Erfgoedcommissie

In gemeente Haarlemmermeer adviseert de erfgoedcommissie over alles wat direct of indirect met erfgoedzorg en erfgoedbeleid te maken heeft. De erfgoedcommissie kijkt naar vergunningen voor de verbouw of sloop van panden, over plaatsing van panden op de monumentenlijst en over restauratiesubsidies.

Heeft u vragen over archeologie of archeologiebeleid? Neem contact op met Jertske Pasman, Beleidsadviseur Erfgoed en Cultuur. Zij is maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar op 06 14 44 37 19. Natuurlijk kunt u ook een e-mail sturen.

Taken

De taken van de commissie en de uitvoering ervan liggen vast in een Verordening Fysiek Domein en het commissiereglement. Voor inzage in het commissiereglement neemt u contact op met de secretaris mw. C. Klein: c.klein@haarlemmermeer.nl.


Vergaderingen

De erfgoedcommissie vergadert 1 keer per maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. Soms vergadert de commissie via mail en zijn vergaderingen dus niet bij te wonen.

Wilt u een vergadering bijwonen of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met de secretaris van de commissie door een brief te sturen aan: Gemeente Haarlemmermeer Secretaris erfgoedcommissie (Veiligheid/Vergunningen) Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Ook kunt u bellen naar ons algemene telefoonnummer: 0900 1852.

Tijd en locatie

Vergadertijd: 19.45 – 22.45 uur Vergaderzaal: Van Lijnden van Hemmenzaal (raadhuis, Hoofddorp)

Vergaderdata

Dag Datum
woensdag 21 april 2021
woensdag 19 mei 2021
woensdag 16 juni 2021
woensdag 28 juli 2021
woensdag 11 augustus 2021
woensdag 15 september 2021
woensdag 13 oktober 2021
woensdag 17 november 2021
woensdag 15 december 2021

Samenstelling

 • dhr. H. Pluckel
  • Bouwkundig ingenieur
  • Bekend met stedenbouw en bouwkunde
  • Voorzitter erfgoedcommissie
 • dhr. F.D. Ossewaarde
  • CIO provincie Noord-Holland
  • Historicus
  • Vicevoorzitter
 • dhr. WH.C. Blazer
  • Archeoloog
 • dhr. E.P. Everaardt
  • Architect
  • Bekend met restauratie
  • Bekend met jonge monumenten en herbestemming
  • dhr. J.W. de Wijn
   • Historicus
   • Luchtvaartzaken
   • mw. C. Klein - Vijfschaft
    • Secretaris ambtelijk toegevoegd

   Meer informatie: