Logo van Ringdijk en Ringvaart dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Rijsenhout

In 2017 heeft de gemeenteraad de Visie Ringdijk en Ringvaart vastgesteld. Deze visie is opgesteld na overleg met bewoners in alle dorpen langs de Ringvaart, ook in Rijsenhout. Het voornaamste doel van de Visie is het leefbaarder en aantrekkelijker maken van de Ringdijk en Ringvaart. In Rijsenhout geldt dat voor de Aalsmeerderdijk en de Leimuiderdijk.

Dat willen we onder meer bereiken door meer ruimte voor recreatie en door het verbeteren van de verkeersveiligheid. Zo hebben we bijna alle chicanes op de Ringdijk verwijderd en zijn er op verschillende plekken afsluitingen om het doorgaande verkeer op de dijk aan te moedigen een andere route te nemen. Ook zijn er in een aantal dorpen fietsstraten gemaakt waar de auto te gast is. In Rijsenhout komt er volgens de visie ook zo een fietsstraat.

Er was een proefafsluiting van de Aalsmeerderdijk

In november 2021 was er een proefafsluiting voor auto’s en motoren op de Aalsmeerderdijk bij de Verremeer. Op deze webpagina leest u hier meer over. 

Geen afsluiting nodig

In november 2021 heeft de gemeente een proef gedaan met een afsluiting van de Aalsmeerderdijk bij Verremeer. De Aalsmeerderdijk was een maand afgesloten voor auto’s. De gemeente heeft de proef geëvalueerd. Hieruit blijkt dat de afsluiting niet nodig is. Lees ook het nieuwsbericht 'Geen afsluiting dijk in Rijsenhout'externe-link-icoon

Minder verkeer

Uit de tellingen die kort voor en na de proef zijn gedaan, blijkt dat er minder verkeer op de Aalsmeerderdijk rijdt dan verwacht. De verwachting was gebaseerd op tellingen uit 2018. Het was niet meteen duidelijk of de vermindering van het verkeer tijdelijk was. Het kon bijvoorbeeld aan de coronacrisis liggen. Daarom deed de gemeente nog een telling. Deze telling heeft bevestigd dat er nog steeds minder auto’s op dit stuk van de dijk rijden dan verwacht. Daarom is het niet nodig om de dijk af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, vooral auto’s. 

Fietsstraat

In het uitvoeringsprogramma Ringvaart-Ringdijk is besloten om een fietsstraat aan te leggen op de Ringdijk in Rijsenhout. Met de hoeveelheid auto’s dat nu op de Aalsmeerderdijk rijdt, kan de gemeente dat veilig doen. Een fietsstraat is een straat waar de auto te gast is. Ook is de maximaal toegestane snelheid hier 30 kilometer per uur. Door de fietsstraat wordt de Aalsmeerderdijk geschikter voor recreatie. Een fietsstraat verbetert ook de verkeersveiligheid. 

De proefafsluiting was op de Aalsmeerderdijk bij Verremeer

Van 1 november tot en met 28 november 2021 was er een proefafsluiting bij Verremeer. De Aalsmeerderdijk werd tussen 7.00 en 19.00 uur afgesloten voor auto’s. Deze proef is gedaan om zeker te weten hoe het verkeer rijdt en of sluiproutes niet te druk worden. Er zijn verschillende plekken onderzocht voor de afsluiting. De voorwaarde was dat het verkeer een andere route kon kiezen. De meest geschikte plek voor de proefafsluiting was bij Verremeer. Deze plek wordt ook al vermeld in de Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout.

Afbeelding: geografische kaart met de locatie van de proefafsluiting en met routes voor doorgaand en bestemmingsverkeer Rijsenhout

Kaart met de locatie van de proefafsluiting en met routes voor doorgaand en bestemmingsverkeer Rijsenhout.