V.: per 1 februari 2020, onbetaalde nevenfunctie verbonden aan het ambt. 

Directeur Terry van der Steen 

Portefeuille 

 • Sociale Dienstverlening 
 • Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg 
 • Samenleving, Sport en Cultuur 
 • Onderwijs en Onderwijshuisvesting 
 • Wonen/woonbeleid/wonen met zorg 
 • Projecten 

Nevenfuncties 

 • Bestuurslid Federatie van de Algemene Middelenmanagers bij de Overheid (FAMO). Per  1 februari 2020, onbetaalde nevenfunctie niet verbonden aan het ambt. 
 • Lid Strategische Adviesraad programma Kind naar Gezonder Gewicht. Per 1 augustus 2022, onbetaalde nevenfunctie niet verbonden aan het ambt. 

Directeur Audrey Cremer 

Portefeuille 

 • Financiën 
 • Dienstverlening 
 • Digitalisering 
 • Bedrijfsvoering 
 • Communicatie en externe betrekkingen

Geen nevenfuncties 

Directeur Senta Modder 

Portefeuille 

 • Ruimtelijk beleid 
 • Omgevingswet 
 • Schaalsprong woningbouw 
 • Mobiliteit 
 • Metro Noord-Zuidlijn 
 • Duurzaamheid 
 • Energietransitie 
 • Veiligheidsontwikkeling 
 • Schiphol 
 • Park21 

Nevenfuncties 

 • Bestuurslid atletiekvereniging AV Clytoneus te Woerden per 1 januari 2018: onbetaalde nevenfunctie niet verbonden aan het ambt. 
De vijf directieleden van gemeente Haarlemmermeer naast elkaar op de trap van het gemeentekantoor.

Van links naar rechts: Terry van der Steen, Audrey Cremer, Senta Modder, Michiel Ruis, Rob van Daal.