.

Buitenkaag en Huigsloot

Maatregelen Ringdijk en Ringvaart in Buitenkaag en Huigsloot

Met het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart zetten we ons in om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en verkeersveiliger te maken. Bewoners hebben tijdens een bijeenkomst in 2015 aangegeven dat verkeersveiligheid een belangrijk thema is in Buitenkaag en Huigsloot. We gaan in Buitenkaag en Huigsloot de volgende maatregelen uitvoeren:

Visie Buitenkaag

Er is een aparte website met informatie over de ruimtelijke visie Buitenkaag

 

Chicanes worden verwijderd

De chicanes (versmallingen) op de dijk hebben weinig effect op de snelheid van het autoverkeer. Ook worden de chicanes als onveilig ervaren. Daarom worden de chicanes op de Huigsloterdijk en de Lisserdijk verwijderd.


Er komen fietsstraten

Er wordt een fietsstraat aangelegd in Buitenkaag op de Huigsloterdijk tussen de huisnummers 358 en 412. In Huigsloot komt ook een fietsstraat op de Huigsloterdijk tussen de huisnummers 238 en 266.

Op een fietsstraat mag er maximaal 30 km/u worden gereden. Fietsers krijgen de ruimte en auto’s zijn hier te gast. Om het verschil duidelijk te maken komt er rood asfalt, met aan de zijkanten en in het midden van de weg een strook met klinkers. 


Het overige deel van de dijk wordt 50 km/u met brede fietsstroken

In het overige deel van de bebouwde kom wordt de maximale snelheid 50 km/uur en er komen fietsstroken van 1,70 meter breed.