Gehandicaptenparkeerkaart

Kunt u niet meer zelfstandig lopen? En is het daarom nodig dat u dichtbij uw bestemming parkeert? Dan kunt u misschien een gehandicaptenparkeerkaart (gpk) krijgen. Met deze kaart mag u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Voor de aanvraag is een medisch onderzoek verplicht. Een onafhankelijke arts voert het onderzoek uit.

Kom ik in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart?

Er zijn 3 soorten gehandicaptenparkeerkaarten. Hieronder staat wanneer u hiervoor in aanmerking komt.

Bestuurderskaart

U kunt een bestuurderskaart aanvragen als u een bestuurder bent van een motorvoertuig. Dit voertuig heeft meer dan 2 wielen of is een brommobiel, én:

 • U heeft door een aandoening of gebrek een beperking met lopen. Dit duurt minimaal een half jaar.
 • U kunt met hulpmiddelen minder dan 100 meter zelfstandig lopen of u heeft een rolstoel nodig.

Passagierskaart

U kunt een passagierskaart aanvragen als u voor het vervoer altijd de hulp van een bestuurder nodig heeft.

Instellingskaart

De instellingskaart is voor het vervoeren van bewoners van een instelling. Alleen de instelling kan deze kaart aanvragen.

De bestuurderskaart en passagierskaart zijn gebonden aan een persoon. U kunt de kaart daardoor in iedere auto gebruiken. De instellingskaart is gebonden aan een instelling. 

Welke soorten parkeerkaarten zijn er?

Er zijn 3 soorten parkeerkaarten:

 • Bestuurderskaart: als u zelf auto rijdt.

 • Passagierskaart: als u reist als bijrijder. Deze kaart is ook te gebruiken als u zelf geen auto heeft, maar in de auto van iemand anders meerijdt.

 • Instellingskaart: voor vervoer van bewoners van een instelling.

De bestuurderskaart en passagierskaart zijn persoonsgebonden. U kunt de kaart daardoor in iedere auto gebruiken. De instellingskaart is gebonden aan een instelling. 

Wat kost een gehandicaptenparkeerkaart?

 • Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart en het medisch onderzoek kost in totaal € 262,95.

 • Heeft u eerder een gehandicaptenparkeerkaart gehad én staat in het medisch advies dat door de blijvende beperking nieuw medisch onderzoek niet nodig is? Dan kost het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart € 80,10.

 • Heeft u een minimuminkomen? Dan kunt u deze kosten misschien vergoed krijgen als bijzondere bijstand.

Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart aangevraagd, maar komt u er niet voor in aanmerking? Dan betaalt u toch de kosten voor het in behandeling nemen van uw aanvraag en de kosten voor het medisch onderzoek.

Hoe lang is een gehandicaptenparkeerkaart geldig?

Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. De kaart is geldig binnen alle landen van de Europese Unie (EU), Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Hoe verleng ik mijn gehandicaptenparkeerkaart?

U kunt tot 12 weken voor de verloopdatum van uw gehandicaptenparkeerkaart een nieuwe kaart aanvragen via de knop Verzoek voor een gehandicaptenparkeerkaartexterne-link-icoon.

Hoe dien ik een verzoek voor een gehandicaptenparkeerkaart in?

Voor bestuurders en passagiers

U dient een verzoek in voor een bestuurderskaart of passagierskaart via de knop Verzoek voor een gehandicaptenparkeerkaartexterne-link-icoon.

Voor instellingen

Een verzoek voor een instellingskaart stuurt u naar info@haarlemmermeer.nl met als onderwerp ‘aanvraag instellingskaart’. In de e-mail zet u de volgende gegevens:

 • Naam instelling
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Contactpersoon
 • Aantal gehandicaptenparkeerkaarten

Wat doe ik als mijn parkeerkaart kwijt of gestolen is?

