Erfgoedcommissie

In gemeente Haarlemmermeer adviseert de erfgoedcommissie over alles wat direct of indirect met erfgoedzorg en erfgoedbeleid te maken heeft. De erfgoedcommissie kijkt naar vergunningen voor de verbouw of sloop van panden, over plaatsing van panden op de monumentenlijst en over restauratiesubsidies.

Heeft u vragen over archeologie of archeologiebeleid? Neem contact op met Jertske Pasman, Beleidsadviseur Erfgoed en Cultuur. Zij is maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar op 06 14 44 37 19. Natuurlijk kunt u ook een e-mail sturen.

Taken

De taken van de commissie en de uitvoering ervan liggen vast in een erfgoedverordening en het commissiereglement. Voor inzage in het commissiereglement neemt u contact op met de secretaris mw. C. Klein: c.klein@haarlemmermeer.nl.


Vergaderingen

De erfgoedcommissie vergadert 1 keer per maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. Soms vergadert de commissie via mail en zijn vergaderingen dus niet bij te wonen.

Wilt u een vergadering bijwonen of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met de secretaris van de commissie door een brief te sturen aan:

Gemeente Haarlemmermeer
Secretaris erfgoedcommissie (Dienstverlening/Vergunningen)
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Ook kunt u bellen naar ons algemene telefoonnummer: 0900 1852.

Tijd en locatie

Vergadertijd: 19.45 – 22.45 uur
Vergaderzaal: Van Lijnden van Hemmenzaal (raadhuis, Hoofddorp)

Vergaderdata

Dag Datum
woensdag 18 december 2019
woensdag

15 januari 2020 (per mail)

woensdag 12 februari 2020
woensdag 18 maart 2020
woensdag 15 april 2020
woensdag 13 mei 2020
woensdag 17 juni 2020
woensdag 15 juli 2020
woensdag 19 augustus 2020
woensdag 16 september 2020
woensdag 21 oktober 2020
woensdag 18 november 2020
woensdag 16 december 2020

Samenstelling

 • mw. M.U. Stallenberg
  • Kunsthistoricus, gespecialiseerd in architectuurgeschiedenis en bouwhistorie.
  • Bekend met restauratietechniek
  • Voorzitter erfgoedcommissie
 • dhr. WH.C. Blazer
  • Archeoloog
 • mw. drs. A.M. ten Cate
  • Architectuur- en bouwhistoricus, restauratieadviseur
  • Bekend met geschiedenis van de bouw en restauratietechniek
  • Bekend met historische interieurs en kleurafwerking
 • dhr. E.P. Everaadt
  • Architect
  • Bekend met restauratie
  • Bekend met jonge monumenten en herbestemming
 • dhr. F.D. Ossewaarde
  • CIO provincie Noord-Holland
  • Historicus
  • Vicevoorzitter
 • dhr. J.W. de Wijn
  • Historicus
  • Luchtvaartzaken
 • dhr. H. Pluckel
  • Bouwkundig ingenieur
  • Bekend met stedenbouw en bouwkunde
 • mw. C. Klein - Vijfschaft
  • Secretaris ambtelijk toegevoegd

Meer informatie: