Alcoholvergunning voor een vereniging of stichting

Wilt u als sportclub of vanuit een dorpshuis alcohol schenken? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig. De vereniging of stichting mag niet als doel hebben om winst te maken. Dit heet ook wel een para-commerciële instelling.
Heeft u een café, restaurant, slijterij of cafetaria? Dan heeft u een alcoholvergunning voor een commerciële organisatie nodig.

Wat moet ik weten?

Wilt u als para-commerciële instelling een alcoholvergunning? De organisatie voldoet dan aan deze eisen:

  • De leidinggevende (wiens naam op de vergunning staat) moet, als de instelling open is, bij noodgevallen bereikbaar zijn.
  • De leidinggevende is 21 jaar of ouder, van goed gedrag, en mag in de afgelopen 5 jaar geen ernstige veroordelingen hebben gehad.
  • Op de vergunning staan minimaal 2 leidinggevenden.
  • Als de instelling open is, zijn er óf een leidinggevende óf een vrijwilliger die een tapinstructie heeft gekregen, aanwezig.
  • De instelling heeft een bestuursreglement met een lijst vrijwilligers voor de bar.

De behandeling van uw aanvraag kost € 842,45.

Neemt u een para-commerciële instelling over? Dan heeft u een nieuwe alcoholvergunning nodig. De vergunning is namelijk persoonsgebonden.

U heeft naast de Alcoholwet ook te maken met de Wet Milieubeheerexterne-link-icoon en de Omgevingsvergunning milieu.

Hoe vraag ik de vergunning aan?

Schriftelijk

Vul het aanvraagformulier Alcoholvergunning model B en de bijlage in. Deze vindt u hieronder (pdf). Voeg verder toe:

  • Een bestuursreglement. Hierin staan de namen van de vrijwilligers voor de bar die een instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gekregen. Een model bestuursreglement vindt u op de website van het NOC/NSFexterne-link-icoon.
  • Een koopovereenkomst, huurovereenkomst of pachtovereenkomst van het gebouw waarin de instelling is gevestigd.

Stuur de documenten naar:  

Gemeente Haarlemmermeer
Cluster Veiligheid - Team Vergunningen
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Telefonisch

Maak telefonisch een afspraak met Team Vergunningen via 0900 1852. Denk eraan dat u de documenten die u nodig heeft (zie hieronder) meeneemt. U kunt het formulier ook aanvragen via info@haarlemmermeer.nl.   Neem de volgende documenten mee:

Wat moet ik meenemen naar de afspraak?

  • Een geldig identiteitsbewijs (zoals paspoort of identiteitskaart) van de leidinggevenden.
  • Een ondertekende verklaring Sociale Hygiëneexterne-link-icoon van de leidinggevenden.

Voor meer informatie of het opvragen van het formulier belt u met 0900 1852.  Of vraag het formulier aan via info@haarlemmermeer.nl.

Waar kan ik terecht met vragen?

Neem bij vragen contact op met team Verkeer, evenementen en horeca via telefoonnummer 0900 1852 of via info@haarlemmermeer.nl. Vermeld 'alcoholvergunning vereniging of stichting' in de onderwerpregel van uw e-mail.