Bent u uw gehandicaptenparkeerkaart kwijt of is deze gestolen? Dien een verzoek in voor een gehandicaptenparkeerkaart. U betaalt opnieuw kosten voor het aanvragen van de gehandicaptenparkeerkaartexterne-link-icoon

De vervangende kaart is even lang of kort gelding als de verloren kaart. Is uw kaart nog maar kort geldig? Dan kunt u misschien beter uw kaart verlengen.

Wanneer krijg ik reactie op mijn verzoek?

Na het invullen van het formulier ontvangt u een bevestiging van uw aanvraag en de factuur.

De gemeente verwerkt uw aanvraag binnen 8 weken.

Wat zijn de parkeerregels binnen Haarlemmermeer?

Parkeren op de stoep

Rijdt u met een invalidenvoertuig zoals Canta-voertuigen of scootmobiel? U mag dan op de stoep parkeren. Ook als u geen gehandicaptenparkeerkaart heeft. Personenauto’s mogen niet op de stoep parkeren.

Parkeerverbod

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u ondanks een parkeerverbod op de volgende plaatsen parkeren: 

 • Langs de gele onderbroken streep.
 • Op een woon- of winkelerf.
 • In een parkeerverbodzone. 

Deze voorwaarden gelden:

 • Uw gehandicaptenparkeerkaart is geldig en ligt duidelijk zichtbaar in de auto.
 • Uw parkeerschijf is duidelijk zichtbaar met daarop het tijdstip vanaf u parkeert.
 • U mag maximaal 3 uur parkeren.
 • Uw voertuig staat niet in de weg en vormt geen gevaar voor het overige verkeer.

Parkeerschijfzone

Parkeert u met een gehandicaptenkaart? Dan zijn de regels van de parkeerschijfzone niet van toepassing. Wel moet u voldoen aan deze voorwaarden:

 • Uw geldige gehandicaptenparkeerkaart is geldig en ligt duidelijk zichtbaar in de auto.
 • Uw voertuig staat niet in de weg en vormt geen gevaar het overige verkeer.

Betaald parkeren

In de gemeente Haarlemmermeer zijn parkeergebieden aangewezen waar iedereen moet betalen voor het gebruik van de parkeerplaats. Dit geldt ook voor algemene invalidenparkeerplaatsen. Bekijk de parkeerzones in Haarlemmermeer op de interactieve kaart 'betaald parkeren en blauwe zones'externe-link-icoon.

In de volgende situaties hoeft u niet te betalen:

 • U parkeert een invalidenvoertuig. Onder een invalidenvoertuig vallen Canta-voertuigen en brommobielen die maximaal 45 kilometer per uur kunnen rijden.
 • U parkeert een personenauto in Hoofddorp in een C-Zone en uw geldige gehandicaptenparkeerkaart ligt duidelijk zichtbaar in de auto.
 • U parkeert een personenauto in Hoofddorp in een A- en B-Zone. Hiervoor gelden deze voorwaarden:
  • U mag maximaal 3 uur parkeren. Daarna betaalt u de reguliere parkeerkosten.
  • Uw geldige gehandicaptenparkeerkaart ligt duidelijk zichtbaar in de auto.
  • Uw parkeerschijf is duidelijk zichtbaar met de aanvangstijd van parkeren.

Op Schiphol kunt u gebruikmaken van de gehandicaptenparkeerplaatsen. In combinatie met de parkeerschijf parkeert u maximaal 3 uur gratis. Daarna betaalt u de reguliere parkeerkosten.

Waar vind ik meer informatie over parkeerregels en parkeervoorzieningen voor gehandicapten?

De parkeerregels voor het gebruik van de gehandicaptenparkeerkaart verschillen per gemeente. Neem voor alle regels contact op met de gemeente of de lokale dienst parkeerbeheer.

De parkeerregels voor het gebruik van de gehandicaptenparkeerkaart verschillen per land. Bekijk de regels per landexterne-link-icoon. De informatie is in het Engels.

Heeft u vragen over de parkeerregels in Haarlemmermeer? Neem contact op via info@haarlemmermeer.nl of bel naar 0900 1852.