Logo van Ringdijk en Ringvaart dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Samenvatting Concept visie Buitenkaag 2040

Buitenkaag is een mooi dorp aan de ringvaart. Maar hoe willen we dat Buitenkaag er uit ziet in 2040? Om problemen dan en nu te kunnen oplossen heeft de gemeente met bewoners en de dorpsraad een visie gemaakt. De visie Buitenkaag laat zien hoe Buitenkaag er in 2040 uit kan zien en hoe inwoners en bedrijven hieraan bij kunnen dragen. Zo blijft Buitenkaag een fijne plek om te wonen en te werken. Op deze pagina leest u de samenvatting van deze visie.

Zicht op de toekomst 

De visie laat zien hoe Buitenkaag er over 20 jaar uit kan zien. Hierbij verandert Buitenkaag stap voor stap. Een nieuwe ruimtelijke structuur bepaalt waar nieuwe wegen, water en groen komen te liggen. Dat maakt het makkelijker om te wandelen, fietsen en varen in de buurt van Buitenkaag en Kaag. We hebben vier doelen met de visie: 

  • Ruimte bieden aan transformatie in het glastuinbouwgebied 
  • Diverse vormen van recreatie mogelijk maken 
  • Ringdijk- en dorpskarakteristiek behouden en versterken 
  • Een oplossing voor de parkeeroverlast 

Voor een duidelijke visie hebben we Buitenkaag verdeeld in verschillende gebieden, namelijk: de hart- en gemaalzone, de dijkzone, de randzone en de glastuinbouwzone. Dit noemen we een gebiedszone. Per gebied stellen we doelen en beschrijven we wat wel en niet gebouwd mag worden. 

Uitwerking per gebiedszone 

In de hart- en gemaalzone komt een nieuw park bij het gemaal De Leeghwater. Buitenkaag wordt een ontmoetingsplek tussen de Ringvaart, de Kagerplassen en de polder. Langs de Ringvaart komt een recreatieboulevard, waar mensen kunnen ontspannen. Zo kunnen mensen genieten van de Kagerplassen en op het terras zitten. 

In de dijkzone (Lisserdijk en Huigsloterdijk) blijven de gebouwen behouden zoals ze er staan. Er komen regels voor nieuwe gebouwen en verbouwingen, zodat het uitzicht naar de polder behouden blijft. 

In de randzone (Hoofdweg Oostzijde en de Leidsemeerstraat) wordt ruimte gemaakt voor recreatie en woningen. Bedrijfswoningen kunnen worden omgebouwd naar woningen en er kan een klein aantal woningen worden bijgebouwd. Er blijft ook ruimte voor kleinschalige bed en breakfasts, beroepen aan huis en hobbymatig houden van dieren. Er is ook ruimte voor een watersportbedrijf, een samenvoeging van twee bestaande watersportbedrijven. 

In de glastuinbouwzone kunnen nieuwe bedrijven komen voor recreatie, toerisme of watersport. Zoals een vakantiepark of hotel. Ook kunnen er zeilscholen komen, of bedrijven die boten verhuren en opslaan. Bij de ontwikkelingen is het van belang dat de bestaande glastuinbouwbedrijven kunnen blijven ondernemen. Ook moeten de initiatieven in het glastuinbouwgebied op een goede manier bijdragen aan Buitenkaag. Daarom kijken we steeds of voorstellen passen bij het karakter van Buitenkaag. 

Uitvoering 

Voor nieuwe plannen zijn spelregels opgesteld. Mensen die iets nieuws willen bouwen of een bedrijf willen oprichten, betalen dit zelf. Ook betalen zij mee aan de aanleg van de nieuwe wegen, het water en het groen rondom het initiatief. De bijdrage wordt vastgelegd in overeenkomsten tussen de gemeente en de initiatiefnemers. Als er nieuwe regels voor de hele gemeente gelden, dan moeten de nieuwe plannen daar ook aan voldoen. De gemeente legt de fietsstraat en het park bij gemaal De Leeghwater aan, vanuit het Uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart. De gemeente legt verder geen extra geld bij.  

Meer informatie 

De hele ‘Concept visie Buitenkaag 2040’ leest u op Overheid.nlexterne-link-icoon. Heeft u vragen over de visie Buitenkaag? U kunt contact opnemen met het projectteam per e-mail via visie-buitenkaag@haarlemmermeer.nl of telefonisch via 0900 1852.