Registratie bureau en centrum voor kinderopvang

Wilt u een kindercentrum, gastouderopvang of gastouderbureau beginnen? Zoals een kinderdagverblijf of een buitenschoolse opvang? Dan moet u zich laten registreren in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). U heeft een aantal vergunningen nodig voordat u kunt starten.

Welke vergunningen heb ik nodig?

Als u een kindercentrum, gastouderbureau of gastouderopvang wilt starten, heeft u aantal vergunningen nodig. Lees hieronder welke dat zijn en wanneer u ze nodig heeft.

Omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik

Elk gebied heeft een bestemmingsplan. Daarin staat wat daar wel en niet gebouwd mag worden. Controleer daarom of het starten van een kinder- of gastouderopvang past bij het bestemmingsplan van uw plek. Dat kunt u controleren via Ruimtelijkeplannen.

Past een zo'n opvang niet in het bestemmingsplan? Vraag dan een ‘omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik’ aan bij het Omgevingsloket. De behandeling van deze omgevingsvergunning duurt maximaal 26 weken. Begin dus op tijd met uw aanvraag.

Omgevingsvergunning voor brandveiligheid

Voor de opening van een kindercentrum heeft u altijd een omgevingsvergunning voor brandveiligheid nodig. Deze vraagt u aan bij het Omgevingsloket. De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal 26 weken. Vraag de vergunning daarom op tijd aan.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Als u als bv of nv een kindercentrum start, heeft u een VOG nodig. U kunt een VOG aanvragen bij de gemeente.

Hoe registreer ik mijn opvang of gastouderbureau?

Van aanvraag tot registratie

De registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) bestaat uit 4 stappen:

1. U dient uw aanvraag in

Download het aanvraagformulier voor de registratie van gastouderopvang, gastouderbureaus en kindercentra van de website van de Rijksoverheid. Vervolgens vult u het formulier in en stuurt u dat naar de gemeente. Dat kan via info@haarlemmermeer.nl of per post: Gemeente Haarlemmermeer Cluster Veiligheid, Postbus 250, 2131 AG Hoofddorp.

2. De gemeente bekijkt uw aanvraag

De gemeente bekijkt of u alle document heeft opgestuurd. En of die goed zijn ingevuld. Als dat zo is, sturen wij uw documenten naar de GGD. Is uw aanvraag niet compleet of onjuist ingevuld? Dan nemen we contact met u op.

3. De GGD doet onderzoek

De toezichthouder van de GGD bekijkt uw aanvraag. En doet verder onderzoek. De GGD kan bijvoorbeeld nog meer documenten van u vragen of met u in gesprek gaan. Daarna geeft de GGD de gemeente een advies. Daarin staat of u kunt starten met de kinderopvang. En wanneer dat dan kan.

4. De gemeente beslist

De gemeente neemt het advies van de GGD door en neemt een besluit. Dit besluit krijgt u toegestuurd. Daarin staat of u geregistreerd wordt in het LRK.

Streng aan de poort

Tijdens uw aanvraag, gebruikt de GGD een aanpak die ‘Streng aan de poort’ heet. Hiermee zorgt de GGD ervoor dat elke nieuwe kinderopvang goed voorbereid start. De GGD kan u daarom vragen om extra informatie te geven. Dit hoort bij stap 3 van het stappenplan hierboven.

Hoelang duurt een registratie?

De afhandeling van uw aanvraag duurt normaal gesproken 10 weken. Als uw aanvraag niet compleet is of niet klopt, kan dit langer duren.

Wat kost een registratie?

U betaalt voor een aanvraag tot registratie van een:

  • Kindercentrum of gastouderbureau: € 780,95.
  • Gastouderopvang: € 669,25.

Annuleert u uw aanvraag voor registratie in het LRK? Dan betaalt u wel alle kosten. Dat is ook zo als uw aanvraag niet compleet is.

Zijn er controles als mijn opvang geregistreerd is?

Ja, de GGD inspecteert uw kindercentrum, gastouderbureau of gastouderopvang regelmatig. Tijdens die controles let de GGD op veiligheid, gezondheid, pedagogisch beleid en ouderparticipatie.