Schweitzerstraat en Kellogstraat: opnieuw bestraten en nieuw groen

Eind dit jaar of begin volgend jaar gaan we werkzaamheden uitvoeren in de Schweitzerstraat en Kellogstraat. Er komen een aantal nieuwe bomen en struiken. Ook laten we de parkeerplaatsen en stoepen opnieuw bestraten. Het fietspad/voetpad (Kellogpad) nemen we ook mee.

Nieuwe bomen en struiken kiezen

Op een aantal plekken komen nieuwe bomen en struiken. Hiervoor hebben we 4 plannen gemaakt: 2 plannen voor de bomen en 2 plannen voor de struiken. Hierin staan boomsoorten en struiken die geschikt zijn voor deze straten. Bekijk de plannen op de pagina Bomen en struiken Schweitzerstraat en Kellogstraat.

U kunt nu doorgeven welk plan u het liefst terugziet in uw straat: plan A of plan B voor de bomen en plan C of plan D voor de struiken.

Geef uw keuze door via online keuzeformulier. U kunt uw keuze van 1 tot en met 16 juni 2023 doorgeven. De uitslag zetten we rond 30 juni op deze pagina.

Tekeningen

Op 1 juni 2023 is er een online informatiebijeenkomst geweest. Tijdens deze bijeenkomst vertelden we wat we precies gaan doen en hebben de tekeningen laten zien.

Kon u niet bij de online informatiebijeenkomst komen? Of wilt u de tekeningen nogmaals op uw gemak bekijken? Dan vindt u hieronder de tekeningen voor de Schweitzerstraat en Kellogstraat.

Planning werkzaamheden

We verwachten dat de werkzaamheden eind 2023 of begin 2024 starten. De exacte datum weten we nu nog niet. U ontvangt een brief wanneer de planning bekend is. Die krijg u ongeveer 14 dagen voordat de aannemer start met de werkzaamheden.

Uw contactpersoon

Neem contact met ons op wanneer u vragen heeft. U kunt bellen met Carl van Zanten via telefoonnummer 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Zet dan ‘Schweitzerstraat en Kellogstraat’ in het onderwerp.