Bijbehorend bouwwerk

Wilt u een bijbehorend bouwwerk in het achtererfgebied plaatsen? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. Een bijbehorend bouwwerk is de verzamelterm voor uitbreidingen, zoals aan- en uitbouwen, maar ook voor bijgebouwen, overkappingen en andere soorten bouwwerken met een dak bij een hoofdgebouw. Controleer met onderstaande vragenlijst of u een vergunning nodig heeft.

Dakkapellen, dakramen, erf- en perceelafscheidingen, speeltoestellen, vlaggenmasten en (schotel) antennes zijn geen bijbehorend bouwwerk.

Tablist