Schweitzerstraat en Kelloggstraat: opnieuw bestraten en nieuw groen

In 2024 gaan we werkzaamheden uitvoeren in de Schweitzerstraat en Kelloggstraat. Er komen een aantal nieuwe bomen en struiken. Ook laten we de parkeerplaatsen en stoepen opnieuw bestraten.

Nieuwe bomen en struiken kiezen

Op een aantal plekken komen nieuwe bomen en struiken. Hiervoor hebben we 4 plannen gemaakt: 2 plannen voor de bomen en 2 plannen voor de struiken. Hierin staan boomsoorten en struiken die geschikt zijn voor deze straten.

Tot en met 16 juni kon u doorgeven welk plan u het liefst terug zou willen zien in uw straat. We hebben alle vragen, ideeën en reacties verzameld. Onderaan deze pagina leest u de samenvatting.

Uitslag

  • Schweitzerstraat: Plan A voor de bomen en plan C voor de struiken.
  • Kelloggstraat: Plan A voor de bomen en Plan D voor de struiken.

Bekijk de plannen op de pagina Bomen en struiken Schweitzerstraat en Kelloggstraat.

Tekeningen

Op 1 juni 2023 is er een online informatiebijeenkomst geweest. Tijdens deze bijeenkomst vertelden we wat we precies gaan doen en hebben de tekeningen laten zien.

Er zijn ondertussen wat dingen veranderd:

  • Een paar bomen komen op een andere plek dan wat we eerst hadden gepland. 
  • Er komen 2 extra vakken met groen in de Kelloggstraat.
  • Het fietspad (Kelloggpad) knappen we niet op. Dat gebeurt later.

De aanpassingen vindt u hieronder in de nieuwe tekeningen voor de Schweitzerstraat en Kellogstraat.

Planning werkzaamheden

We verwachten dat de werkzaamheden in april of mei 2024 starten. De exacte datum weten we nu nog niet. U ontvangt een brief wanneer de planning bekend is. Die krijg u ongeveer 14 dagen voordat de aannemer start met de werkzaamheden.

Uitstel Kelloggpad

We waren van plan om ook het fietspad/voetpad (Kelloggpad) op te knappen. Dit stellen we uit, omdat we het Kelloggpad breder willen maken. Hiervoor moet het Kelloggpad eerst als doorfietsroute (minimaal 4 meter breed) worden aangewezen. Daarna wordt het toegevoegd aan het fietspadenplan van de gemeente en moet het aangepaste fietspadenplan goedgekeurd worden. Dit kost tijd. Daarom worden de werkzaamheden aan het Kelloggpad uitgesteld.

Uw contactpersoon

Neem contact met ons op wanneer u vragen heeft. U kunt bellen met Robert van der Kooij via telefoonnummer 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Zet dan 'Schweitzerstraat en Kelloggstraat' in het onderwerp.

Samenvatting van vragen en reacties

We hebben veel vragen en reacties ontvangen. Hieronder leest u de samenvatting van de reacties en de meest gestelde vragen.

Wilt u het volledige reactieoverzicht ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Zet dan 'Compleet reactieoverzicht Schweitzerstraat/Kellogstraat' in het onderwerp.

Staat uw vraag er niet tussen? Dat kan kloppen. We hebben een aantal vragen ontvangen waarop we niet gelijk antwoord hebben. We moeten dat verder uitzoeken of intern bespreken. Deze vragen en antwoorden voegen we later toe aan het reactieoverzicht.

 

Veelgestelde vragen en reacties

De aannemer gaat de bestrating aanpassen, zodat er geen water meer blijft staan.

Op de plekken waar de wortels de tegels omhoog drukken, haalt de aannemer de wortels  weg.

Wij vragen aan Meerlanden om bij de bewoners aandacht te vragen om de rolemmers op de juiste plek neer te zetten.

Daar is niet genoeg ruimte voor. Als we stootbanden laten plaatsen, komen de auto's buiten de parkeerplaatsen te staan (op de rijweg). Dat willen we niet.

De tegels naast het Kelloggpad  worden niet vervangen door asfalt. De strook met klinkers (stenen) wordt vervangen door groen.

De nieuwe bomen zijn in het begin kleiner (stamomtrek 16-18 cm). Deze worden net zo groot als de bomen die er nu staan. Als de bomen goed groeien, worden ze  ongeveer 15 tot 20 meter hoog.

De gemeente wil zoveel mogelijk bomen laten staan en nieuwe bomen aanplanten. Natuurlijk kijken we of de bestaande bomen nog gezond zijn. Ook kijken we hoe lang we verwachten dat een boom nog kan blijven staan.

Ja, hier houden we rekening mee.

Overlast van bomen (zoals schaduw, bladafval, vallende takjes, vogels/vogelpoep, pluis, honingdauw (luizenpoep), bloesem, besjes, wortels etc.) is geen reden om een boom te snoeien of weg te halen. 

De nieuwe bomen zijn minder vatbaar voor bladluis. De poep van de bladluis zorgt voor namelijk voor de kleverige afscheiding. Ook door meer verschillende soorten bomen te planten voorkomen we dat bomen vatbaar worden voor bladluis. Helemaal voorkomen kunnen we het niet omdat bladluis nu eenmaal voorkomt in Nederland.

Zonnepanelen zijn geen reden om bomen in de openbare ruimte te kappen of te snoeien. We weten dat de laatste jaren nieuwe zonnepanelen op daken zijn geplaatst of nog geplaatst gaan worden. Ook weten we dat het gebruik van groene energie goed is voor het milieu maar dat geldt ook voor bomen.

Bomen zijn niet alleen mooi in een straat, zij zorgen ook voor biodiversiteit en helpen tegen hittestress (het klimaat dat aan het veranderen is, het wordt steeds warmer). We halen geen bomen weg vanwege zonnepanelen. We proberen rekening te houden met beiden.

In een aantal grote plantvakken komt verschillende soorten beplanting. In de andere  plantvakken komt 1 soort beplanting. Er waren veel vragen over waar nieuwe planten komen. Dit staat op de tekeningen.