Het Gemaalpark

Feestelijke opening Gemaalpark Leeghwater in Buitenkaag

11 mei 2023
Recreatie

Het Gemaalpark in Buitenkaag is feestelijk geopend. Het park is het afgelopen jaar in samenwerking met Hoogheemraadschap Rijnland aangelegd als onderdeel van de visie Ringdijk en Ringvaart. De officiële opening is gedaan door wethouder Jurgen Nobel en hoogheemraad Marco Kastelein.

Parel aan de Ringvaart 

Het park ligt naast het rijksmonument gemaal Leeghwater en vlakbij de gemeentelijke monumenten de Leeghwaterhuisjes (aan de Hoofdweg-westzijde). Historie en ruimte voor recreatie komen hier samen. Het Gemaalpark is een mooie toevoeging aan de bijzondere plekken die aan de 60 kilometer lange Ringvaart worden aangelegd. Het ontwerp voor het Gemaalpark is gemaakt door Feddes Olthoff landschapsarchitecten in opdracht van Rijnland.

Hoogheemraad Marco Kastelein is tevreden met de samenwerking tussen Rijnland en de gemeente: “Wij hebben onze grond beschikbaar gesteld waardoor omwonenden nu van dit prachtige park kunnen genieten. Een deel van het terrein was dichtbegroeid en er gebeurde niets mee. Het heeft nu een veel mooiere bestemming gekregen!”.  

Standbeeld van Jan Adriaanszoon Leeghwater 

Het standbeeld van Jan Adriaanszoon Leeghwater heeft een mooie plek gekregen in het park. Het was eerder te vinden bij het Polderhuis in Hoofddorp. Leeghwater was één van de eerste personen die een plan maakte voor de drooglegging van de Haarlemmermeerpolder. Zijn plan met bijna 200 windmolens heeft hij vastgelegd in het Haarlemmermeer-boek in 1641. Voor het standbeeld is op de grond een vereenvoudigde plattegrond van zijn plan te zien. Pas in 1848 begon het droogleggen. Het eerste grote gemaal dat hierbij werd gebruikt, werd vernoemd naar Jan Adriaanszoon Leeghwater. Namelijk Gemaal Leeghwater. Het gemaal dat vanuit het nieuwe Gemaalpark nu goed zichtbaar is.

Wethouder Jurgen Nobel van Ruimtelijke ontwikkeling: “Het gemaal naast het park is het eerste grote gemaal dat gebruikt werd voor de drooglegging en draagt zijn naam. Daarmee worden het gemaal en het park mooi met elkaar verbonden.”

Het standbeeld van Jan Adriaanszoon Leeghwater

Het standbeeld van Jan Adriaanszoon Leeghwater. Foto: Bibi Vastenhout

Nieuwe inrichting, hergebruik van bestrating

Het park is toegankelijker gemaakt door de hekken weg te halen. Er zijn voetpaden aangelegd zodat de Leidsemeerstraat aansluit op de Huigsloterdijk. Ook is er beter zicht op het gemaal en het grote hoogteverschil tussen de Ringvaart en de polder. Het materiaal dat gebruikt is voor de paden is hergebruikt van het Dorpsplein in Zwanenburg en het Herfstpark in Nieuw-Vennep. De oude bankjes zijn vervangen. Om ruimte te maken voor de paden heeft de gemeente een aantal bomen gekapt, die een slechte gezondheid hadden, om zo de gezonde bomen ruimte te geven. Verder zijn er nieuwe bomen en bloembollen geplant. Deze helpen mee om de biodiversiteit in het gebied te verbeteren, omdat ze veel insecten van voedsel voorzien.

Het Gemaalpark. Foto: Bibi Vastenhout

Een wens van de inwoners

Voor de visie Ringdijk en Ringvaart zijn er in 2015 en 2016 in alle negentien dorpen langs de Ringvaart gesprekken geweest tussen de gemeente en dijkbewoners, ondernemers en dorpsraden. In totaal zijn er vijftien bijeenkomsten geweest met ruim 500 deelnemers. Deelnemers konden tijdens de bijeenkomsten inbreng geven over de thema’s verkeer, leefbaarheid en water, groen en recreatie. In Buitenkaag waren de wensen van de deelnemers: een toegankelijk park naast Gemaal Leeghwater, een aanlegsteiger voor recreatiefietsboten en picknicktafels en een vissteiger. 

Aanwezigen

Bezoekers zijn toegesproken door wethouder Jurgen Nobel van de gemeente Haarlemmermeer en hoogheemraad Marco Kastelein van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Daarnaast is er gesproken door de landschapsarchitect van de gemeente Haarlemmermeer. De opening is bezocht door onder anderen de dorpsraad van Buitenkaag, de groengroep die heeft meegedacht over het park, het projectteam van gemeente Haarlemmermeer en het projectteam van het Hoogheemraadschap van Rijnland en andere genodigden.

Wethouder Jurgen Nobel en hoogheemraad Marco Kastelein openen officieel het Gemaalpark. Foto: Bibi Vastenhout

Meer informatie over de visie Ringdijk en Ringvaart

De aanleg van het Gemaalpark is onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de visie Ringdijk en Ringvaart. Die heeft als doel de Ringdijk en Ringvaart leefbaarder, aantrekkelijker en verkeersveiliger te maken. Een ander doel is meer ruimte voor recreatie en versterken van de historische identiteit. Meer informatie over de visie en de andere maatregelen langs de Ringdijk is te vinden op de website van Ringdijk en Ringvaartexterne-link-icoon