Alcoholvergunning voor een vereniging of stichting

Wilt u als sportclub of vanuit een dorpshuis alcohol schenken? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig. Het gaat daarbij om een vereniging of stichting zonder winstoogmerk. Dit heet ook wel para-commerciële instellingen.
Heeft u een café, restaurant, slijterij of cafetaria? Dan heeft u een alcoholvergunning voor een commerciële organisatie nodig.

Wat moet ik weten?

Wilt u als para-commerciële instelling een alcoholvergunning? De organisatie voldoet dan aan onderstaande eisen:

 • De leidinggevende (wiens naam op de vergunning staat) moet, als de instelling open is, bij noodgevallen bereikbaar zijn.
 • De leidinggevende is 21 jaar of ouder, van goed gedrag, en mag in de afgelopen 5 jaar geen ernstige veroordelingen hebben gehad.
 • Op de vergunning staan minimaal 2 leidinggevenden.
 • Als de instelling open is, zijn er óf een leidinggevende óf een vrijwilliger die een tapinstructie heeft gekregen, aanwezig.
 • De instelling bezit een bestuursreglement met een lijst vrijwilligers voor de bar.
 • De behandeling van uw aanvraag kost € 740,95.

Neemt u een para-commerciële instelling over? Ook dan heeft u een nieuwe alcoholvergunning nodig. De vergunning is namelijk persoonsgebonden.

U heeft naast de Alcoholwet ook te maken met de Wet Milieubeheer en de Omgevingsvergunning milieu.

Hoe vraag ik de vergunning aan?

Schriftelijk

Vul het aanvraagformulier Alcoholvergunning model B en de bijlage in. Deze vindt u hieronder (pdf). Voeg verder toe:

 • Een bestuursreglement. Hierin staan de namen van de vrijwilligers voor de bar die een instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gekregen. Een model bestuursreglement vindt u op de website van het NOC/NSF.
 • Een koopovereenkomst, huurovereenkomst of pachtovereenkomst van het pand waarin de instelling is gevestigd.

Stuur de documenten naar:  

Gemeente Haarlemmermeer
Cluster Veiligheid - Team Vergunningen
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

   

  Telefonisch

  Maak telefonisch een afspraak met Team Vergunningen via 0900 1852. Denk eraan dat u de benodigde documenten (zie hieronder) meeneemt. U kunt het formulier ook aanvragen via info@haarlemmermeer.nl.   Neem de volgende documenten mee:

  • Geldig identiteitsbewijs (zoals paspoort of identiteitskaart) van de leidinggevenden.
  • Ondertekende verklaring Sociale Hygiëne van de leidinggevenden.

  Wat moet ik meenemen naar de afspraak?

  • Een geldig identiteitsbewijs (zoals paspoort of identiteitskaart) van de leidinggevenden.
  • Een ondertekende verklaring Sociale Hygiëne van de leidinggevenden.

  Voor meer informatie of het opvragen van het formulier belt u met 0900 1852 of u vraagt het formulier aan via info@haarlemmermeer.nl.

  Waar kan ik terecht met vragen?

  Neem bij vragen contact op met team Vergunningen via telefoonnummer 0900 1852 of via info@haarlemmermeer.nl. Vermeld 'alcoholvergunning vereniging of stichting' in de onderwerpregel van uw e-mail.