Directie

De 5 directeuren vormen samen de directie en sturen de clusters aan. Elke directeur is verantwoordelijk voor een portefeuille met onderwerpen en projecten. De gemeentesecretaris is ook algemeen directeur.

Gemeentesecretaris, algemeen directeur: Cees Vermeer

Cees Vermeer is per 1 december 2023 gemeentesecretaris van Haarlemmermeer. De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en adviseert het college van burgemeester en wethouders. De gemeentesecretaris zorgt voor verbinding tussen de ambtenaren en het bestuur over de opgaven in de gemeente. Cees stuurt de clusters Corporate control en Staf, bestuur en directie aan.

Nevenfuncties 

 • Voorzitter raad van commissarissen Trivire: 2019-heden, betaalde nevenfunctie niet verbonden aan het ambt.
 • Columnist Binnenlands Bestuur: 2020-heden, onbetaalde nevenfunctie niet verbonden aan het ambt.

Directeur: Rob van Daal

Portefeuille

 • Grondzaken en Vastgoed
 • Beheer Openbare Buitenruimte
 • Gebiedsgericht werken
 • Participatie
 • Economische Zaken
 • Water en Milieu

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht C-creators: per 1 februari 2019, onbetaalde nevenfunctie verbonden aan het ambt.

Directeur Terry van der Steen

Portefeuille

 • Sociale Dienstverlening
 • Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg
 • Samenleving, Sport en Cultuur
 • Onderwijs en Onderwijshuisvesting
 • Wonen/woonbeleid/wonen met zorg
 • Projecten

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Federatie van de Algemene Middelenmanagers bij de Overheid (FAMO). Per  1 februari 2020, onbetaalde nevenfunctie niet verbonden aan het ambt.
 • Lid Strategische Adviesraad programma Kind naar Gezonder Gewicht. Per 1 augustus 2022, onbetaalde nevenfunctie niet verbonden aan het ambt.

Directeur Audrey Cremer

Portefeuille

 • Financiën
 • Dienstverlening
 • Digitalisering
 • Bedrijfsvoering
 • Communicatie en externe betrekkingen

Nevenfuncties

 • Directeur Hoofdvaart BV per 1 november 2023: onbetaalde nevenfunctie verbonden aan het ambt.

Directeur Senta Modder

Portefeuille

 • Ruimtelijk beleid
 • Omgevingswet
 • Schaalsprong woningbouw
 • Mobiliteit
 • Metro Noord-Zuidlijn
 • Duurzaamheid
 • Energietransitie
 • Veiligheidsontwikkeling
 • Schiphol
 • Park21

Nevenfuncties 

 • Bestuurslid atletiekvereniging AV Clytoneus te Woerden per 1 januari 2018: onbetaalde nevenfunctie niet verbonden aan het ambt.

Foto van de directie, van links naar rechts: Cees Vermeer, Senta Modder, Rob van Daal, Terry van der Steen, Audrey Cremer.

Van links naar rechts: Cees Vermeer, Senta Modder, Rob van Daal, Terry van der Steen, Audrey Cremer.