Alcoholvergunning voor een vereniging of stichting

Wilt u als sportclub of vanuit een dorpshuis alcohol schenken? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig. Het gaat daarbij om een vereniging of stichting zonder winstoogmerk. Dit heet ook wel para-commerciële instellingen.
Heeft u een café, restaurant, slijterij of cafetaria? Dan heeft u een alcoholvergunning voor een commerciële organisatie nodig.

Wat moet ik weten?

Wilt u als para-commerciële instelling een alcoholvergunning? De organisatie voldoet dan aan onderstaande eisen:

 • De leidinggevende (wiens naam op de vergunning staat) moet, als de instelling open is, bij noodgevallen bereikbaar zijn.
 • De leidinggevende is 21 jaar of ouder, van goed gedrag, en mag in de afgelopen 5 jaar geen ernstige veroordelingen hebben gehad.
 • Op de vergunning staan minimaal 2 leidinggevenden.
 • Als de instelling open is, zijn er óf een leidinggevende óf een vrijwilliger die een tapinstructie heeft gekregen, aanwezig.
 • De instelling bezit een bestuursreglement met een lijst vrijwilligers voor de bar.
 • De behandeling van uw aanvraag kost € 723,60.

Neemt u een para-commerciële instelling over? Ook dan heeft u een nieuwe alcoholvergunning nodig. De vergunning is namelijk persoonsgebonden.

U heeft naast de Alcoholwet ook te maken met de Wet Milieubeheer en de Omgevingsvergunning milieu.

Hoe vraag ik de vergunning aan?

Schriftelijk

Vul het formulier Alcoholvergunning Model en de bijlage in. Deze vindt u onder 'documenten'. Voeg verder toe:

 • Een bestuursreglement. Hierin staan de vrijwilligers voor de bar die een instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gekregen. Een model bestuursreglement vindt u op de website van het NOC/NSF.
 • Een koopovereenkomst, huurovereenkomst of pachtovereenkomst van het pand waarin de instelling is gevestigd.

Stuur de documenten naar:  

Gemeente Haarlemmermeer
Cluster Veiligheid - Team Vergunningen
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Telefonisch

Maak telefonisch een afspraak met Team Vergunningen via 0900 1852. Denk eraan dat u de benodigde documenten (zie hieronder) meeneemt. U kunt het formulier ook aanvragen via info@haarlemmermeer.nl.   Neem de volgende documenten mee:

 • Geldig identiteitsbewijs (zoals paspoort of identiteitskaart) van de leidinggevenden.
 • Ondertekende verklaring Sociale Hygiëne van de leidinggevenden.

Wat moet ik meenemen naar de afspraak?

 • Een geldig identiteitsbewijs (zoals paspoort of identiteitskaart) van de leidinggevenden.
 • Een ondertekende verklaring Sociale Hygiëne van de leidinggevenden.

Voor meer informatie of het opvragen van het formulier belt u met 0900 1852 of u vraagt het formulier aan via info@haarlemmermeer.nl.

Waar kan ik terecht met vragen?

Neem bij vragen contact op met team Vergunningen via telefoonnummer 0900 1852 of via info@haarlemmermeer.nl. Vermeld 'alcoholvergunning vereniging of stichting' in de onderwerpregel van uw e-mail.