Erfgoedcommissie

In gemeente Haarlemmermeer adviseert de erfgoedcommissie over alles wat direct of indirect met erfgoedzorg en erfgoedbeleid te maken heeft. De erfgoedcommissie kijkt naar vergunningen voor de verbouw of sloop van panden, over plaatsing van panden op de monumentenlijst en over restauratiesubsidies.

Heeft u vragen over archeologie of archeologiebeleid? Neem contact op via telefoonnummer 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl.

De taken van de commissie en de uitvoering ervan liggen vast in een Verordening Fysiek Domein en het commissiereglement. Voor inzage in het commissiereglement neemt u contact op met de secretaris mw. C. Klein: c.klein@haarlemmermeer.nl.

Vergaderingen

De erfgoedcommissie vergadert 2 keer per maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. Soms vergadert de commissie via mail en zijn vergaderingen dus niet bij te wonen.

Wilt u een vergadering bijwonen of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met de secretaris van de commissie door een brief te sturen aan:

Gemeente Haarlemmermeer
t.a.v. Secretaris erfgoedcommissie (Veiligheid/Vergunningen)
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Ook kunt u bellen naar ons algemene telefoonnummer: 0900 1852.

Tijd en locatie

Vergadertijd: 16.00 – 18.00 uur. De vergadering is digitaal via Microsoft Teams.

Vergaderdata

Dag Datum
Woensdag

6 en 20 april 2022

Woensdag 4 en 18 mei 2022
Woensdag 1, 15 en 29 juni 2022
Woensdag 13 en 27 juli 2022
Woensdag 10 en 24 augustus 2022
Woensdag 7 en 21 september 2022
Woensdag 5 en 19 oktober 2022
Woensdag 2, 16 en 30 november 2022
Woensdag 14 en 28 december 2022

 

Samenstelling

 • Dhr. H. Pluckel
  • Bouwkundig ingenieur
  • Bekend met stedenbouw en bouwkunde
  • Voorzitter erfgoedcommissie
 • Dhr. F.D. Ossewaarde
  • CIO provincie Noord-Holland
  • Historicus
  • Vicevoorzitter
 • Dhr. WH.C. Blazer
  • Archeoloog
 • Dhr. E.P. Everaardt
  • Architect
  • Bekend met restauratie
  • Bekend met jonge monumenten en herbestemming
 • Dhr. J.W. de Wijn
  • Historicus
  • Luchtvaartzaken
 • Mw. C. Klein - Vijfschaft
  • Secretaris ambtelijk toegevoegd

Meer informatie

De volgende documenten kunt u opvragen bij secretaris mw. C. Klein via c.klein@haarlemmermeer.nl:

 • Monumentenlijst. 
 • Monumentale interieurs.
 • Handleiding monumenteigenaren.